ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

1. Германські студії:  лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

2. Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Лінгводидактичні стратегії  навчання англійської мови, другої мови 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


1. Середня освіта  Історія англійська мова і література

Силабуси
Вибіркові:
ВК 1.1:
Соціальна педагогіка
Сучасні теорії особистості
Анотація
ВК 1.2:
Історія Донбасу
Історико-культурні пам’ятки української провінції 
Україна в геополітичному протистоянні
Анотація
ВК 1.3:
Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії
Історія світової культури
Місце слов’ян у світовій історії
Анотація
ВК 1.4:
Громадські організації в тоталітарному суспільствіl
Монопрофільні міста Донбасу в політичній стратегії радянської державиl
Школа в тоталітарному суспільствіl
Анотація
ВК 1.5:
Історичні аспекти гендерних студій
Проблеми інструменталізації історії
Усна історія в епоху змін
Анотація
ВК 1.6:
Створення «невизнаних республік» – складова Російської зовнішньополітичної стратегії
«Зелена лінія Кіпру» та сучасні проблеми Донбасу загальне, особливе, одиничне
Історія міжнародних відносин
Анотація
ВК 1.7:
Теорія мовленнєвої комунікації
Методологія сучасних літературознавчих досліджень
Методологія сучасних лінгвістичних досліджень
Основи імагології
Анотація
ВК 1.8:
Основи етнолінгвістики
Основи мiфопоетики
Гендерні дослідження в літературознавстві
Психолінгвістика
Анотація

Нормативні:
ОК 1. Філософія сучасної освіти
ОК 2 Педагогіка та психологія вищої школи
ОК 3 Педагогічний менеджмент
ОК 4 Парадигма сучасної вітчизняної історіографії
ОК 5 Методика навчання історії у вищій школі
ОК 6 Цивілізаційні засади світової історії
ОК 7 Методологічні засади історичних досліджень
ОК 8 Комунікативні стратегії англійської мови
ОК 9 Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі
ОК 10 Сучасний літературний процес основні тенденції розвитку
ОК 11 Методика викладання літературознавчих у вищий школі
ОК 12 Виробнича педагогічна (асистентська) практика

2. Середня освіта (Історія )  Психологія

3. Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія

Силабуси
ВЗП_1_СОЦIАЛЬНА ПЕДАГОГIКА
ВПП_1.1_ТЕОРIЯ МОВЛ.КОМУНIКАЦIЇ
ВПП_2.1_ОСНОВИ ЕТНОЛIНГВIСТИКИ
ВПП_2.3_ПЕДАГОГIЧНА ЛIНГВIСТИКА
ВПП_4.1_ПОРIВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГIЯ
ВПП_4.3_ПСИХОЛIНГВIСТИКА
ВПП_5.1_ОРГАНIЗАЦIЙНА ПС-Я ТА ПС-Я КЕРУВАННЯ
ВПП_5.3_ОСНОВИ ПСИХОСОМ
ВПП_6.2_ТЕОРIЯ ТА МЕТОД-Я ПСИХОЛ. ДОСЛ.
ВПП_7.2_ГЕНДЕРНI ДОСЛ-Я В ЛIТ-ВI
ЗП_1_ФIЛОСОФIЯ СУЧАСНОЇ ОСВIТИ
ЗП_2_ПЕДАГОГIКА ТА ПСИХОЛОГIЯ
ВШ
ПП_1_ПЕДАГОГIЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПП_6_СУЧАСНИЙ ЛIТ. ПРОЦЕС
ВЗП_1_Cучасні теорії особистості
ВЗП_1_Сучасні технології навчання
ВПП_1_Методологія сучасних лінгвістичних досліджень
ВПП_1_Методологія_сучасн_літ_дослід_ап
ВПП_1_Основи імагології
ВПП_1_Основні напрямки семант_досліджень
ВПП_2_Наративні практики сучасної англійської мови
ВПП_3_Iсторiя_сучасних_лiтературознавчих_вчень
ВПП_3_Психопоетикальний дискурс
ВПП_4_Патопсихологія
ВПП_5_Крос-культурна психологія
ВПП_6_Етнопсихологія
ВПП_6_Психологія відхиленої поведінки
ВПП_7_Основи_мiфопоетики
ВПП_7_Соціолінгвістика
ЗП_3_Історія світової культури
ПП_2_Комунікативні стратегії_англійська мова
ПП_3_Методика НІМК у ВШ
ПП_4_Методика_викл_літ_дисц_у_ВШ
ПП_7_Диференційна психологія
ПП_8_Історія англійської мови
ПП_9_Методика викладання психології у ВШ
ПП_10_Практика психолого_педагогічна виробнича

Анотації
ВЗП1_2_Сучасні теорії особистості
ВПП2_2_Наративні практики сучасної англійської мови
ВПП4_1_Порівняльна психологія
ВПП4_2_Патопсихологія
ВПП4_3_Психолінгвістика
ВПП5_1_Організаційна психологія та психологія керування
ВПП5_2_Крос_культурна психологія
ВПП5_3_Основи психосоматики
ВПП6_1_Етнопсихологія
ВПП6_2_Теорія та методологія психологічних досліджень
ВПП6_3_Психологія відхиленої поведінки
ВПП1_1_Теорія мовленнєвої комунікації
ВПП1_2_Методологія сучасних лінгвістичних досліджень
ВПП1_2_Основні напрямки семантичних досліджень
ВПП2_1_Основи етнолінгвістики
ВПП3_3_Педагогічна лінгвістика
ВПП7_3_Соціолінгвістика
ВПП3_1_Iсторiя_сучасних_лiтературознавчих_вчень
ВПП3_2_Психопоетикальний дискурс в сучасному літературознавстві
ВПП3_3_Методологія сучасних літературознавчих досліджень
ВПП7_1_Основи_мiфопоетики

4. Практична психологія

5. Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література)

6. Середня освіта (Українська мова і література). Психологія

Силабуси
ВЗП 1.1. Соціальна педагогіка
ВПП 1 Організаційна психологія та психологія керування
ВПП 1.1 Основи етнолінгвістики
ВПП 1.2 Наративні практики СУМ
ВПП 1.3 Педагогічна лінгвістика
ВПП 2.1 Iсторiя сучасних літературознавчих вчень
ВПП 2.2 Психопоетикальний дискурс в сучасному літературознавстві
ВПП 2.3 Методологія сучасних літературознавчих досліджень
ВПП 2.4 Компаративнi аспекти українського літературознавства
ВПП 3.1 Теорія мовленнєвої комунікації
ВПП 3.2 Методологія сучасних лінгвістичних досліджень
ВПП 3.3 Основні напрямки семантичних досліджень
ВПП_3.4_Основи імагології
ВПП 4.3 Основи психосоматики
ВПП 5.1 Основи мiфопоетики
ВПП 5.2 Гендерні дослідження в літературознавстві
ВПП 5.3 Соціолінгвістика
ВПП 6.1 Порівняльна психологія
ВПП 6.2 Сучасні теорії особистості
ВПП 6.3 Психолінгвістика
ЗП 1 Філософія сучасної освіти
ЗП 2 Педагогіка та психологія вищої школи
ЗП 3 Іноземна мова
ПП 1 Педагогічний менеджмент
ПП 2 Комунікативні стратегії (українська мова)
ПП 3 Методика навчання української мови у вищій школі
ПП 4 Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі
ПП 5 Новітній літературний процес в Україні: концепції та тенденції розвитку
ПП 6 Методика викладання психології у ВШ
ПП 7 Диференційна психологія
ПП 8 Мовний розбір у школі та філологічному виші
ПП 9 Практика психолого-педагогічна виробнича (асистентська)

Анотації
Анотація ДЗВ Методологія сучасних літературознавчих досліджень
Анотація ДЗВ Компаративнi аспекти українського літературознавства
Анотація ДЗВ Iсторiя сучасних лiтературознавчих вчень
Анотація ДЗВ Психопоетикальний дискурс в сучасному літературознавстві
Анотація ДЗВ Соціолінгвістика
Анотація ДЗВ Наративні практики сучасної української мови
Анотація ДЗВ Основи мiфопоетики

7. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

8.Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)