Відділ наукової роботи

Відділ наукової роботи

ПОЛОЖЕННЯ про відділ наукової роботи

Посадова інструкція керівника відділу наукової роботи

Завідувач відділу

Ткаченко Людмила Володимирівна

E-mail:

science@forlan.org.ua

nauka_giim@ukr.net

Провідний фахівець відділу

Русакевич Тамара Феліксівна

E-mail:

t.rusakevich@forlan.org.ua

nauka_giim@ukr.net

Відділ наукової роботи – структурний підрозділ Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», створений для координації наукової діяльності в інституті та впровадження її результатів у навчальний процес. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, підзвітний та підконтрольний директору інституту.

Основними завданнями діяльності відділу науково роботи є:

  • реалізація в інституті державної політики в галузі науки;
  • організація та координація наукової роботи на факультетах і кафедрах.

КОНКУРСИ

Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, базових закладів вищої освіти у 2020-2023 роках НАКАЗ

Про проведення Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса у червні-грудні 2021 року

Про проведення ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Таким чином, плагіат в будь-якому разі розглядається як шахрайство, суть якого — у крадіжці чужої роботи або її частини і представленні її як власної. Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи:

  1. Копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під своїм іменем.
  2. Представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування джерел.
  3. Перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця.

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82

Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

Закон України «Про авторське право і суміжні права»; Закон України “Про освіту”, стаття 42.

Постанова КМУ від 26.08.2021р. № 897 Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації 

МОН України, Лист від 11.06.2020 р. № 1/9-318 Про належну якість дисертаційних досліджень.

МОН України, Лист від 20.05.2020 р. № 1/9-263 Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : Аналітична записка

МОН України; Лист 1/9-650 від 23.10.2018. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти;

МОН України; Лист від 14.09.2018 № 1/9-553. Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів;

МОН України; Лист від 15.08.2018 № 1/11-8681. Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах;

МОН України; Лист від 14.03.2018 № 1/9-150. Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів (про якість підготовки дисертацій);

МОН України; Лист від 13.04.2018 № 1/11-4133. Меморандум про співробітництво між МОН України та компаніями Plagiat.pl та ТОВ “Антиплагіат”.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДИРЕКТОРАТ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Програма вебінарів для українських вчених, які проведе компанія Clarivate у лютому 2022 року

10 лютого, 16:15–17:15 (за київським часом).

Тема: 20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт (серія «Clarivate науковцям»).

Опис: Відкритий доступ. Відкрита наука. Визначення, складові, функції. Вплив на публікації. Відкритий доступ та його види. Вартість публікацій. Вплив на доступ і поширення знань. Аналіз відкритих публікацій України.

Посилання для реєстрації: bit.ly/3HIJ3U8


23 лютого, 10:15–11:15 (за київським часом).

Тема: Derwent Innovation Index: додаткові можливості для наукових досліджень (серія «Research Smarter»).

Опис: Дослідницька діяльність закладів вищої освіти та наукових установ відіграє вирішальну роль у життєвому циклі інновацій. Результати досліджень відображаються у публікаціях та патентах. Виконуючи стандартні пошуки і намагаючись зрозуміти тенденції досліджень, наукова спільнота часто схильна покладатися лише на дані публікацій, нехтуючи важливими патентними даними. На вебінарі йтиметься про патентні дані, доступні у Web of Science та інших ресурсах Clarivate.

Посилання для реєстрації: bit.ly/3ubJumn


24 лютого, 10:15–11:15 (за київським часом).

Тема: Визначення експертів за допомогою бази даних Web of Science (серія «Research Smarter»).

Опис: В ході вебінару йтиметься про те, як аналізувати здобутки науковців за даними платформи Web of Science, зокрема отримати відповіді на запитання про те, хто є провідними фахівцями з окремого напряму досліджень, де концентруються передові дослідження з відповідного напряму в тому чи іншому регіоні, з якими дослідниками варто шукати можливості співпраці тощо. Також розглядатимуться можливості і функції платформи Publons та ідентифікатора Orcid.

Посилання для реєстрації: bit.ly/345MPZt

Записи попередніх вебінарів українською мовою доступні на платформі Youtube за посиланням: bit.ly/3h9ltpE

Окрім  того, вчені мають можливість зареєструватися для участі у вебінарах англійською мовою, розклад яких доступний за посиланням: bit.ly/3ojTExs

Сергей Гладких