Вступнику

Вступнику

Відбіркова комісія

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ

 

Відбіркова комісія Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснює відбір вступників на навчання за конкурсними пропозиціями ГІІМ у 2019 році. Умови вступу до ГІІМ та строки вступної кампанії визначаються Правилами прийому до ГІІМ ДВНЗ ДДПУ у 2019 р.

Склад Відбіркової комісії:

Голова – Бєліцька Євгенія Миколаївна, директор ГІІМ, канд. філол. наук, доцент;

Відповідальний секретар – Кокоріна Людмила Володимирівна, канд. пед. наук, доцент

Заступник відповідального секретаря, керівник освітнього центру «Донбас-Україна» – Горлова Олена Володимирівна, канд. філол. наук, доцент

Адреса: м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24, кімната 103.

Телефон: + 38 (095) 4093496

e-mail: pkgiim.gifl@gmail.com

 

У 2019 році Горлівський інститут іноземних мов оголошує набір студентів за такими освітніми програмами:

 

Факультет романо-германських мов

Освітній рівень «бакалавр»

014.02 Середня освіта Мова і література (англійська та німецька / французька / іспанська)

014.02 Середян освіта Мова і література (німецька та англійська)

014.02 Середня освіта Мова і література (французька та англійська)

 

Освітній рівень «магістр»

035.041 Філологія Германські студії (англійська та друга іноземна мова): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

035.043 Філологія Германські студії (німецька та англійська мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

035.055 Філологія Романські студії (французька та англійська мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

014.02 Середня освіта Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови

 

Факультет соціальної та мовної комунікації:

Освітній рівень «бакалавр»

014.01 Середня освіта Українська мова і література та російська або англійська мови

014.01 Середня освіта Українська мова і література та психологія

014.02 Середня освіта Мова і література (англійська та російська або українська)

014.02 Середня освіта Мова і література (англійська та психологія)

014.03 Середня освіта Історія (та психологія)

014.03 Середня освіта Історія (та англійська мова)

035.041 Філологія Переклад і міжкультурна комунікація (англійська та німецька або французька мови)

053 Практична психологія

 

Освітній рівень «магістр»

014.01 Середня освіта Українська мова і література. Середня освіта (Мова і література (англійська))

014.01 Середня освіта Українська мова і література. Психологія

014.02 Середня освіта Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (української або російської)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія

014.03 Середня освіта Історія, англійська мова і література

014.03 Середня освіта Історія. Психологія

035.01 Філологія Сучасні філологічні студії: українська мова і література та іноземна мова

035.041 Філологія Переклад і міжкультурна комунікація (англійська та німецька або французька мови)

053 Психологія Практична психологія

 

Администратор