21 | 04 | 2018

ІV курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                    проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  4  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у VIIІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

 

час

405а

п/а

406а

у/а

409г

а/у

410а

у/р

441

Пер. а/н

442

Пер. а/ф

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Практ. з психокорекції

викл. ЗавгородняА.О

 

СУЛМ (синтаксис)

доц.Радіонова Т.М.

 

 

 

2

9.30-10.50

Психологія сім’ї

в. Разумова О.Г.

СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

 

3

11.10-12.30

Диференційна психологія

в. Разумова О.Г.

Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

СУЛМ (синтаксис)

доц.Радіонова Т.М.

Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

Переклад у/п  мовл. (друга ін. мова)   

в. Бірюкова І.П

 

4

12.40-14.00

Зарубіжна         література     в.  Карпіна О. С.

Письмовий переклад з рідної мови на основну

доц. Ясинецька О.А

5

14.10-

15.30

 

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

Культура суч.укр. мови

проф.Голобородько Я.Ю.

Переклад у/п  мовлення (основна мова)

доц. Ясинецька О.А

6

15.40-17.00

 

 

 

.

Переклад у/п  мовлення (друга іноз. мова)

викл. Чурсинова О.О

Середа

1

8.00-9.20

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

СУЛМ (синтаксис)

доц.Радіонова Т.М.

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

 

2

9.30-10.50

ПКАМ

ст. викл. Гордієнко С.Г.

Методика навч. укр. літ.

доц.Муратова О.В.

Практика перекладу(українська) доц.Радіонова Т.М.

 

3

11.10-12.30

ПКАМ

ст. викл. Гордієнко С.Г.

Теорія літератури

доц.Шкуропат М. Ю.

СРЛМ(синтаксис)

проф.Габідулліна А.Р.

 

Друга іноземна мова

доц. Потреба Н.А.

4

12.40-14.00

Практ. з психокорекції

викл. ЗавгородняА.О

ДЗВ«Основи літературознав.досліджень»доц.Муратова О. В.

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

ДЗВ«Основи літературо знав. досліджень»

доц.Муратова О. В.

ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

5

14.10-

15.30

Історія іноземної мови

доц.  Андрущенко В.О.

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

Культура суч.укр. мови

проф.Голобородько Я.Ю

ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

6

15.40-17.00

 

 

 

Друга іноземна мова викл. Бірюкова І.П.

Переклад у/п  мовлення (друга іноз. мова)

викл. Чурсинова О.О.

Четвер

1

8.00-9.20

Загальне мовознавство

 проф.Габідулліна А.Р.

Історія іноземної мови

доц.  Андрущенко В.О

Загальне мовознавство проф.Габідулліна А.Р.

2

9.30-10.50

Загальне мовознавство

проф.Габідулліна А.Р.

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

Загальне мовознавство      проф.Габідулліна А.Р.

3

11.10-12.30

ПКАМ

ст. викл. Гордієнко С.Г.

Писем. діяльн.:мовл. та спілк. ст. в. Круть О.В.

Практика перекладу(українська) доц.Радіонова Т.М.

 

4

12.40-14.00

Зарубіжна    література    проф.   Марченко Т. М.

ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

5

14.10-

15.30

Психодіагностика

викл. ЗавгородняА.О

 

 

СРЛМ(синтаксис)

проф.Габідулліна А.Р

ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

 

СУЛМ (синтаксис)

доц.Радіонова Т.М.

 

Друга іноземна мова викл. Бірюкова І.П.

 

2

9.30-10.50

Теоретична фонетика доц. Зоз О.А.

Теорія літератури

доц.Шкуропат М. Ю.

СРЛМ(синтаксис)

проф.Габідулліна А.Р

 

Друга іноземна мова доц. Потреба Н.А.

3

11.10-12.30

 

СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

Історія укр. літератури

в.Піскун В. О.

СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

4

12.40-14.00

ПКАМ

ст. викл. Гордієнко С.Г.

 

СРЛМ(синтаксис)

проф.Габідулліна А.Р.

Політологія

проф. Докашенко В.М..

5

14.10-

15.30

Психодіагностика

викл. ЗавгородняА.О

Лінгвістичний аналіз тексту

доц. Радіонова Т.М.

 

Лінгвістичний аналіз тексту

проф.Габідулліна А.Р.

Письмовий переклад з рідної мови на основну

доц. Ясинецька О.А

Субота

1

8.00-9.20

 

 

 

 

2

9.30-10.50

 

 

 

 

 

3

11.10-12.30

Практ. з психокорекції

викл. ЗавгородняА.О

Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

 

Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

Друга іноземна мова викл. Бірюкова І.П.

Друга іноземна мова

доц. Потреба Н.А.

 

4

12.40-14.00

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

Історія іноземної мови    

 доц.  Андрущенко В.О

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

Переклад у/п  мовлен. (друга іноз. мова)   

в. Бірюкова І.П.

 

5

14.10-

15.30

 

Історія іноземної мови    

 доц.  Андрущенко В.О

 

Друга іноземна мова викл. Бірюкова І.П.

Друга іноземна мова

доц. Потреба Н.А.

 

                         

 Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н. П.

Декан факультету                                                                                                  доц. Мараховська  В. Г

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                       __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  4 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у VІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

 

час

411а

а/н

411б

а/ф

411в

а/і

421

ф/а

431

н/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Історія    іноземної    мови   доц.. Морозова Л.І.

2

9.30-10.50

Зарубіжна         література   в.  Карпіна О. С.

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

3

11.10-12.30

Теорія           літератури             ст.            викл.                  Муратова О. В.

4

12.40-14.00

Друга іноземна мова як мова проф. спілкування

ст. викл. Шарко А.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

Зарубіжна   література   в.  Карпіна О. С.

5

14.10-

15.30

Друга іноземна мова як мова проф. спілкування

ст. викл. Шарко А.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

 доц. Потреба Н.А.

 

Історія    іноземної    мови

проф.Аллахвердян Т.М.

 

Середа

1

8.00-9.20

 

 

 

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

2

9.30-10.50

Писемна діяльність: мовлення та спілкування доц. Сердюкова Л.І.

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Історія    іноземної    мови   доц. Морозова Л.І.

3

11.10-12.30

Теорія           літератури             ст.            викл.                  Муратова О. В.

4

12.40-14.00

Друга іноземна мова як мова проф. спілкування ст. викл. Шарко А.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

 

Історія    іноземної    мови

проф.Аллахвердян Т.М.

 

Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

 

5

14.10-

15.30

Друга іноземна мова як мова проф. спілкування ст. викл. Шарко А.А..

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

 

Четвер

1

8.00-9.20

Писемна діяльність: мовлення та спілкування доц. Сердюкова Л.І.

 

2

9.30-10.50

Історія    іноземної    мови    доц.  Бєліцька Є.М.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

3

11.10-12.30

Історія    іноземної    мови    доц.  Бєліцька Є.М.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

4

12.40-14.00

Зарубіжна    література    проф.   Марченко Т. М.

5

14.10-

15.30

 

 

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

 

Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

П’ятниця

1

8.00-9.20

Друга іноземна мова як мова проф. спілкування ст. викл. Шарко А.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Історія    іноземної    мови   доц.. Морозова Л.І.

2

9.30-10.50

Історія    іноземної    мови    доц.  Бєліцька Є.М.

Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

3

11.10-12.30

Писемна діяльність: мовлення та спілкування доц. Сердюкова Л.І.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

4

12.40-14.00

 

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

Субота

1

8.00-9.20

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування ст. викл. Шарко А.А.

 

 

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

2

9.30-10.50

Писемна діяльність: мовлення та спілкування доц. Сердюкова Л.І.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. в.Днєпровська М.С.

3

11.10-12.30

Писемна діяльність: мовлення та спілкування доц. Сердюкова Л.І.

 

4

12.40-14.00

 

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

 доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування викл. Фабрична К.С.

 

                   

       Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н.П.

Декан факультету                                                                                                  доц. Жарикова М.В.

Начальник навчального відділу                                                                          доц.Семенова О.В.