19 | 03 | 2018

І курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 19.03.2018 р.

      група

 

час

101а

і/а

102а

і/п

103а

а/і

104а

а/п

105а

п/а

106а

у/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

 

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

2

9.30-10.50

Історія стародавнього Сходу

викл. Богуненко В.О.

 

Археологія доц.Євсєенко С.А.

Історія України  ст.викл.

Стуканова Ю.Р.

 

Історія укр. літератури (давня І ч.) доц.Муратова О.В

3

11.10-12.30

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В.

 

Загал психологія викл. ЗавгородняА.О.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

4

12.40-

14.00

 

Загал психологія

викл. ЗавгородняА.О

Історія первісного суспільства

доц.Євсєенко С.А.

 

Вступ докогнітивної лінгвістики

ст.в. Скоплєв А.О

 

Середа

1

8.00-9.20

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

 

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

2

9.30-10.50

ПКАМ

доц.Рафієнко О.В.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

3

11.10-12.30

 

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

 

Анатомія та фізіологія нервової системи доц. Борозенцева Т.В.

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

 

Четвер

 

1

8.00-9.20

 

Психологія

особистості

доц.Грицук О.В.

Практична фонетика

ст. в. Гордієнко С. Г.

 

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

2

9.30-10.50

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

3

11.10-12.30

Історія стародавнього Сходу

викл. Богуненко В.О.

Зарубіжна література

проф. Комаров С. А.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

4

12.40-

14.00

ПКАМ

доц.Рафієнко О.В.

 

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

Історія первісного суспільства

доц.Євсєенко С.А.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

2

9.30-10.50

Давні мови народів Європи (старослов’янська)

ст. викл. Скоплєв А.О.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. в. Гордієнко С. Г.

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література  проф. Комаров С. А.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М

Археологія доц.Євсєенко С.А.

 

Зарубіжна література

проф. Комаров С. А.

4

12.40-

14.00

 

 

 

Анатомія та фізіологія нервової системи доц. Борозенцева Т.В.

Вікова психологія

викл.Разумова О.Г.

 

Субота

1

8.00-9.20

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

ДЗВ   :Релігієзнавство       доц.Євсеєнко С.А

2

9.30-10.50

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

                           

 Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

 Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018 р.

 РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 19.03.2018 р.

      група

 

час

109а

а/р

109г

а/у

110а

у/р

141

Пер.

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

 

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

Історія України   ст.викл. Стуканова Ю.Р.

Історія укр. літератури

(давня І ч.)

доц. Муратова О. В

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О

3

11.10-12.30

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В.

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

Психологія

доц.Грицук О.В

4

12.40-

14.00

 

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В

 

Пропедевтичний курс зарубіжної літератури

доц. Писарева О. А

5

14.10-15.30

 

 

 

Пропедевтичний курс зарубіжної літератури

доц. Писарева О. А

Середа

1

8.00-9.20

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практикум з української мови

доц. Мараховська В. Г.

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

Теорія  та практика дискурс. аналізу. ст. викл. Круть О.В

3

11.10-12.30

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

Валеологія та безпека життєдіяльності  

 викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

Практична фонетика

доц.Зоз О.А.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література  проф. Комаров С. А.

 

 

 

4

12.40-

14.00

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц. Колесніченко О.Л.

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц.Тітова О. Б.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

Вступ до перекладознавства

ст. викл. Долгих А.М.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

3

11.10-12.30

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

 

Зарубіжна література

 проф. Комаров С. А.

Психологія

доц.Грицук О.В

Субота

1

8.00-9.20

 

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

ПУПМ

доц.. Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл.Височина В.І.

Практикум з української мови

доц. Мараховська В. Г.

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

ДЗВ:Основи орфографії та пунктуації англ.мови

доц.Концур В.В.

3

11.10-12.30

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

 

4

12.40-

14.00

 

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

 

 

                                                                Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                        доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                           доц. Семенова О. В.


 

 Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 з 19.03.2018 р.

      група

 

час

111а

а/н

111б

а/н

111в

а/н

112а

а/н

112б

а/і

112в

а/ф

121

ф/а

131

н/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Вступ до когнітивної лінгвістики

 ст. викл. Скоплєв А.О.

 

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

 

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А

4

12.40-14.00

Аналіз     художнього    тексту.     Жанри   та  стилі.     доц. Муратова О. В.

5

14.10-15.30

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

Середа

1

8.00-9.20

 

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В

 

Практична фонетика

ст. викл.

Шарко А. А.

2

9.30-10.50

 

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

 

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

4

12.40-

14.00

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

 

Четвер

1

8.00-9.20

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

в. Суховецька Л.В.

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

Валеологія та безпека життєдіяльності  

 викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

ДЗВ:  Основи   риторики  та  культури  мови  доц.   Колесніченко О.Л.

4

12.40-

14.00

 

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

 

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

 

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

 

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  викл. Височина В.І.

 

 

2

9.30-10.50

 

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

 

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

 

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

 

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

 

 

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл.

Шарко А. А.

4

12.40-

14.00

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

ПУПМ

викл.Сухорукова І.Д.

 

Практична фонетика

доц.Семенова

 О.В

 

5

14.10-15.30

 

 

 

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

Субота

1

8.00-9.20

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

2

9.30-10.50

ДЗВ           :      Релігієзнавство       доц.       Євсеєнко С.А

                               

                                                                Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Жарикова М. В.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.