24 | 11 | 2017

І курс (магістри)

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2017  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

з 20.11.2017 р.

      група

 

час

501

і/а 

502

і/п

503

а/і 

504

а/п 

505а

психологія

 

Четвер

торок

1

8.00-9.20

Філософія сучасної освіти доц.Кошелева Н.Г.

ПКАМ

 доц. Зоз О.А.

2

9.30-10.50

ДЗВ    доц.Євсєенко С.А.

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі проф. Комаров С.А.

Етнолінгвістика

 доц. Колесніченко О.Л.

3

11.10-12.30

Методика навчання історії у ВНЗ

 доц. Концур В.В

 

ПКАМ

 доц. Зоз О.А.

4

12.40-14.00

 

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

 

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

 

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії проф. Докашенко В.М.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

ПКАМ

 доц. Зоз О.А.

Методика навчання історії у ВНЗ

 доц. Концур В.В.

Психолінгвистика

доц. Грицук О.В.

 

2

9.30-10.50

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії викл.Стуканова Ю.Р.

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

Методика викладання психології

доц. Борозенцева Т.В

3

11.10-12.30

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи  проф.Алфімов В.М.

4

12.40-14.00

Історія Донбасу в контексті історичної регіоналістики

доц.Євсєенко С.А.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

 

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі проф. Комаров С.А.

 

Субота

1

8.00-9.20

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

2

9.30-10.50

Методологічні засади історичних досліджень проф. Докашенко В.М.

Новітня зарубіж. література

проф. Комаров С.А.

ПКАМ

 доц. Зоз О.А.

3

11.10-12.30

Методика навчання історії у ВНЗ

 доц. Концур В.В

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

Етнолінгвістика

 доц. Колесніченко О.Л.

4

12.40-14.00

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії викл.Стуканова Ю.Р.

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії проф. Докашенко В.М.

Психолінгвистика

доц. Грицук О.В.

Методика викладання психології

доц. Борозенцева Т.В.

5

14.10-15.30

Історія Донбасу в контексті історичної регіоналістики

доц.Євсєенко С.А.

Порівняльна психологія/

Патопсихологія доц. Борозенцева Т.В.

 

6

15.40-17.00

 

 

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

                     

 

         Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

    Декан факультету                                                                                                   доц. Мараховська  В. Г.

                      

                            Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2017  р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

з 20.11.2017 р.

      група

 

час

506а

у/а 

506б

у/п

507

у/а 

509а

 а/р

509г

 а/у

510а

 у/р

 

541

Пер.

а/н

542

Пер.

а/ф

Четвер

торок

1

8.00-9.20

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

2

9.30-10.50

Сучасна українська література

 ст. викл.Муратова О. В.

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

 

 

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

3

11.10-12.30

Філософія сучасної освіти доц.Кошелева Н.Г

 

Філософія сучасної освіти доц.Кошелева Н.Г

Методика навч. рос.мови у ВНЗ доц. Колесніченко О.Л. .

Теорія перекладу та його редагування

доц. Ясинецька О.А.

4

12.40-14.00

Сучасна українська література ст. викл.Муратова О. В

 

 Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

Методика навч. рос.мови у ВНЗ доц. Колесніченко О.Л. 

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

5

14.10-15.30

 

Диференційна психологія доц.Чернякова О.В.

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

6

15.40-17.00

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

 

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

 

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

 

ПКАМ

 доц. Зоз О.А.

Сучасна наукова мова

доц. Тітова О.Б.

 

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

2

9.30-10.50

 

 

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

 

 

3

11.10-12.30

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі проф. Комаров С.А.

Комунікативні стратегії (німецька мова) ст. викл. Шарко А.А

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Потреба Н.А.

4

12.40-14.00

 

Диференційна психологія доц.Чернякова О.В.

Методика навч. укр.мови у ВНЗ  доц. РадіоноваТ.М.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

Методика навч. укр.мови у ВНЗ  доц. РадіоноваТ.М.

Усний послідовний переклад

 доц. Ясинецька О.А.

 

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

 

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

Комунікативні стратегії (німецька мова) ст. викл. Шарко А.А

 

 

6

15.40-17.00

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Диференційна психологія доц.Чернякова О.В.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Комунікативні стратегії (рос. мова) доц. Колесніченко О.Л

 

Комунікативні стратегії (рос. мова) доц. Колесніченко О.Л

Теорія перекладу та його редагування

доц. Ясинецька О.А.

Субота

1

8.00-9.20

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

2

9.30-10.50

Новітня зарубіж. література

проф. Комаров С.А.

 

Сучасна наукова мова

доц. Тітова О.Б.

Новітня зарубіж. література

проф. Комаров С.А.

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

3

11.10-12.30

 

 

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

 

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

4

12.40-14.00

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

Комунікативні стратегії (рос. мова) доц. Колеснічен

ко О.Л.

 

Комунікативні стратегії (рос. мова) доц. Колеснічен

ко О.Л.

 

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Потреба Н.А.

5

14.10-15.30

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

 

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

 

Усний послідовний переклад

 доц. Ясинецька О.А.

6

15.40-17.00

 

 

МНІМіК у ВНЗдоц. Рафієнко О. В.

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

 

 

                               

 

         Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

    Декан факультету                                                                                                   доц. Мараховська  В. Г.

                      

                            Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 17   р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

 з 20.11.2017 р.

      група

 

час

512б

а/н

512в

а/н

513а

а/ф

514

а/ф Неспоріднені спеціал.

513б а/і

515

а/н Неспоріднені спеціал.

516

а/н Неспоріднені спеціал.

521

ф/а

531

н/а

 

 

Четвер

торок

1

8.00-9.20

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

Філософія сучасної освіти доц.Кошелева Н.Г

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

МНІМіК у ВНЗ

доц. Потреба Н.А.

 

 

2

9.30-10.50

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

 

 

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Семенова О.В.

МНІМіК у ВНЗ

ст.викл. Врюкало В.М.

 

3

11.10-12.30

Новітня зарубіжна література проф. Комаров С.А.

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

 

4

12.40-14.00

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Доц.. Л.І.Морозова

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

Комунікатив. стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

 

Комунікативні стратегії (англійська мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова)

 в. Дудніченко Н.А

 

5

14.10-

15.30

Комунікатив.

стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

Комунікативні стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії ДІМ французька доц. Потреба Н.А.

Історія світової культури проф. Дока-

шенко Г.П.

 

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Ст. викл. Шарко А.А.

 

Комунікативні стратегії (німецька мова)

Доц.. Л.І.Морозова

 

6

15.40-17.00

 

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Доц.

Л.І.Морозова

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

Комунікатив. стратегії ДІМ (німецька)

Ст. викл. Шарко А.А.

 

МНІМіК у ВНЗ

доц. Потреба Н.А.

МНІМіК у ВНЗ

ст.викл. Врюкало В.М.

 

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

 

2

9.30-10.50

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Доц.

Л.І.Морозова

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

 

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

Історія сучасн.літер. вчень доц. Шкуропат М.Ю.

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

Лінгвістика тексту

 проф. Габідулліна А.Р.

 

3

11.10-12.30

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

Комунікативні стратегії (англійська мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Семенова О.В.

Комунікативні стратегії (нім.мова)

Доц.. Л.І.Морозова

 

4

12.40-14.00

Комунікативні стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Доц.. Л.І.Морозова

Комунікативні стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Лінгвістика тексту

 проф. Габідулліна А.Р.

Історія світової культури проф. Дока-

шенко Г.П.

Лінгвістика тексту

 проф. Габідулліна А.Р.

Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова)

 в. Дудніченко Н.А

 

5

14.10-

15.30

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

 

 

 

6

15.40-17.00

 

Комунікативні стратегії ДІМ французька доц. Потреба Н.А.

 

 

Субота

1

8.00-9.20

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

 

 

Новітня зарубіжна література проф. Комаров С.А.

 

2

9.30-10.50

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

 

 

 

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

 

3

11.10-12.30

МНІМіК у ВНЗ  доц. Рафієнко О. В.

 

 

 

 

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

 

 

 

4

12.40-

14.00

 

 

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

 

5

14.10-

15.30

МНІМіК у ВНЗ доц.РафієнкоО.В.

 

 

Комунікативні стратегії ДІМ французька

доц.Потреба Н.А.

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Ст. викл. Шарко А.А.

 

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

6

15.40-17.00

 

 

Комунікативні стратегії ДІМ французька доц. Потреба Н.А.

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

Історія сучасн..літературозн. вчень доц. Шкуропат М.Ю.

 

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

ст. в. Шарко А.А.

 

                                       

 

Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н. П.

   

     Декан факультету                                                                                                  доц. Жарикова М. В.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Blowjob