КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Загальний кількісний склад викладачів – 23.

Ситняк Роман Миколайович – завідувач кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 2002 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія.) Тема дисертації: «Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан».

Коло наукових інтересів: історична та сучасна семасіологія, лексикологія.

Публікації: є автором понад 35 публікацій, у т.ч. 8 фахових статей, співавтором 1 колективної монографії, більше 10 нефахових статей та тез, студентських публікацій.

У 2018 році пройшов стажування у США (м. Нью-Йорк) у Нью-Йоркському Університеті (NUY) за програмою з Вивчення Суспільства та Культури США (U.S. Culture and Society) ініційованою Бюро з питань освіти і культури Державного департаменту США.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії», «Лексикологія», вчитель ACCESS.

Електронна адреса:  r.sytniak@forlan.org.ua  

* * *

Пожидаєва Надія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1987р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

У 2011р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови
(035 Філологія). Тема дисертації: «Лексичні та граматичні особливості англійської як міжнародної допоміжної мови (на матеріалі текстів адміністративних документів  Європейського Союзу)».

У 2015р. отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: лексикологія, англомовний адміністративний дискурс.

Публікації: понад 30 публікацій, з яких: 17 статей – у фахових виданнях, 3статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 2 – навчально-методичних видання, більше 20 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни: «Теорія та практика перекладу»; «Комунікативні стратегії».

Email: n.pozhidaeva@forlan.org.ua

* * *

Бєліцька Євгенія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1989р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Російська мова і література, англійська мова».

У 2000р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія). Тема дисертації: «Конотонімізація онімів як лексико-семантичний процес».

У 2006р. отримала атестат доцента кафедри мовознавства та російської мови.

Коло наукових інтересів: теорія мови, ономастика, семантика, лінгвокогнітологія, дискурсологія.

Публікації: більш 70 публікацій, з яких: 25 статей – у фахових виданнях, 7 статей в іноземних наукових періодичних виданнях, 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 2 навчально-методичних посібника (гриф МОН), статті – в інших виданнях, матеріали конференцій різних рівнів, студентські публікації.

Стажування за програмою IREX  у США, штат Огайо.

Викладає наступні дисципліни: «Історія англійської мови»; «Комунікативні стратегії».

Email: belitskay@forlan.org.ua

 

* * *

Сердюкова Людмила Іллівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1964р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та вихователь школи-інтернату».

У 1974 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Деякі особливості синтаксису речення романів У. Фолкнера». 

У 1990 році отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: сучасна література Великобританії та США, лінгвостилістика, інтерпретація англомовного художнього дискурсу, сучасна англомовна література для дітей та юнацтва.

Публікації: автор понад 50 наукових та навчальних публікацій різних рівнів, 1 колективної монографії, 4 науково-методичних посібників.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного англійського мовлення»,  «Лінгвостилістичні аспекти сучасного англомовного дискурсу»,  «Англійська мова наукового та професійного спрямування,  «Наративні практики сучасної англійської мови».

E-mail: l.serdukova@forlan.org.ua

* * *

Архіпова Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 2000р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови і зарубіжна література, переклад».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Авторський відступ в англомовній прозі: лингвопрагматичний  аспект». 

Коло наукових інтересів: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 37 публікацій, з яких: 22 статті – у фахових виданнях, 5 статей – в інших виданнях, 10 матеріалів конференцій різних рівнів; 2 – навчально-методичних видання, 1 колективна монографія, 25 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни: «Граматична організація мовленнєвої діяльності»;  «Граматичні аспекти англомовного дискурсу».

E-mail: i.arkhipova@forlan.org.ua

* * *

Старченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1996р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської і німецької мов».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Термінологія виборчого процесу і виборчих процедур (на матеріалі англійської та української мов)».

Коло наукових інтересів: термінознавство, лексикологія, соціолінгвістика, теорія номінації.

Публікації: 26 публікації, з яких: 10 статей – у фахових виданнях, 2 статті – в інших виданнях, 14 матеріалів конференцій різних рівнів.

Викладає наступні дисципліни: «Практична фонетика».

E-mail: o.starchenko@forlan.org.ua  

* * *

Гордієнко Юлія Федорівна – старший викладач кафедри германської філології.

 У 1991р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської і німецької мов».

Коло наукових інтересів: прагматика, когнітивна лінгвістика, історія англійської мови, англомовний дискурс.

Публікації:  3 статті у фахових виданнях, 2 статті у іноземних виданнях, 4 статті в інших виданнях, 7 матеріалів конференцій різних рівнів.

У 2010 пройшла стажування у США, UASP за програмою IREX в університеті Emporia, Канзас, США.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», вчитель ACCESS .

E-mail: y.gordiienko@forlan.org.ua

 

 

* * *

Суховецька Людмила Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, прагмалінгвістика, політичний дискурс.

Публікації: 12 публікацій, з яких: 8 статей – у фахових виданнях,  1 стаття – в іноземному виданні, 3 матеріали конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Лінгвокраїнознавство», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії».

E-mail: l.sukhovetska@forlan.org.ua

* * *

Чернишова Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1998 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Дейктичні маркери оцінності «свого»-«чужого» простору в англійському тексті Біблії.

Коло наукових інтересів: лексикологія, соціолінгвістика, стилістика.

Публікації:  24 публікації, з яких 18 статей у фахових виданнях України та іноземних виданнях, матеріали конференцій різних рівнів.

Викладає наступні дисципліни: «Комунікативні стратегії».

E-mail:   irinacherr@ukr.net

* * *

 

Лихачова Анжеліка Вікторівна – викладач кафедри германської мови.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний закінчила інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Коло наукових інтересів: фонетика.

Публікації:  1стаття у нефаховому виданні України, тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Практика усного та писемного мовлення».

E-maila.likhachova@forlan.org.ua

 

 

* * *

Юрченко Інна Дмитрівна  викладач кафедри германських мов.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика.

Публікації:  1стаття у фаховому виданні України, тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Граматичні аспекти англомовного дискурсу», «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: i.yurchenko@forlan.org.ua

 

 

* * *

 

 

Височина Владислава Ігорівна – викладач кафедри германських мов.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)».

Коло наукових інтересів: дискурсологія, теоретична лінгвістика.

Публікації:  1стаття у фаховому виданні України, тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Граматичні аспекти англомовного дискурсу», «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: v.vysochina@forlan.org.ua

 

* * *

 

 

Гучко Володимир Станіславович  викладач кафедри германської філології.

У 1990 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови та зарубіжна література».

Наукові інтереси: лексикологія.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова», «Граматичні аспекти англомовного дискурсу».

E- mail: v.guchko@forlan.org.ua

 

* * *

Безсонова Анна Сергіївна – викладач кафедри германської філології.

У 2007р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, німецька).

Коло наукових інтересів:  семантика та прагматика науково- популярного дискурсу, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 20 публікацій, з яких: 5 статей – у фахових виданнях,  4 статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 1 колективна монографія, 1 публікація студента.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення»;  «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії».

E-mail: a.bezsonova@forlan.org.ua

* * *

Потапцева Діана Олегівна – викладач кафедри германської філології.

У 2019 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Викладач англійської мови та літератури, німецької мови, перекладач».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика та дискурсологія.

Публікації:  тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативна фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова»

E-maild.potaptseva@forlan.org.ua

* * *

 

Гордєєва Юлія Миколаївна – викладач кафедри германської філології.

У 2018 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та зарубіжна література».

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Граматична організація мовленнєвої діяльності».

E- mail: y.hordieieva@forlan.org.ua

* * *

 

Трубачова Юлія Миколаївна – викладач кафедри германської філології  

У 2003 році закінчила «Київcький Гуманітарний Інститут» за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)»   

Коло наукових інтересів: сучасні методики навчання іноземних мов 

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика».

E-mail: y.trubachova@forlan.org.ua

* * *

 

Сохацька Ганна Анатоліївна – викладач кафедри романо-германських мов; викладач кафедри іспанської та французької мов.

У 2019 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Викладач англійської мови та літератури, французької мови, перекладач».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство.

Публікації: тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Друга іноземна мова» (французька мова), «Основи фонетичних знань» (французька мова).

E-mail: a.sohatska@forlan.org.ua

* * *

Секція німецької мови

Морозова Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької мови та української мови і літератури.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю:10.01.06 – теорія літератури (035 Філологія)

Тема дисертації: «Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів» (диплом кандидата наук ДК №041756 від 20.09.2007р.)

Доцент кафедри теорії та історії української літератури

(12ДЦ №023176 від 17.06.2010р.)

Наукові інтереси: німецька література, теорія літературних родів жанрів.

Основні публікації: 22 публікації, з них 13 фахових статей, 15 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни, які викладаються: «Лексикологія німецької мови», «Стилістика і дискурсивний аналіз», «Теоретична граматика», «Комунікативні стратегі» (основа мова, друга мова), «Практикум з перекладу другої іноземної мови», «Теорія та практика перекладу», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі».

E-mail: li_morozova@mail.ru

 

Шарко Альбіна Анатоліївна – старший  викладач кафедри германської філології.

У 1996 р. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: гендерна педагогіка, лінгвокраїнознавство, методика викладання німецької мови як другої іноземної.

Основні публікації: 24 публікації, з них 9 фахові статі, 22 доповіді на конференціях різного рівня.

Дисципліни, які викладаються: «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування», «Лінгвокраїнознавство», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення» (практ.), «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

Email: albina-sharko@inbox.ru

 

Врюкало Вікторія Миколаївна – старший  викладач кафедри германської філології.

У 1981 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької та французької мов.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові, допрофільна підготовка учнів середньо освітньої школи.

Основні публікації: 18 публікація, з них 5 фахові статей, 13 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни: «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування», «Практика усного та писемного мовлення» (практ.), «Методика навчання іноземних мов», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Педагогіка канікул».

E-mail: viktoriya.vrukalo@gmail.com

 

 

Бірюкова Ірина Петрівна – викладач кафедри германської філології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові.

Основні публікації: 18 публікації, з них 2 фахові статі, 16 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Переклад ділового усного та писемного мовлення».

Email: 681997@ukr.net

 

 

Переклад Ярослава Василівна –  викладач німецької мови секції німецької мови кафедри германської філології, працює з 1 вересня 2019р.

Ярослава Василівна закінчила магістратуру ГІІМ ДЗВО «ДДПУ» у 2018р. за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)».

Коло наукових інтересів:  сучасні методики навчання іноземних мов.

Викладає наступні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Німецька мова як друга іноземна»,  «Граматичні аспекти іншомовного дискурсу» тощо.

Електронна адреса: yaroslawapereklad.gmail.com