Студентське наукове товариство Горлівського інституту іноземних мов активно взяло участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2019-2020 н. р. До ІІ етапу Конкурсу були допущені наступні роботи:

  • Макарова Валерія (гр. 411Б) «Міжмовні запозичення у сфері «бізнес» як компонент білінгвальної картини світу в сучасній Європі (на матеріалі англійських запозичень в німецьку мову». Науковий керівник – доцент Пожидаєва Н.П., спец. Германські мови (англійська).
  • Панової Олександри (гр.. 512А) «Кохання Гете у листах». Науковий керівник – доцент Морозова Л.І., спец. Германські мови (німецька).
  • Толчинської Анни (гр. 412А) «Національно-культурна специфіка у французьких фразеологізмах з компонентом «їжа». Науковий керівник – доцент Потреба Н.А., спец. Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури.
  • Якубовського Сергія (гр. 521) «Особливостi перекладу біблійної поеми Альфреда Де Віньї «Невiрна жiнка». Науковий керівник – професор Аллахвердян Т.М., спец. Переклад.
  • Герасименко Катерини (гр. 411Б) «Чоловічі характери роману Дж. Остін «Гордість і упередженість» в аспекті гендерної проблематики». Науковий керівник – професор Комаров С.А., галузь Гендерні дослідження.
  • Ландік Анни (гр. 402А) «Феномен прокрастинації в навчально-виховному процесі: шляхи подолання на засадах педагогіки». Науковий керівник – доцент Несторук Н.А., галузь Освітні педагогічні науки.
  • Кривоносової Маргарити, Кривоносової Тамари (гр. 441) «Лексико-граматичні особливості перекладу британського комедійного фільму “Paddington” українською мовою». Науковий керівник – доцент Ясинецька О.А., спец. Переклад.
  • Плоскіної Катерини (гр..441) «Структурно-семантичні особливості англійських звуконаслідувальних слів та їхній переклад українською мовою». Науковий керівник – ст. викладач Корольова О.Ю., спец. Переклад.
  • Безмен Микити (гр.402 А) «Гетьманщина як форма української державності (XVI–XVIII ст.)». Науковий керівник – доцент Євсеєнко С.А., спец. Історія і археологія.

Протягом лютого-березня відбудеться рецензування робіт у базових закладах вищої освіти України. Після рецензування кращі роботи будуть запрошені до захисту.  Дякуємо всім, хто взяв участь у Конкурсі! Сподіваємось на великі перемоги!

============================================================================================================================

6 листопада 2019 р. відбулося перше засідання Ради Студентського наукового товариства на чолі з її Головою, здобувачем  магістерського рівня вищої освіти Діаковською Людмилою. Також на засіданні були присутні завідувач відділу наукової роботи студентів Людмила  Володимирівна Ткаченко та Голова Ради молодих учених, кандидат педагогічних наук  Дмитро Володимирович Єфімов. Вони привітали нових членів Ради СНТ та побажали успіхів у подальшій роботі. Дмитро Володимирович поділився власним досвідом залучення до науково-дослідної роботи. На засіданні було наголошено,  що при формуванні рейтингового балу для призначення академічної стипендії обов’язково враховуються наукові досягнення студентів.

Голова Ради СНТ інституту Людмила Діаковська  представила оновлений склад Ради, а Плоскіна Єкатерина, Голова студентського наукового товариства факультету соціальної та мовної комунікації, та Євген Трачук, який очолює студентську науку на факультеті романо-германських мов,  привітали членів товариства з початком роботи у новому навчальному семестрі.

На засіданні був поставлений на розгляд та затверджений план роботи СНТ, представлені результати роботи над емблемою Студентського наукового товариства. В основу символіки були закладені символи єдності та прагнення до знань, які обрамлені корпоративним кольором ГІІМ.

Члени  Ради Студентського наукового товариства поставили перед собою мету надихати студентів власним прикладом більш активніше долучатися до науково-дослідної роботи, тим самим сприяти розвитку наукової творчості в інституті.