Академічна доброчесність (науково-педагогічні працівники)
Індивідувальна освітня траєкторія та вільний вибір дисциплін
Самостійна робота здобувачів, фактичне навантаження
Навчання за освітньоюпрограмою
Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищоїосвіти, академічна доброчесніть
Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів ЗВО
Попередження конфліктних ситуацій в ГІІМ
Безпечність освітнього середовища
Рівень задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою в ЗВО
Залученість науково-педагогічних працівників до забезпечення якості освітньої програми
Викладання за освітньою програмою
Залученість здобувачів вищої освіти до забезпечення якості освітньої програми (ОП)