Інформація про центр

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Завідувач навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності

Шередека Галина Володимирівна

Провідний фахівець

Салагуб Людмила Іванівна

Секретар-друкарка

Могилєвська Анна Анатоліївна      

Інформація про центр

Навчально-науковий центр є структурним підрозділом Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», що створений з метою сприяння забезпеченню безперервного  процесу підвищення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності.

Свою діяльність здійснює відповідно до стратегії розвитку

Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» на 2021-2025 рік

Завдання центру

 1. Упровадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників освіти.
 2. Забезпечення підвищення кваліфікації на замовлення управлінь освіти, закладів освіти, установ, організацій, підприємств.
 3. Науково-методичний супровід навчально-дослідницької роботи педагогічних працівників з підготовки випускних кваліфікаційних робіт, творчих проєктів, методичних кейсів, навчально-методичних рекомендацій тощо.
 4. Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій у співпраці з  ЗЗСО, ліцеями, коледжами та іншими закладами освіти, шляхом проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.
 5. Робота курсів з підготовки абітурієнтів до складання відповідних тестів (ЗНО) для вступу.
 6. Робота курсів з підготовки бакалаврів до складання відповідних тестів (ЄВІ) для вступу.
 7. Робота курсів англійської мови для повсякденного спілкування для всіх охочих. 
 8. Робота курсів чеської мови для початківців.
 9. Робота курсів підготовки до іспиту на рівень володіння державною мовою. 

Послуги центру

 1. Навчання працівників освіти на курсах підвищення кваліфікації.
 2. Навчання держслужбовців на курсах підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами.
 3. Навчання абітурієнтів на курсах з підготовки до ЗНО.
 4. Навчання бакалаврів на курсах з підготовки до ЄВІ.
 5. Навчання слухачів на курсах іноземної мови.
 6. Навчання держслужбовців на курсах з підготовки до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України.
 7. Навчання на професійних тренінгах.

Взаємодія з іншими структурами та структурними підрозділами

Центр співпрацює з усіма структурними підрозділами Інституту та зовнішніми стейкхолдерами, зокрема: структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, Національним агентством України з питань державної служби,  працівниками органів управління освіти, працівниками освіти (вчителі та адміністрація ЗЗСО, коледжів, методисти), Національною комісією зі стандартів державної мови, учасниками освітнього процесу.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Положення про центр

ПОСАДОВА керівника центру

ПОСАДОВА фахівця І категорії

ПОСАДОВА секретаря -друкарки

СТРАТЕГІЯ  Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ

ПОЛОЖЕННЯ про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про платні послуги 

ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закону України “Про захист персональних даних”

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК інформації, яка повинна міститися в документі про підвищення кваліфікації

ТИПОВА програма підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

ПОРЯДОК організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

ПОРЯДОК організації і проведення тренінгів для державних службовців

ПОЛОЖЕННЯ про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

МЕТОДИКА визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

КОНЦЕПЦІЯ реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

ВИМОГИ до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Контакти:

м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24, ауд.102

+380509179348

technology@forlan.org.ua

Владислав Ванда