КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Загальний кількісний склад викладачів – 20.

Ситняк Роман Миколайович — кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

У 2002 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія.) Тема дисертації: «Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан».

Коло наукових інтересів: історична та сучасна семасіологія, лексикологія.

Публікації: є автором понад 30 публікацій, у т.ч. 7 фахових статей, співавтором 1 колективної монографії, більше 10 нефахових статей та тез, студентських публікацій.

У 2018 році пройшов стажування у США (м. Нью-Йорк) у Нью-Йоркському Університеті (NUY) за програмою з Вивчення Суспільства та Культури США (U.S. Culture and Society) ініційованою Бюро з питань освіти і культури Державного департаменту США.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії», «Лексикологія», вчитель ACCESS.

Електронна адреса: sytniakromannest@gmail.com

* * *

Пожидаєва Надія Петрівна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1987р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

У 2011р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови
(035 Філологія). Тема дисертації: «Лексичні та граматичні особливості англійської як міжнародної допоміжної мови (на матеріалі текстів адміністративних документів  Європейського Союзу)».

У 2015р. отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: лексикологія, англомовний адміністративний дискурс.

Публікації: 30 публікацій, з яких: 16 статей – у фахових виданнях, 3статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 2 – навчально-методичних видання, більше 20 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни: «Теорія та практика перекладу»; «Комунікативні стратегії».

Email: ponad2008@yandex.ua

* * *

Бєліцька Євгенія Миколаївна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1989р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Російська мова і література, англійська мова».

У 2000р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія). Тема дисертації: «Конотонімізація онімів як лексико-семантичний процес».

У 2006р. отримала атестат доцента кафедри мовознавства та російської мови.

Коло наукових інтересів: теорія мови, ономастика, семантика, лінгвокогнітологія, дискурсологія.

Публікації: більш 70 публікацій, з яких: 23 статей – у фахових виданнях, 7 статей в іноземних наукових періодичних виданнях, 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 2 навчально-методичних посібника (гриф МОН), статті – в інших виданнях, матеріали конференцій різних рівнів, студентські публікації.

Стажування за програмою IREX  у США, штат Огайо.

Викладає наступні дисципліни: «Історія англійської мови»; «Комунікативні стратегії».

Email: belitskay@yahoo.com

* * *

Таукчі  Олена  Федотівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1989 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації:  «Теоретичні  аспекти вивчення іменної  та  дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, російській та українській мовах».  

У 2008 році отримала атестат доцента кафедри граматики та практики англійської мови.

Коло  наукових інтересів: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, когнітивна лінгвістика, синтаксис сучасної англійської мови, історія англійської мови, ідіоматика.

Має понад 60 публікацій, серед яких близько 30 статей – у фахових виданнях, 4 статті в іноземних наукових періодичних виданнях, 1 колективна монографія, 2 навчально-методичних посібника, статті – в інших виданнях, матеріали конференцій різних рівнів, студентські публікації.

Викладає наступні дисципліни: ««Практика усного та писемного англійського мовлення» та «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

Email: alenta4567@gmail.com

* * *

Сердюкова Людмила Іллівна, доцент, кандидат філологічних наук.

У 1964р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та вихователь школи-інтернату».

У 1974 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Деякі особливості синтаксису речення романів У. Фолкнера». 

У 1990 році отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: сучасна література Великобританії та США, лінгвостилістика, інтерпретація англомовного художнього дискурсу, сучасна англомовна література для дітей та юнацтва.

Публікації: автор понад 50 наукових та навчальних публікацій різних рівнів, 1 колективної монографії, 4 науково-методичних посібників.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного англійського мовлення»,  «Лінгвостилістичні аспекти сучасного англомовного дискурсу»,  «Англійська мова наукового та професійного спрямування,  «Наративні практики сучасної англійської мови».

E-mail: stylistics2014@yahoo.com

* * *

Архіпова Ірина Михайлівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 2000р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови і зарубіжна література, переклад».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Авторський відступ в англомовній прозі: лингвопрагматичний  аспект». 

Коло наукових інтересів: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 35 публікацій, з яких: 20 статей – у фахових виданнях, 5 статей – в інших виданнях, 10 матеріалів конференцій різних рівнів; 2 – навчально-методичних видання, 1 колективна монографія, 25 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни: «Основи дискурсивного аналізу»;  «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: nahemaa@ukr.net

* * *

Старченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1996р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської і німецької мов».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Термінологія виборчого процесу і виборчих процедур (на матеріалі англійської та української мов)».

Коло наукових інтересів: термінознавство, лексикологія, соціолінгвістика, теорія номінації.

Публікації: 25 публікації, з яких: 10 статей – у фахових виданнях, 2 статті – в інших виданнях, 13 матеріалів конференцій різних рівнів.

Викладає наступні дисципліни: «Практична фонетика».

Email: helen.starchenko@gmail.com  

* * *

Гордієнко Юлія Федорівна — старший викладач кафедри германської філології.

 У 1991р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської і німецької мов».

Коло наукових інтересів: прагматика, когнітивна лінгвістика, історія англійської мови, англомовний дискурс.

Публікації:  3 статті у фахових виданнях, 2 статті у іноземних виданнях, 4 статті в інших виданнях, 7 матеріалів конференцій різних рівнів.

У 2010 пройшла стажування у США, UASP за програмою IREX в університеті Emporia, Канзас, США.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», вчитель ACCESS .

E-mail: gordienkoyulia@ukr.net

* * *

 

Суховецька Людмила Валентинівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, прагмалінгвістика, політичний дискурс.

Публікації: 9 публікацій, з яких: 6 статей – у фахових виданнях,  1 стаття – в іноземному виданні, 2 матеріали конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Лінгвокраїнознавство», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Комунікативні стратегії».

E-mail: suhlv1974@gmail.com

* * *

Чернишова Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1998 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Дейктичні маркери оцінності «свого»-«чужого» простору в англійському тексті Біблії.

Коло наукових інтересів: лексикологія, соціолінгвістика, стилістика.

Публікації:  24 публікації, з яких 18 статей у фахових виданнях України та іноземних виданнях, матеріали конференцій різних рівнів.

Викладає наступні дисципліни: «Комунікативні стратегії».

E-mail:   irinacherr@ukr.net

* * *

 

Лихачова Анжеліка Вікторівна — викладач кафедри германської мови.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний закінчила інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Коло наукових інтересів: фонетика.

Публікації:  тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Практика усного та писемного мовлення».

E-mail: anzhelikalikhachova@gmail.com

 

 

* * *

Сухорукова Інна Дмитрівна — викладач кафедри германських мов.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика.

Публікації:  тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Основи дискурсивного аналізу», «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: inna.dmitrievna22@gmail.com

* * *

 

Височина Владислава Ігорівна — викладач кафедри германських мов.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)».

Коло наукових інтересів: дискурсологія, теоретична лінгвістика.

Публікації:  тези наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Основи дискурсивного аналізу», «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

E-mail: vysochina.vladislava@gmail.com

 

* * *

Гільдебрандт Аліна Вадимівна — викладач кафедри германської філології.

У 2017 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Наукові інтереси: англійська література, словобудова.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення».

E- mail: hildebrandtalina19@gmail.com

 

 

 

 

 

* * *

Гучко Володимир Станіславович — викладач кафедри германської філології.

У 1990 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови та зарубіжна література».

Наукові інтереси: лексикологія.

Викладає наступні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова», «Основи дискурсивного аналізу».

E- mail: guchkovs@gmail.com.

 

 

 

* * *

Секція німецької мови

Морозова Людмила Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької мови та української мови і літератури.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю:10.01.06 – теорія літератури (035 Філологія)

Тема дисертації: «Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів» (диплом кандидата наук ДК №041756 від 20.09.2007р.)

Доцент кафедри теорії та історії української літератури

(12ДЦ №023176 від 17.06.2010р.)

Наукові інтереси: німецька література, теорія літературних родів жанрів.

Основні публікації: 22 публікації, з них 13 фахових статей, 15 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни, які викладаються: «Лексикологія німецької мови», «Стилістика і дискурсивний аналіз», «Теоретична граматика», «Комунікативні стратегі» (основа мова, друга мова), «Практикум з перекладу другої іноземної мови», «Теорія та практика перекладу», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі».

E-mail: li_morozova@mail.ru

 

Шарко Альбіна Анатоліївна — старший  викладач кафедри германської філології.

У 1996 р. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: гендерна педагогіка, лінгвокраїнознавство, методика викладання німецької мови як другої іноземної.

Основні публікації: 24 публікації, з них 9 фахові статі, 22 доповіді на конференціях різного рівня.

Дисципліни, які викладаються: «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування», «Лінгвокраїнознавство», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення» (практ.), «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

Email: albina-sharko@inbox.ru

 

Врюкало Вікторія Миколаївна — старший  викладач кафедри германської філології.

У 1981 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької та французької мов.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові, допрофільна підготовка учнів середньо освітньої школи.

Основні публікації: 18 публікація, з них 5 фахові статей, 13 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни: «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування», «Практика усного та писемного мовлення» (практ.), «Методика навчання іноземних мов», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Педагогіка канікул».

E-mail: viktoriya.vrukalo@gmail.com

 

 

Бірюкова Ірина Петрівна — викладач кафедри германської філології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові.

Основні публікації: 18 публікації, з них 2 фахові статі, 16 доповідей на конференціях різного рівня.

Дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Друга іноземна мова», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Переклад ділового усного та писемного мовлення».

Email: 681997@ukr.net