Головною метою діяльності Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності є наукове і методичне забезпечення післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти, педагогічних працівників  навчальних закладів I-II рівнів акредитації, навчання на курсах з підготовки до ЗНО, навчання на курсах іноземної мови.

Основними завданнями Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності є:

– науково-методичне забезпечення та супровід підготовки педагогічних працівників;

– впровадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення рівня кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації на замовлення Міністерства освіти і науки України, управлінь освіти і науки, закладів освіти, установ, організацій, підприємств;

– науково-методичний супровід навчально-дослідницької роботи педагогічних працівників з підготовки випускних кваліфікаційних робіт, творчих проектів, методичних кейсів, комп’ютерних навчальних програм, навчально-методичних рекомендацій, тощо;

– робота курсів з підготовки абітурієнтів до складання відповідних тестів для вступу у вищі навчальні заклади України.; курсів інтенсивного вивчення іноземної мови та іноземної мови для повсякденного спілкування

 Навчально-науковий центр сучасних технологій формування професійної компетентності  надає наступні освітні послуги за рахунок фізичних та юридичних осіб

  1. Курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
      Підготовка абітурієнтів до ЗНО здійснюється з англійської мови; української мови та літератури;  історії України  терміном 3 та 6   місяців.

Навчання на курсах допоможе слухачам опанувати базові теоретичні знання з відповідних предметів, виробити навички успішної мовленнєвої комунікації та підготуватися до складання ЗНО.

  1. Курси з вивчення англійської мови для повсякденного спілкування для усіх охочих.

        Навчання на курсах здійснюється за сучасними методиками з використанням автентичних матеріалів і підручників.

Навчання на курсах допоможе слухачам швидко та ефективно вивчити англійську мову з «нуля» або підвищити свій рівень володіння англійською мовою .

     4. Курси китайської мови для повсякденного спілкування для студентів ГІІМ.

        Програма курсу китайської мови має на меті формування у студентів усіх основних мовних навичок (читання, аудіювання, говоріння, письма). Програма курсу китайської мови передбачає планомірне вивчення всіх мовних аспектів, розуміння структури мови та впевнене володіння вивченими мовними конструкціями.

  1. Курси підвищення кваліфікації для фахівців освітніх закладів.

      Метою  освітньої програми є підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів  щодо реалізації завдань Державного стандарту середньої  освіти.

      Програма передбачає очну, очно-заочну, дистанційну та індивідуальну форми навчання для працівників освіти наступних спеціальностей:

-українська мова і література;

– іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська);

– російська мова і література;

– історія;

– зарубіжна література;

– практична психологія.