До структури факультету соціальної та мовної комунікації сьогодні входять кафедри:

— вітчизняної та зарубіжної історії (завідувач: д.іст.н., проф. Докашенко Г.П.);

— української філології (завідувач: к.філол.н., доц. Радіонова Т.М.);

— англійської філології та перекладу  (в/о завідувача: к.філол.н., доц. Ясинецька О.А.);

— мовознавства та російської мови (завідувач: к.філол.н., доц. Колесніченко О.Л.). 

— психології та педагогіки (завідувач: д.філос.н., проф. Мельник В.В.)

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» (термін навчання – 3 роки, 10 місяців) та «магістр» (термін навчання – 1 рік, 4 місяці) за спеціальностями та спеціалізаціями / освітніми програмами:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія);

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 053 Психологія,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література;

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

 • 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.043 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька);

 • 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.055 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно) (французька);

Освітній ступінь «магістр»:

Освітня програма: Історія, англійська мова і література / практична психологія

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

Освітня програма: Дидактичні стратегії соціальної та мовної комунікації (англійська мова і література, історія / психологія)

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 053 Психологія 

Освітня програма: Практична психологія

 • 053 Психологія;

Освітня програма: Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова і література / психологія): лінгвістика, літературознавство, психологія

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

Освітня програма: Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

Додаткова спеціальність 035.04 Філологія Германські мови та літератури (англійська);

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

додаткова спеціальність 035.03 Філологія Слов’янські мови та літератури (російська);

Освітня програма: Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література;

Освітня програма: Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

 • 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська).

Додаткова спеціальність 035.043 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька);

 • 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно) (французька);

Структура факультету:

 

 

 

Декан факультету:

Мараховська Валентина Гаврилівна, к.філол.н., доцент кафедри української філології;

 

 

 

 

 

 

Заступник декана:

 Стуканова Юлія Ростиславівна, к.іст.н., ст. викладач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

 

 

 

 

 

 

Секретар деканату:

 Шевцова Діана Олександрівна

 

 

 

 Як зв’язатися з нами?

Адреса: м. Бахмут (Артемівськ), вул. Садова, 78а, ауд. 307

Телефон: +38 (099) 762 32 81

e-mail:  fstmk02@gmail.com