Кафедра світової літератури

Склад кафедри:

 1. Комаров С. А. – завідувач
 2. Марченко Т. М.
 3. Горлова О. В.
 4. Карпіна О. С.
 5. Скляр І. О.
 6. Жарикова М. В.
 7. Дьячок Н. В.
 8. Алексєєва О. М.
 9. Юрченко І. Д.
 10. Вороненкова Т. О.

 

 1. Комаров Сергій Анатолійович.

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри.

У 1999 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова, російська мова та література». У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Російська документальна проза 1917-1920 років («Несвоєчасні думки» О. М. Горького, «Окаянні дні» І. О. Буніна, «Листи до Луначарського» В.Г. Короленка). У 2008 році отримав атестат доцента кафедри зарубіжної літератури. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Жанр фейлетону в російській літературі ХІХ – першої третини ХХ століття: теорія, історія, персоналії, поетика».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Зарубіжна література (Середні віки, Відродження, XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм), ХХ століття)

Другий (магістерський) рівень

 1. Сучасний літературний процес: основні тенденції розвитку.
 2. Гендерні дослідження в літературознавстві / Історія компаративістики.
 3. Рецептивна естетика.
 4. Історія сучасних літературознавчих вчень.

Керує курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: історія російської літератури ХХ століття, сатирико-гумористична проза, зарубіжна література ХХ – початку ХХІ століття, постмодерністські тенденції у світовій літературі, англомовна література (Великобританії, США, Канади), кінематографічний дискурс у сучасній літературі.

Публікації: 1 монографія, 36 статей у фахових виданнях, 9 статей – в іноземних виданнях, 25 матеріалів конференцій різних рівнів, 4 навчально-методичні видання (з них – 2 навчальних посібника, один з яких отримав гриф МОН України (у співавторстві)).

У 2018 році пройшов науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті, культурі, літературі» у Вищій технічній школі в м. Катовіце (Польща).

Електронна адреса: s.komarov@forlan.org.ua.  

 

 1. Марченко Тетяна Михайлівна.

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри.

У 1990 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Російська мова та література, англійська мова». У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «О. К. Толстой і його час». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій». У 2014 році отримала атестат професора кафедри зарубіжної літератури.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Зарубіжна література (романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть).

Другий (магістерський) рівень

 1. Основи міфопоетики.
 2. Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.
 3. Методологія сучасних літературознавчих досліджень.
 4. Основи імагології / Рецептивна естетика.

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: російська історична проза ХІХ–ХХ століть, історичні постаті в інтерпретаціях класиків російської та світової літератури, проблеми жанру історичного роману та романізованої біографії, імагологія, російська література доби романтизму, зарубіжна література ХІХ століття, межі ХІХ-ХХ століття.

Публікації: 1 монографія, навчальний посібник та методичні рекомендації, близько 100 статей у фахових та іноземних виданнях, матеріалах конференцій різних рівнів.

Під керівництвом Т. М. Марченко захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Електронна адреса: t.marchenko@forlan.org.ua.


 1. Горлова Олена Володимирівна.

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1995 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова і українська мова та література». У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06. – теорія літератури. Тема: «Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі творів Валерія Шевчука)». У 2014 році отримала атестат доцента кафедри романо-германських мов.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Історія української культури.
 2. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття).

Керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: українська та зарубіжна (англомовна) література ХХ століття, антична література і культура.

Публікації: 23 статті у фахових виданнях, 20 статей у нефахових виданнях, 3 навчально-методичні видання.

Електронна адреса: o.gorlova@forlan.org.ua

 

 1. Карпіна Олена Сергіївна.

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

У 2012 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська і французька мови та зарубіжна література». У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Форми вираження історіософської концепції у пенталогії Всеволода Соловйова «Хроніка чотирьох поколінь»».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження).
 2. Світова дитяча література.
 3. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття (лекції та семінари), ХІХ століття (романтизм-реалізм), межа ХІХ-ХХ століть (семінарські заняття), ХХ століття (лекції та семінари)).

Другий (магістерський) рівень

Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти (практичні і лабораторні заняття).

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: російська історична белетристика межі ХІХ–ХХ ст.; розвиток жанру історичного роману у світовій літературі та його авторські трансформації; проблема співвідношення факту та вигадки в історичному романі; специфічні риси жанру сімейної хроніки; способи відтворення художнього часу в історичному романі; художня філософія історії; літературна імагологія.

Публікації: 30 статей (9 – фахових виданнях, 1 – в іноземних виданнях, 20 – матеріали конференцій та нефахові видання).

Електронна адреса: o.karpina@forlan.org.ua  

 

 1. Скляр Ірина Олександрівна.

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 2003 році закінчила Донецький інститут соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Тема: «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного». У 2014 році отримала атестат доцента кафедри української філології. З 2017 року по 2019 рік навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література).

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Методика викладання зарубіжної літератури.

Другий (магістерський) рівень

 1. Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.

Керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

Публікації: 65, з яких 1 – монографія, 28 – публікації наукового й 36 – навчально-методичного характеру.

У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті, культурі, літературі» у Вищій технічній школі в м. Катовіце (Польща).

Електронна адреса: i.skliar@forlan.org.ua

 

 1. Жарикова Марина Володимирівна.

Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов.

У 1989 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Російська мова і література, англійська мова». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

На кафедрі керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми теорії мовленнєвих жанрів, лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки, проблеми поетики сатирико-гумористичних жанрів, зарубіжна література ХХ століття.

Автор понад 30 публікацій, з яких: 22 –у фахових виданнях, 6 – у нефахових виданнях; 1 монографія, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання. Понад 30 виступів на конференціях.

Електронна адреса: m.zharikova@forlan.org.ua

 

7. Дьячок Наталя Василівна.

Доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова, російська мова та література». У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. Тема: «Універбація в російській мові: структурно-семантичний та ономасіологічний опис».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

Зарубіжна література (XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм-реалізм), межа ХІХ-ХХ століть).

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: системність мовно-літературного простору, активні процеси сучасного слов’янського словотвору, теорія номінації, складні випадки сучасної морфологічної системи російської мови; проблеми поетики зарубіжної літератури ХХ століття.

Публікації: 80, з яких 1 – монографія, 69 – публікації наукового (з них: 51 – у фахових виданнях) і 5 – навчально-методичного характеру.

У 2015 році пройшла стажування у Літній школі, що проводилася BTU CS (Германія) за підтримки DAAD «Озеленення» навчальних програм» / Greening the Curriculum – Integration of Sustainability Aspects into University Education.

Електронна адреса: n.diachok@forlan.org.ua

 

 1. Алексєєва Олена Михайлівна.

Викладач кафедри.

У 1997 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова і література». Друга вища освіта: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю: «Англійська мова і література» (у 2018 році).

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

 1. Світова дитяча література.
 2. Методика викладання зарубіжної літератури.
 3. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм-реалізм), межа ХІХ-ХХ століть, ХХ століття) (семінарські заняття).

Керує педагогічною практикою та курсовими роботами.

Коло наукових інтересів: засоби комічного у світовій літературі ХІХ-ХХ століть, гендерні аспекти класичної та сучасної літератури, особистісно зорієнтований підхід у викладанні зарубіжної літератури.

Публікації: 6 – у матеріалах наукових конференцій різних рівнів.

Електронна адреса: o.aleksieieva@forlan.org.ua  

 

 1. Юрченко Інна Дмитрівна. Викладач кафедри.У 2017 році закінчила Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Англійська, німецька мови та світова література».

  У 2018 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Англійська мова і література, німецька мова, перекладач».

  На кафедрі викладає наступні дисципліни:

  Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть) (семінарські заняття).

  Коло наукових інтересів: проблеми поетики англомовної літератури ХІХ-ХХ століть (реалізм, модернізм, постмодернізм), мультикультуралізм.  

  Публікації: 7 – у нефахових виданнях і матеріалах наукових конференцій різних рівнів.

  Електронна адреса: i.iurchenko@forlan.org.ua

   

  1. Вороненкова Тетяна Олександрівна.

  Викладач кафедри.

  У 2009 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

  На кафедрі викладає наступні дисципліни:

  Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм) (семінарські заняття).
  2. Пропедевтичний курс зарубіжної літератури (семінарські заняття).

  Коло наукових інтересів: комунікативна компетентність у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, інтермедіальність в художній літературі.

  Публікації: 9, з них 3- у фахових виданнях України, 1 – в іноземному виданні (колективна монографія), 5 – у збірках матеріалів конференцій.

  Електронна адреса: t.voronenkova@forlan.org.ua