Психологічна служба

Психологічна служба

Діяльність Психологічної служби базується на активній участі викладачів кафедри психології, а також студентів та випускників освітньої програми «практична психологія».

У своїй діяльності психологічна служба керується:

Відповідно до цих керівних документів виділено мету та основні завдання, напрями та функції роботи психологічної служби.

Метою роботи Психологічної служби є створення умов формування психологічної культури та світоглядної позиції, особистісного розвитку та професійної самореалізації, та навіть питання, які у межах компетенції практичної психології.

Основні завдання:

 • формування психологічної культури;
 • допомога розвитку та професійного становлення студентів-психологів;
 • створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного та інтелектуального потенціалу студентів, випускників та викладачів;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу інституту;
 • розробка сучасних психолого-педагогічних технологій освіти;
 • надання психологічної допомоги у питаннях, що містяться в межах компетенції психологів-практиків.

Діяльність Психологічної служби ГІІМ здійснюється за такими основними напрямками:

 • психопрофілактична робота;
 • інтерактивне навчання;
 • психодіагностична робота;
 • просвітницька робота;
 • науково-дослідна робота;
 • профорієнтаційна робота.

Окремим напрямком роботи служби є встановлення та підтримка наукових, творчих, професійних партнерських зв’язків із родинними організаціями.

Для забезпечення ефективної роботи психологічна служба має сучасну матеріально-технічну базу.

Владислав Ванда