РОЗКЛАД

ДЕННА ЗАОЧНА
Аудіторні заняття Сесія Атестація Аудіторні заняття Сесія Атестація
I курс I курс IV курс I курс I курс IV курс
II курс II курс VI курс II курс II курс VI курс
III курс III курс   III курс III курс  
IV курс IV курс   IV курс IV курс  
V курс V курс   V курс V курс  
VI курс VI курс   VI курс VI курс  


============================================================================================================================

1 курс заочної форми навчання

Літня сесія триватиме:

спец. Середня освіта ( Мова та література англійська) –  з 18.06  по 27.06.2019р.;

спец. Середня освіта ( Мова та література англійська)  (зі скороченим терміном навчання) –  з 18.06  по 27.06.2019 р.;

спец. Середня освіта (Українська мова і література) –  з 18.06  по 28.06.2019р.;

спец. Психологія —   з 18.06  по 28.06.2019р.;

спец. Середня освіта (Історія) — з 18.06  по 28.06.2019р.

============================================================================================================================

5 курс заочної форми навчання

Освітній ступінь «Магістр»

Літня  сесія триватиме:

Філологія   спец. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська, перша –

французька  з 13.06  по 27.06.2019р.;

Психологія —  з 13.06 по 27.06.2019р. ;

спец. Середня освіта Українська мова і література  з 13.06  по 27.06.2019р.

============================================================================================================================

Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістерських робіт у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»