РОЗКЛАД

ДЕННА ЗАОЧНА
Аудиторні заняття Сесія Атестація Аудиторні заняття Сесія Атестація
I курс I курс IV курс I курс I курс IV курс
II курс II курс VI курс II курс II курс VI курс
III курс III курс   III курс III курс  
IV курс IV курс   IV курс IV курс  
V курс V курс   V курс V курс  
VI курс VI курс   VI курс VI курс  

 

============================================================================================================================

5 курс заочної форми навчання

Освітній ступінь «Магістр»

Зимова  сесія триватиме:

Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) – з 18.02 — по 03.03.2020р.;

==========================================================================================================================

Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістерських робіт у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»