21 | 02 | 2018

ІІІ курс

Міністерство освіти і науки          України                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                       __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                         «         »                                          20 18  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у VІ семестрі 2017-2018 н. р.

з  19.02.2018 р.

      група

 

час

311а

а/н

311б

а/ф

311в

а/і

321

ф/а

331

н/а

 

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

2

9.30-10.50

 

Друга іноземна мова викл. Сухорукова І.Д

 

 

3

11.10-12.30

Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах     доц. Рафієнко О. В.

Теорія та практика дискурсивного аналізу доц. Потреба Н.А

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.

 

 

4

12.40-

14.00

Методика  використання комп’ютерних технологій у школі  ст.викл.Запасна І.М.

 

5

14.10-

15.30

 

Друга іноземна мова

викл. Чурсинова О.О.

 

 

 

Середа

1

8.00-9.20

Друга іноземна мова

ст. викл. Врюкало В.М.

 

Друга іноземна мова

викл. Фабрична К.С.

 

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.

 

 

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Безсонова А.С.

 

 

Теорія та практика дискурсивного аналізу

 ст. викл. Врюкало В.М.

 

3

11.10-12.30

Теорія та практика дискурсивного аналізу

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

МНІМіК у ЗОНЗ

доц Потреба Н.А.

МНІМіК у ЗОНЗ

ст. викл. Врюкало В.М.

 

4

12.40-

14.00

ДЗВ : Педагогіка канікул  ст. викл. Врюкало В.М.

 

5

14.10-

15.30

 

 

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

Друга іноземна мова

ст. викл. Врюкало В.М.

Друга іноземна мова

викл. Чурсинова О.О.

Друга іноземна мова

викл. Фабрична К.С.

 

 

 

2

9.30-10.50

ПУПМ   Викл. Безсонова А.С.

 

 

 

 

3

11.10-12.30

Зарубіжна         література       проф.Марченко Т.М.

 

4

12.40-

14.00

Теорія та практика дискурсивного аналізу

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

Теорія та практика дискурсивного аналізу доц. Потреба Н.А.

Теорія та практика дискурсивного аналізу ст. викл. Врюкало В.М.

 

 

5

14.10-

15.30

 

 

 

 

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

 

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

МНІМіК у ЗОНЗ

ст. викл. Врюкало В.М.

 

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Безсонова А.С.

 

Друга іноземна мова викл. Сухорукова І.Д

 

 

3

11.10-12.30

Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах     доц Рафієнко О. В.

МНІМіК у ЗОНЗ

доц Потреба Н.А.

 

 

4

12.40-

14.00

Друга іноземна мова

ст. викл. Врюкало В.М..

 

Друга іноземна мова

викл. Фабрична К.С.

 

 

 

Субота

1

8.00-9.20

Теорія та практика дискурсивного аналізу

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

Теорія та практика дискурсивного аналізу доц. Потреба Н.А

Теорія та практика дискурсивного аналізу

ст. викл. Врюкало В.М.

 

2

9.30-10.50

ДЗВ :                     Педагогіка                     канікул                  ст. викл. Врюкало В.М.

 

3

11.10-12.30

 

Друга іноземна мова викл. Сухорукова І.Д.

 

                   

 

          Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н.П.

 

         Декан факультету                                                                                                    доц. Жарикова М.В.

 

         Начальник навчального відділу                                                                             доц.Семенова О.В.

 

 

 

Міністерство освіти і науки          України                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                       __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                         «         »                                          2018   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у VІ семестрі 2017-2018 н. р.

з 19.02.2018 р.

      група

 

час

301а

і/а

303а

а/і

305а

п/а

306а

у/а

341

Пер. а/н

342

Пер. а/ф

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Нова історія країн Європи та Америки проф. Докашенко Г.П.

 

 

 

2

9.30-10.50

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ

 доц.Писарева О.А.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ

 доц.Писарева О.А.

 

ПУПМ

доц. Ясинецька О.А.

3

11.10-12.30

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ

 доц.Писарева О.А.

МНІМіК у ЗОНЗ

доц Рафієнко О. В

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ

 доц.Писарева О.А.

СУЛМ (морфологія) доц. Тітова О.Б.

Переклад юридич. у/п мовл. (осн. ІМ)

доц. Ясинецька О.А.

4

12.40-

14.00

 

 МВКТ у школі  ст.викл.Запасна І.М.

Соціальна психологія 

проф. Мельник В.В.

СУЛМ (морфологія) доц. Тітова О.Б.

Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П.. 

 

Середа

1

8.00-9.20

 

 

 

 

Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Зоз О.А.

2

9.30-10.50

 

Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Зоз О.А.

 

 

Порівняльна лексикологія

ст. викл. Корольова О.Ю.

3

11.10-12.30

 

ДЗВ: Лінгвіст. інтерпрет. тексту

 доц. Зоз О.А.

 

 

Лінгвокраїнознавст

во (друга іноз. мова)

 ст. викл.Шарко А. А.

 

4

12.40-

14.00

Методика викладання історії у ЗНЗ

 доц. Концур В.В.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

ДЗВ : Педагогіка канікул

 ст. викл. Врюкало В.М.

Методика навчання української мови 

 доц. Радіонова Т.М.

 

Друга іноземна мова

викл. Чурсинова О.О.

5

14.10

15.30

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В.

 

ПКАМ     доц. Рафієнко О.В.

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

 

 

 

Методика навчання укр.літератури

доц. Скляр І.О.

 

2

9.30-10.50

Нова історія країн Європи та Америки проф. Докашенко Г.П.

Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Зоз О.А.

 

Історія укр.літератури (межа ХІХ – ХХ ст.)

 доц. Скляр І.О..

 

Лінгвокраїнознавство (друга іноз. мова)

проф.Аллахвердян Т.М.

3

11.10-12.30

Зарубіжна                   література                         проф.Марченко Т.М.

Порівняльна лексикологія

ст. викл. Корольова О.Ю.

4

12.40-

14.00

 

Етнологія

 викл. Завгородня А.О.

Соціальна психологія 

проф. Мельник В.В.

 

Переклад науково-технічного у/п мовлення

 викл. Бірюкова І.П..

 Переклад науково-технічного у/п мовлення викл. Чурсинова О.О.

 

5

14.10

15.30

 

 

Експериментальна психологія

викл. Завгородня А.О.

 

 

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Методика викладання історії у ЗНЗ

 доц. Концур В.В.

Історіографія та джерелознавство проф.Докашенко В.М.

 

Методика навчання української мови 

 доц. Радіонова Т.М.

 

2

9.30-10.50

Політологія проф.Докашенко В.М.

ДЗВ: Лінгвіст. інтерпрет. тексту

 доц. Зоз О.А.

Політологія проф.Докашенко В.М.

Методика навчання укр. літератури

доц. Скляр І.О.

 

3

11.10-12.30

 

МНІМіК у ЗОНЗ

доц Рафієнко О. В

Експериментальна психологія

в. Разумова О.Г.

Історія укр.літератури (межа ХІХ – ХХ ст.)

 доц. Скляр І.О..

ПУПМ

доц. Ясинецька О.А

4

12.40-

14.00

 

 

 

 

Переклад юридич. у/п мовл. (осн. ІМ)

доц. Ясинецька О.А.

5

14.10

15.30

 

 

 

 

Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П..

Друга іноземна мова

викл. Чурсинова О.О.

Субота

1

8.00-9.20

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В.

Етнологія

викл. Завгородня А.О.

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В.

Переклад науково-технічного у/п мовлення

викл. Бірюкова І.П..

 

2

9.30-10.50

 

Історіографія та джерелознавство проф.Докашенко В.М.

ДЗВ : Педагогіка канікул 

ст. викл. Врюкало В.М.

 

ПУПМ

доц. Ясинецька О.А.

3

11.10-12.30

Політологія проф.Докашенко В.М.

 

Політологія проф.Докашенко В.М.

 

 

 Переклад науково-технічного у/п мовлення

викл. Чурсинова О.О.

                   

 

         Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

    Декан факультету                                                                                                  доц. Мараховська  В. Г.

                         

                           Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.