РОЗКЛАД

ДЕННА ЗАОЧНА
Аудіторні заняття Сесія Атестація Аудіторні заняття Сесія Атестація
I курс I курс IV курс I курс I курс IV курс
II курс II курс VI курс II курс II курс VI курс
III курс III курс   III курс III курс  
IV курс IV курс   IV курс IV курс  
V курс V курс   V курс V курс  
VI курс VI курс   VI курс VI курс  

 

============================================================================================================================

5 курс заочної форми навчання

Освітній ступінь «Магістр»

Настановна  сесія триватиме:

Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) – з 06.11 — по 15.11.2019р.;

============================================================================================================================

Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістерських робіт у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»