УВАГА! 

Оголошено процес модернізації освітніх  програм другого (магістерського) рівня вищої освіти. Запрошуємо до обговорення чинних освітньо-професійних програм. Пропозиції зацікавлених сторін – структурних підрозділів ГІІМ, здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців –  просимо надавати до 10.05. 2020р. гарантам освітніх програм:

 1. Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

Гарант освітньої програми – Пожидаєва Надія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології. Адреса для спілкування: n.pozhidaeva@forlan.org.ua

 1. Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

Гарант освітньої програми –  Семенова  Олена Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької та іспанської мов. Адреса для спілкування: o.semenova@forlan.org.ua

 1. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови

Гарант  освітньої програми – Кошелєва Наталія Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології. Адреса для спілкування: n.cosheleva@forlan.org.ua

 1. Середня освіта (Українська мова і література). Психологія

Гарант освітньої програми – Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології. Адреса для спілкування: y.goloborodko@forlan.org.ua

 1. Середня освіта (Історія, англійська мова і література)

Гарант освітньої програми: Докашенко Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії. Адреса для спілкування: g.dokashenko@forlan.org.ua

 1. Середня освіта (Історія). Психологія

Гарант освітньої програми: Докашенко Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії. Адреса для спілкування: g.dokashenko@forlan.org.ua

 1. Переклад і міжкультурна комунікація (англійська, німецька або французька мови)

Гарант освітньої програми: Ясинецька Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу. Адреса для спілкування: o.yasynetska@forlan.org.ua

 1. Cучасні філологічні студії: українська, англійська або російська мови і літератури

Гарант освітньої програми: Радіонова Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології. Адреса для спілкування: t.radionova@forlan.org.ua

 1. Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література)

Гарант освітньої програми: Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології. Адреса для спілкування: i.skliar@forlan.org.ua

 1. Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія

Гарант освітньої програми: Комаров Сергій Анатолійович, доктор філологічних наук, завідувач (професор) кафедри світової літератури. Адреса для спілкування: s.komarov@forlan.org.ua

 1. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

Гарант освітньої програми: Комаров Сергій Анатолійович, доктор філологічних наук, завідувач (професор) кафедри світової літератури. Адреса для спілкування: s.komarov@forlan.org.ua

 1. Практична психологія

Гарант освітньої програми: Борозенцева Тетяна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Адреса для спілкування: T.borozentseva@forlan.org.ua

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  РАДА