21 | 04 | 2018

І курс (магістри)

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

час

501

і/а 

502

і/п

503

а/і 

 505а

психологія

506а

у/а 

506б

у/п

Четвер

торок

1

8.00-9.20

Соціальна педагогіка ст. викл.Кошелева Н.Г.

 

2

9.30-10.50

 

Методика викладання психології у ВНЗ проф.Мельник В.В.

 

Психолінгвістика доц.Чернякова О.В

Комунікативні стратегії: українська мова  доц.Радіонова Т.М.

3

11.10-12.30

Метод. викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц.  Скляр І.О.

Порівняльна психологія /Патопсихологія проф.Мельник В.В.

 

Психолінгвістика доц.Чернякова О.В

Соціальна педагогіка

ст. викл.Кошелева Н.Г.

4

12.40-14.00

Еволюційність іст. процесу в сучасній заруб.історіографії проф. Докашенко Г.П.

Комунікативні стратегії (англ. мова) доц. Шкуропат М.Ю.

Теорія особистості доц. Грицук О.В

 

Організаційна психологія та психологія керування доц.Чернякова О.В

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

 

Концептуальні засади світ. історії проф.Докашенко В.М.

Організаційна психологія доц. Грицук О.В

Комунікативні стратегії (англ. мова) доц. Шкуропат М.Ю.

Методика викладання психології у ВНЗ доц.Чернякова О.В

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

 

Організаційна психол. та психологія керування доц. Грицук О.В

 

ПКАМ

доц. Зоз О.А.

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Муратова О. В

2

9.30-10.50

Новітня світова література

в.  Карпіна О. С.

Етнопсихологія

доц. Борозенцева Т.В.

Еволюційність іст. процесу в сучасній заруб.історіографії проф. Докашенко Г.П.

Порівняльна психологія

доц. Грицук О.В

Мовний розбір у ВНЗ та школі

доц. Тітова О.Б.

3

11.10-12.30

Цивілізаційні засади світової історії

проф.Докашенко В.М.

Історія міжнар. відносин доц.Концур В.В.

Теорія та методологія психологічних дослідженьдоц. Борозенцева Т.В.

 

4

12.40-14.00

МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

Субота

1

8.00-9.20

Цивілізаційні засади світової історії

проф.Докашенко В.М.

Комунікативні стратегії (англ. мова) доц. Шкуропат М.Ю

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Муратова О. В

2

9.30-10.50

Еволюційність іст. процесу в сучасній заруб.історіографії проф. Докашенко Г.П.

 

Теорія особистості доц. Грицук О.В

 

Методика викладання психології у ВНЗ доц.Чернякова О.В

3

11.10-12.30

Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

Організаційна психологія та психологія

керування

доц. Грицук О.В

Наративні практики сучасн. англ. мови

доц. Андрущенко В.

Теорія та методологія психологічних дослідженьдоц. Борозенцева Т.В.

Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

Організаційна психологія та психологія керування доц.Чернякова О.В

4

12.40-14.00

Еволюційність іст. процесу в сучасній заруб.історіографії проф. Докашенко Г.П.

Концептуальні засади світ. історії проф.Докашенко В.М.

Організаційна психологія доц. Грицук О.В

Методика навчання української мови у ВНЗ доц.Радіонова Т.М.

                   

          Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

     Декан факультету                                                                                                   доц. Мараховська  В. Г.

               

  Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

 Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

 

час

507

у/а 

509а

 а/р

509г

 а/у

510а

 у/р

 

541

Пер.

а/н

542

Пер.

а/ф

Четвер

 

1

8.00-9.20

 

2

9.30-10.50

Основи імагології проф. Марченко Т. М.

Компаративні аспекти російського літературознавст. проф. Комаров С.А.

Комунікативні стратегії: українська мова доц.Радіонова Т.М.

Основи імагології проф. Марченко Т. М.

 

Комунікативні стратегії (фран. мова) проф.

Аллахвердян Т.М.

3

11.10-12.30

 

Соціальна педагогіка ст. викл.Кошелева Н.Г.

 

Науково-технічний переклад

доц. Ясинецька О.А.

4

12.40-14.00

Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Методологія сучасних лінгвістичних досліджень

проф. Габідулліна А.Р.

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (англ. мова)

доц.Шкуропат М.Ю.

Історія російського мовознавства доц. Колесніченко О.Л

 

 

Юридичний та судовий переклад

доц. Ясинецька О.А

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

 

 

 

 

Науково-технічний переклад

доц. Ясинецька О.А.

2

9.30-10.50

Новітня світова література

в.  Карпіна О. С.

 

Історія україн. мовознав. доц.Мараховська В.Г.

Новітня світова література

в.  Карпіна О. С.

Проблеми соціокультурного варіювання іноземної мови в аспекті перекладу

 ст. викл. Долгих А.М

3

11.10-12.30

 

Комунікативні стратегії: російська мова проф. Габідулліна А.Р.

 

Комунікативні стратегії: російська мова. проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

4

12.40-14.00

Комунікативні стратегії: україн. мова доц.Радіонова Т.М.

МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

Комунікативні стратегії: україн. мова доц.Радіонова Т.М.

Комунікативні стратегії (нім. мова) ст. викл.Шарко А.А

 

 

5

14.10-15.30

 

Історія російського мовознавства доц. Колесніченко О.Л

 

 

 

 

Субота

1

8.00-9.20

Комунікативні стратегії: україн. мова доц.Радіонова Т.М.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Комунікативні стратегії: україн. мова доц.Радіонова Т.М.

 

2

9.30-10.50

ДЗВ:Компаративні аспекти укр. літературознавствадоц. Шкуропат М.Ю

Компаративні аспекти російського літературознавст. проф. Комаров С.А.

ДЗВ:Компаративні аспекти українського літературознавствадоц. Шкуропат М.Ю

 

Комунікативні стратегії (фран. мова) проф.

Аллахвердян Т.М.

3

11.10-12.30

Комунікативні стратегії (англ мова)

доц.Шкуропат М.Ю.

Наративні практики сучасн. англ. мови доц. Андрущенко В.О.

 

Методика навчання перекладу у ВНЗ

доц. Ясинецька О.А.

4

12.40-14.00

 

Комунікативні стратегії: російська мова. Проф. Габідулліна А.Р.

 

Комунікативні стратегії: російська мова. Проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

                     

         Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

     Декан факультету                                                                                                   доц. Мараховська  В. Г.

      Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

  Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18  р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

 з 23.04.2018 р.

      група

 

час

512б

а/н

512в

а/н

513а

а/ф

514

а/ф Неспоріднені спеціал.

515

а/н Неспоріднені спеціал.

516

а/н Неспоріднені спеціал.

521

ф/а

531

н/а

 

513б 

а/і

Четвер

торок

1

8.00-9.20

Комунікативні стратегії ДІМ (нім.)доц.

Морозова Л.І.

 

Комунікативні стратегії ДІМ фран.доц.

Потреба Н.А.

Комунікатив. стратегії (англ. мова )

доц. Бєліцька Є.М. .

Комунікативні стратегії (фран. мова) проф.Аллахвердян Т.М.

 

Соціальна педагогіка

ст. викл.

Кошелева Н.Г.

2

9.30-10.50

Основи імагології проф. Марченко Т. М.

 

Теоретичний курс ДІМ ст. в. Кокоріна Л.В.

3

11.1012.30

Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії (фран. мова) проф.Аллахвердян Т.М.

Комунікативні стратегії (нім.мова)

доц. Морозова Л.І.

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

4

12.4014.00

Комунікатив.

стратегії (англ. мова )в. БезсоноваА.С.

Комунікативні стратегії ДІМ (нім. мова) доц. МорозоваЛ.І

Комунікативні стратегії (англ. мова ) в. Безсонова А.С.

 

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

ст. викл. Шарко А.А

Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

Наративні практики сучасної англ. мови доц. Сердюкова Л.І

5

14.10-15.30

 

Комунікативні стратегії (англ. мова) доц.Пожидаєва Н.П.

 

Комунікативні стратегії ДІМ фран. проф. Аллахвердян Т.М

 

Комунікатив. стратегії ДІМ (німецька)

ст. викл. Шарко А.А

 

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

 

Теорія і практика перекладу

доц. Пожидаєва Н.П.

 

2

9.30-10.50

Теорія і практика перекладу     доц. Пожидаєва Н.П.

 

3

11.1012.30

Комунікатив.

стратегії (англ. мова ) в. Безсонова А.С.

Комунікативні стратегії (англ. мова) доц.Пожидаєва Н.П

Комунікативні стратегії (англ. мова )

викл. Безсонова А.С.

Комунікатив. стратегії (англ. мова )

доц. Бєліцька Є.М. .

 

Комунікативні стратегії (нім.мова)

доц.

Морозова Л.І.

Комунікативні стратегії (англійська мова) викл. Дудніченко Н.А

4

12.4014.00

Теорія і практика перекладу

доц. Пожидаєва Н.П.

Комунікативні стратегії ДІМ фран. доц. Потреба Н.А

Комунікатив. стратегії (англ. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова)

викл. Безсонова А.С.

МНАМ у ВНЗдоц. Рафієнко О. В.

5

14.10-15.30

 

Теорія та практика перекладу доц.

Морозова Л.І.

Лінгвокраїнознавство ДІМ ст. викл. Кокоріна Л.В

6

 

 

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

Субота

1

8.00-9.20

 

 

 

Комунікативні стратегії (фран. мова) проф.Аллахвердян Т.М.

Комунікативні стратегії (нім.мова)

доц. Морозова Л.І.

Лінгвокраїнознавство ДІМ ст. викл. Кокоріна Л.В

2

9.30-10.50

Комунікативні стратегії ДІМ (нім.)доц. Морозова Л.І.

 

Теорія і практика перекладу доц. Пожидаєва Н.П.

 

Комунікатив. стратегії ДІМ (нім.)

ст. в. Шарко

А.А

Теорія і практика перекладудоц.Пожидаєва Н.П.

Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова)

викл. Безсонова А.С.

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

3

11.1012.30

Комунікатив.

стратегії (англ.. мова ) в. Безсонова А.С.

Комунікативні стратегії (англ.. мова) доц.Пожидаєва Н.П.

Комунікативні стратегії (англ. мова )

в. Безсонова А.С.

 

Комунікатив. стратегії ДІМ (нім.)

ст. викл. Шарко А.А

 

Теорія та практика перекладу проф.Аллахвер

дян Т.М.

Теорія та практика перекладу доц.

Морозова Л.І.

Теоретичний курс ДІМ ст. викл. Кокоріна Л.В.

4

12.40

14.00

 

Комунікативні стратегії ДІМ (нім.)

доц.Морозова Л.І.

 

 

 

 

Теорія та практика перекладу проф.Аллахвер

дян Т.М.

 

 

                             

 Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н. П.

      Декан факультету                                                                                                  доц. Жарикова М. В.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.