ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

1. Германські студії:  лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

2. Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Лінгводидактичні стратегії  навчання англійської мови, другої мови 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1. Сучасні філологічні студії: українська мова та література, англійська

2. Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

3. Практична психологія

4. Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова та література / психологія): лінгвістика,  літературознавство, психологія 

5. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

6. Історія  практична психологія