Правила прийому

до відокремленого структурного підрозділу
Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»
Горлівського інституту іноземних мов
у 2020 році