Освітній процес підготовки здобувачів першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

В інституті здійснюється освітній процес за 15 освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 10  освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти.