Габідулліна Алла
Рашатівна

Вчене звання ступінь  доктор філологічних наук, професор.

Посада — Професор
кафедри мовознавства та російської мови (атестат професора  26.09.2012р. )

Базова освіта — Уральський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна,
1975р. Спеціальність: «Російська мова і література». Кваліфікація: вчитель
російської мови та літератури

Захист  дисертації — Доктор філологічних наук за
спеціальністю: 10.02.02 – російська мова (035
Філологія)

Тема дисертації: «Навчально-педагогічний дискурс
: категоріальна структура та жанрова своєрідність» (диплом доктора наук
26.01.2011р.)

Перелік дисциплін,
які викладаються  — Лінгвістика тексту; Основи
наукових досліджень; Сучасна російська літературна мова; Методологія сучасних
наукових досліджень; Основні напрямки семантичних досліджень.

Коло наукових
інтересів – Педлінгвістика; Прагмалінгвістика; Лінгвістика тексту; Стилістика
російської мови.

 Загальна кількість публікацій — Публікації:
160 публікацій, з яких: 2 – монографії, 68 статей – у фахових виданнях, 12
статей – у зарубіжних виданнях, 35 статей у нефахових виданнях, 20 матеріалів
конференцій різних рівнів, 2 – навчально-методичні видання; 3 підручника (1 – з
грифом МОН).

Більш 150 виступів
на конференціях

Підготовлено більше
200 публікацій аспірантів і студентів.

 Кількість захищених аспірантів — 5

 Наукове  стажування — Харківський національний
університет ім. Г.С.Сковороди, кафедра української мови.

Тема стажування: «Українознавчі дисципліни та їх сучасне викладання у ВНЗ».
Посвідчення 06/23-199 (02.11.2015 – 01.12.2015).

Е-mail —
allagabidullina54@gmail.com

Жарикова
Марина
Володимирівна

Вчене звання
ступінь кандидат філологічних
наук, доцент

Посада —  Декан факультету
романо-германських мов, доцент кафедри мовознавства та російської мови

Базова освіта — Горлівський
державний педагогічний інститут іноземних мов, 1982 р. Спеціальність: «Російська
мова і література, англійська мова та зарубіжна література»  Кваліфікація: вчитель англійської мови,
російської мови та літератури

Захист  дисертації — Кандидат філологічних наук за
спеціальністю 10.01.15 – загальне мовознавство

(035 Філологія) Тема
дисертації:
«Номінаційні процеси та
міжмовна взаємодія в полілінгвальній ойконімії пізнього походження» (диплом
кандидата від 31.05.2011 р.). Доцент кафедри мовознавства та
російської мови (атестат доцента від 21.11.2013 р.)

Перелік дисциплін,
які викладаються — Сучасна російська літературна  мова; Теорія мовленнєвої комунікації

Коло наукових
інтересів — Лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки

Загальна кількість публікацій — Проблеми теорії
мовленнєвої комунікації — Публікації: 27, з яких: 21 –у фахових виданнях, 6 – у
нефахових виданнях; 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання. Більш
30 виступів на конференціях.

Наукове стажування — Горлівський інститут іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», отримання атестату
доцента кафедри мовознавства та російської мови (атестат доцента від 21.11.2013
р.).

Е-mail —
zharikova.marina76@gmail.com

Колесніченко Олена
Леонідівна

Вчене звання ступінь – Кандидат філологічних  н., доцент.

Посада — Завідувач
кафедри мовознавства та російської мови, доцент

Базова освіта — Миколаївський педагогічний інститут, 1989 р. Спеціальність:
«Російська мова та література»

Кваліфікація: вчитель російської мови та літератури
середньої школи

Захист  дисертації — Кандидат філологічних наук за
спеціальністю 10.02.02 – російська мова (035
філологія) Тема дисертації:
«Парадокс
у творах М. М. Жванецького: семантико-стилістичний та
комунікативно-прагматичний аспект». (диплом кандидата наук  від 31.05.2013 р.) Доцент кафедри
мовознавства та російської мови (атестат доцента  від 25.02.2016 р.)

Перелік дисциплін,
які викладаються — Вступ до когнітивної лінгвістики; Сучасна російська
літературна  мова; Основи риторики та
культури мовлення; Практикум з російської мови; Комунікативні стратегії:
російська мова.

Коло наукових
інтересів — Методика викладання філологічних наук; Лінгвістика тексту

Загальна
кількість публікацій — Публікації: 28 публікацій, з яких: 13 статей – у фахових
виданнях, 6 — статті – у зарубіжних виданнях, 9 статей — у нефахових виданнях,
10 матеріалів конференцій різних рівнів,

Більш 30 виступів на конференціях.

Наукове стажування — Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», отримання
атестату доцента кафедри мовознавства та російської мови (атестат від
25.02.2016 р.)

Е-mail —
el.ko14777@gmail.com

Скоплєв
Андрій
Олександрович

Посада — Старший
викладач кафедри мовознавства та російської мови

Базова освіта — Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,
2003 р. Спеціальність: «Англійська мова і література та російська мова і
література». Кваліфікація: вчитель англійської мови і літератури та російської
мови і літератури.

Перелік дисциплін,
які викладаються — Вступ до когнітивної лінгвістики;  Російська діалектологія; Старослов’янська
мова;  Історична граматика російської
мови.

Коло наукових
інтересів — Історія мови; старослов’янська мова; слов’янські мови у
порівняльному аспекті.

Загальна
кількість публікацій — Публікації: 17 публікацій, з яких: 5 статей – у фахових
виданнях, 10 статей/ тез –у нефахових виданнях, та матеріалів конференцій. 7
виступів на конференціях

Наукове стажування — Державний
вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»,
кафедра германської та слов’янської філології; з
«24» квітня 2018 року по «24» травня 2018 року; тема стажування «Шляхи
вдосконалення викладання мовознавчих дисциплін історичного циклу».

Е-mail —
shlapakov@ukr.net

Шлапаков
Олег
Сергійович

Вчене звання
ступінь кандидат філолог. н.

Посада — Доцент
кафедри мовознавства та російської мови

Базова освіта — Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,
2003 р. Спеціальність:

«Англійська мова і література та російська мова і
література». Кваліфікація: вчитель англійської мови і літератури та російської
мови і літератури.

Захист  дисертації — Кандидат філологічних наук за
спеціальністю 10.01.15 – загальне мовознавство (035 Філологія) Тема дисертації:
«Мовленнєвий жанр «поздоровлення»: комунікативно-прагматичні та
структурно-семантичні особливості» (диплом кандидата наук  22.12.2011 р.)

Перелік дисциплін,
які викладаються — Вступ до когнітивної лінгвістики; Психолінгвістика; Етнолінгвістика

Коло наукових
інтересів – Лінгвопрагматика; Соціолінгвістика; Лінгвокультурологія.

Загальна
кількість публікацій — Публікації: 26 публікацій, з яких: 14 статей у фахових
виданнях, 2 статті у зарубіжних виданнях, 7 статей у нефахових виданнях, 2
навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання. Більше 30 виступів на
конференціях.

Наукове стажування
— Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет», кафедра германської та слов’янської філології; з
«24» квітня 2018 року по «24» травня 2018 року; тема стажування
Викладання професійно спрямованих лінгвістичних дисциплін у ВНЗ».

Е-mail —
shlapakov@ukr.net