21 | 05 | 2018

БЕК ІV курс (ЗО)

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

 Розклад

роботи екзаменаційної комісії з перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки бакалаврів

 і присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня  « бакалавр» випускникам 2018 року

 ФАКУЛЬТЕТІВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

Голова ЕК – доц.Радіонова Т.М.

Заступник голови ЕК- доц.Жарикова М.В.

Голова ЕК  –

доц.Писарева О.А. Заступник голови ЕК  -  доц.Мараховська В.Г.

Голова ЕК  –

доц.Концур В.В.

Заступник голови ЕК  -  доц.Мараховська В.Г.

 

41

 англ.м./зар.л.

43

фр.м./зар.л.

44

нім.м./зар.л.

46

практ.психологія

47

укр.мова і літ.

30.05.2018

середа

800 Комплексний іспит з англійської  мови та методики її викладання 

 

1200 Комплексний іспит з німецької  мови та методики її викладання 

 

 

31.05.2018

четвер

 

 

 

 

800Сучасна українська мова та методика навчання української мови

1.06.2018

п’ятниця

 

 

 

1000Психологія

 

 

2.06.2018

субота

 

 

 

 

 

3.06.2018

неділя

 

 

 

 

 

4.06.2018

понеділок

 

 

 

 

 

5.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

6.06.2018

середа

800Зарубіжна література та методика її викладання

 

 

 

7.06.2018

четвер

 

 

 

 

800Історія української літератури та методика навчання української літератури

8.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

9.06.2018

субота

 

 

 

 

 

10.06.2018

неділя

 

 

 

 

 

11.06.2018

понеділок

 

 

 

 

 

12.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

13.06.2018

середа

 

800 Комплексний іспит з французької  мови та методики її викладання 

 

 

 

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П.

 Декан факультету                                                                                                                          доц. Жарикова М. В.

 Декан факультету                                                                                                                         доц. Мараховська В. Г. 

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О  В.