22 | 05 | 2018

ІІ курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 21.05.2018 р.

      група

 

час

201а

і/а

202а

і/п

205а

п/а

206а

у/а

206б

у/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

ДЗВ:Психологія тренінгів

доц. Грицук О.В.

 

 

2

9.30-10.50

ДЗВ:     Основи   економічної  теорії

викл. Богуненко В.О.

Сучасні теорії глибинної психології

викл. ЗавгородняА.О.

Українська діалектологіядоц. Тітова О.Б.

3

11.10-12.30

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

 

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

 

 

 

 

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

 

 

 

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

Середа

1

8.00-9.20

Світова література 

 в.  Карпіна О. С.

 

Світова література  в.  Карпіна О. С.

2

9.30-10.50

Спеціальні історичні дисципліни

ст.викл. Стуканова Ю.Р.

Практикум з вікової психології

доц. Грицук О.В

ДЗВ:Зіставна граматика рос. та укр. мови

ст. в. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

ДЗВ:Психологія тренінгів

доц. Грицук О.В.

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

 

4

12.40-14.00

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

 

 

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

Четвер

1

8.00-9.20

 

Сучасні теорії глибинної психології

доц. Грицук О.В.

Лінгвокраїнознавство доц. Концур В.В.

ДЗВ:Зіставна граматика рос. та укр. мови

ст. в. Скоплєв А.О.

2

9.30-10.50

ДЗВ:     Основи   економічної  теорії

викл. Богуненко В.О.

Педагогічна психологія

викл. ЗавгородняА.О.

Сучасні теорії глибинної психології

доц. Грицук О.В.

ПКАМ

викл. Соколова А.Є.

ПКАМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

3

11.10-12.30

Історія середніх віківвикл. ЗавгородняА.О.

Основи наукових досліджень

доц. Грицук О.В.

 

 

 

4

12.40-14.00

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

 

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

 

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

Педагогічна психологія

викл. ЗавгородняА.О.

ПКАМ

доц. Андрущенко В.О.

 

 

2

9.30-10.50

Нова історія України доц.Евсеенко С.А.

 

ПКАМ

викл. Соколова А.Є.

ПКАМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

3

11.10-12.30

 

Лінгвокраїнознавство доц. Концур В.В.

СУЛМ(морфологія)доц. Тітова О.Б.

 

4

12.40-14.00

 

Історія психології

доц. Грицук О.В.

 

Субота

1

8.00-9.20

Історія середніх віківвикл. ЗавгородняА.О.

День самостійної та наукової роботи

2

9.30-10.50

Нова історія України доц.Евсеенко С.А.

                   

  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 21.05.2018 р.

      група

 

час

209а

а/р

209г

а/у

210а

у/р

241

Пер. а/н

242

Пер. а/ф

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

ДЗВ:     Історія європейських держав

викл. ЗавгородняА.О.

 

 

2

9.30-10.50

ПУПМ

доц. Андрущенко В.О

Українська діалектологіядоц. Тітова О.Б.

 

Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П..

Друга ін. мова

викл. Чурсинова О.О.

3

11.10-12.30

Світова література   в.  Карпіна О. С.

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А .

4

12.40-14.00

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

 

ПУПМ доц. Андрущенко В.О.

Середа

1

8.00-9.20

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

 

Світова література 

 в.  Карпіна О. С.

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

2

9.30-10.50

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

СУЛМ (фонетика, лексикологія)

 доц. Тітова О.Б.

ДЗВ:Зіставна граматика рос. та укр. мови

ст. в. Скоплєв А.О.

Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П..

Друга ін. мова

викл. Чурсинова О.О.

3

11.10-12.30

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

Історія перекладу ст. викл. Долгих А.М.

4

12.40-14.00

ПУПМ

доц. Андрущенко В.О.

Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

 

Четвер

1

8.00-9.20

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

 

ДЗВ:Зіставна граматика рос. та укр. мови

ст. в. Скоплєв А.О.

Основи перекладацького скоропису доц. Ясинецька О.А

2

9.30-10.50

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

СУЛМ (фонетика, лексикологія)

 доц. Тітова О.Б.

 

Переклад ділового у/п мовлення

ст. викл. Долгих А.М.

3

11.10-12.30

ПУПМ

доц. Андрущенко В.О.

 

Історія перекладу ст. викл. Долгих А.М.

4

12.40-14.00

ДЗВ:     Історія європейських держав

викл. ЗавгородняА.О.

 

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Основи інформатики   ст.в. Запасна І.М.

 

 

2

9.30-10.50

Українська   мова  за  професійним  спрямуванням

в.Піскун В. О

Історія укр. літ.

доц.Муратова О.В.

 

 

Переклад ділового у/п мовлення(друга інозем. мова)

викл. Чурсинова О.О.

3

11.10-12.30

ПУПМ

доц. Андрущенко В.О.

СУЛМ(морфологія)

доц. Тітова О.Б.

ДЗВ: Фоностилістика ст. викл. Гордієнко С.Г.

4

12.40-14.00

 

СУЛМ (фонетика, лексикологія)

 доц. Тітова О.Б.

СРЛМ

(фонетика та лексикологія проф. Габідулліна А.Р.

ПУПМ доц. Андрущенко В.О.

5

14.10-15.30

 

 

 

Переклад ділового у/п мовлення(друга інозем. мова)

викл. Бірюкова І.П..

 

Субота

1

8.00-9.20

День самостійної та наукової роботи

СУЛМ (фонетика, лексикологія)

доц. Тітова О.Б.

День самостійної та наукової роботи

Основи перекладацького скоропису доц. Ясинецька О.А

2

9.30-10.50

Історія укр. літ.

доц.Муратова О.В.

Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П.

 

Друга ін. мова

викл. Чурсинова О.О.

3

11.10-12.30

 

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А .

                   

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                     проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у ІУ семестрі 2017-2018 н.р.

з 21.05.2018 р.

      група

 

час

211а

а/н

211б

а/н

211в

а/н

212а

а/ф

213а

а/і

221

ф/а

231

н/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

 

 

 

 

 

2

9.30-10.50

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М. 

ПУПМ  доц. Ситняк Р.М.

 

 

Друга іноземна мова

в. Фабрична К.С.

Друга іноз.мова

викл. Височина В.І.

3

11.10-12.30

ПУПМ

 доц. Ситняк Р.М.

Друга іноз.мова

ст.викл.

 Врюкало В.М. 

 

ДЗВ:        Історія                європейських            держав         

   викл. Богуненко В.О.

4

12.40-14.00

ДЗВ:   Історія       європейських       держав             викл. Богуненко В.О.

Теорія та практика дискурс. аналізу 

 доц. Ситняк Р.М.

Теорія та практика дискурс. аналізу  

в. Височина В.І.

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

 викл. Бірюкова І.П.

5

14.10-15.30

 

 

Друга іноз.мова

викл. Бірюкова І.П..

Друга іноземна мова

викл. Чурсинова О.О.

 

 

 

Середа

Четвер

1

8.00-9.20

 

 

 

ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

 

 

2

9.30-10.50

 

 

Теорія та практика дискурс. аналізу   доц. Ситняк Р.М.

Психологія    

доц. Борозенцева Т.В.

 

3

11.10-12.30

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М. 

 

Психологія     доц. Борозенцева Т.В.

Друга іноземна мова

в. Чурсинова О.О.

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А

 

4

12.40-14.00

Теорія та практика дискурс. аналізу   доц. Ситняк Р.М.

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М. 

ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

 

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О

Теорія та практика дискурс. аналізу

в. Бірюкова І.П

 

5

14.10-15.30

Психологія     доц. Борозенцева Т.В.

Теорія та практика дискурс. аналізу   доц. Ситняк Р.М.

Друга іноз.мова

викл. Бірюкова І.П..

 

 

Друга іноз.мова

викл. Височина В.І.

Четвер

П’ятниця

1

8.00-9.20

Світова    література   в.  Карпіна О. С.

 

2

9.30-10.50

ПУПМ 

доц. СитнякР.М.

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М. 

Друга іноз.мова

викл. Бірюкова І.П

Друга іноземна мова

в. Чурсинова О.О.

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

 

Друга іноз.мова

викл. Височина В.І.

3

11.10-12.30

Друга іноз.мова

ст.викл.

 Врюкало В.М. 

ПУПМ 

доц. СитнякР.М.

 

ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

Теорія та практика дискурс. аналізу  

в. Височина В.І.

Теорія та практика дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А

ПУПМ викл. Бірюкова І.П..

4

12.40-14.00

 

Світова    література   в.  Карпіна О. С.

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

2

9.30-10.50

 

Українська   мова  за  професійним  спрямуванням в.Піскун В. О

3

11.10-12.30

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М. 

Теорія та практика дискурс. аналізу   доц. Ситняк Р.М.

Друга іноз.мова

викл. Бірюкова І.П.

Друга іноземна мова

в. Чурсинова О.О.

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

 

Психологія    

доц. Борозенцева Т.В.

4

12.40-14.00

Теорія та практика дискурс. аналізу   доц. Ситняк Р.М.

Друга іноз.мова

ст.викл. 

Врюкало В.М

ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

 

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О

Теорія та практика дискурс. аналізу

в. Бірюкова І.П

Субота

1

8.00-9.20

Українська   мова  за  професійним  спрямуванням в.Піскун В. О.

Світова    література   в.  Карпіна О. С.

2

9.30-10.50

Психологія     доц. Борозенцева Т.В.

3

11.10-12.30

Світова    література   в.  Карпіна О. С.

Друга іноземна мова

в. Чурсинова О.О.

 

 

 

                             

Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н. П.

Декан факультету                                                                                                доц. Жарикова М. В.

Начальник навчального відділу                                                                         доц. Семенова О. В.