12 | 12 | 2017

Залік

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

101а

і/а

102а

і/п

103а

а/і

104а

а/п

105а

п/а

П’ятниця 08.12.17

Основи    інформатики       

  ст.викл.Запасна І.М.

ДЗВ:Релігієзнавство

доц. Євсеєнко С. А.

 

 

 

Субота9.12.17

 

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

Валеологія             та               безпека                  життєдіяльності                 викл. Ковальська Н. В.

Середа13.12.17

Давні мови народів Європи (латинська)

доц. Горлова О. В.

 

Латинська мова

 доц. Горлова О. В.

Четвер14.12.17

 

Психогігієна

доц. Грицук О.В.

ДЗВ: Дискурсивні стратегії і завдання

доц.Шкуропат М.Ю

Психогігієна

доц. Грицук О.В.

П’ятниця 15.12.17

 

 

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

 

Субота

16.12.17

 

 

Латинська мова доц. Горлова О. В.

 

                   

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

106а

у/а

           109а

а/р

           109г

а/у

110а

у/р

141

Пер.

П’ятниця 08.12.17

Основи    інформатики       

  ст.викл    .Запасна І.М.

 

 

Основи    інформатики       

  ст.викл    .Запасна І.М.

Субота9.12.17

 

 

 

 

Неділя10.12.17

 

 

 

Понеділок 11.12.17

 

 

 

 

 

Вівторок 12.12.17

Валеологія та безпека життєдіяльності         викл. Ковальська Н. В.

Середа13.12.17

Практикум з української мови

доц. Мараховська В.Г.

 

Практикум з української мови

доц. Мараховська В.Г.

 

Четвер14.12.17

ДЗВ:Основи риторики доц.Муратова О. В.

 

ДЗВ: Дискурсивні стратегії і завдання

доц.Шкуропат М.Ю. 

ДЗВ:Основи риторики доц.Муратова О. В.

П’ятниця 15.12.17

Основи народознавства і фольклористики

доц. Мараховська В.Г

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

Основи народознавства і фольклористики

доц. Мараховська В.Г

Пропедевтичний курс зарубіж.  літер.

викл. Карпіна О. С.

Субота

16.12.17

 

Латинська мова доц. Горлова О. В.

 

Латинська мова

 доц. Горлова О. В.

                     

                                  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у І семестрі 2017-2018 н.р.

 

 

      група

 

 

дата

111а

а/н

111б

а/н

111в

а/н

112а

а/н

112б

а/і

112в

а/ф

121

ф/а

131

н/а

Четвер 14.12.17

Основи дискурсивного аналізу     доц. Архіпова І.М

Основи дискурс.аналізу

в.Височина В.І.

Осн. дискурс. аналізу доц. Потреба Н.А.

Основи дискус. аналізу ст. в. Шарко А.А.

П’ятниця

15.12.17

Латинська мова доц. Горлова О. В.

Субота 16.12.17

Зарубіжна література доц. Горлова О.В.

                       

Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

Декан факультету                                                                                                            доц. Жарикова М.В.

Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

201а

і/а

202а

і/п

205а

п/а

206а

у/а

206б

у/а

Вівторок 12.12.17

Захист архівно-музейної практики

 

 

Середа 13.12.17

Українська мова за професійним спрямуванням  викл.Піскун В. О.

Історична граматика української мови

 доц. Мараховська В.Г

Четвер 14.12.17

Істор. географія України і світу

доц.Євсєенко С.А.

Захист психологічної практики

Старослов’янська мова

ст. вик. Скоплев А.О.

П’ятниця 15.12.17

ДЗВ: Основи архівознавства та музеєзнавства викл. Завгородня А.О.

ДЗВ: Психологія тренінгів

 доц. Грицук О.В.

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

Субота

16.12.17

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

Мат.методи в роб.психолога

доц..Борозенцева Т.В.

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

             

 

 

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

 

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

 

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

 

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

 

Державного вищого навчального закладу

 

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

 

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 

 

 

      група

 

 

дата

209а

а/р

209г

а/у

210а

у/р

241

Пер. а/н

242

Пер. а/ф

П’ятниця 08.12.17

Практикум з рос.мови

доц. Колесніченко О.Л.

Практикум з укр.мови доц. Мараховська В.Г.

 

 

 

Субота

9.12.17

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство доц. Концур В.В.

 

 

 

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

Старослов’янська мова ст. вик. Скоплев А.О.

Основи фонетичних знань (немец)

ст.викл. Врюкало В.М

Основи фонетичних знань (франц)

 викл. Чурсинова О.О

Середа 13.12.17

Світова      література     викл. Карпіна О. С.

Історична граматика української мови

 доц. Мараховська В.Г

Українська мова за професійним спрямуванням  викл.Піскун В. О.

Четвер 14.12.17

ПУПМвикл. Височина В.І.

ДЗВ:Педагогіка канікул доц.Кошелева Н.Г.

ДЗВ:Основи економічної теорії

викл. Завгородня А.О.

П’ятниця 15.12.17

Історія педагогіки викл. Фабрична К.С.  

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г.

Субота

16.12.17

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г

Практикум з рос.мови доц. Колесніченко О.Л.

ПУПМ

ст. викл. Долгих А.М.

               

 

 

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

 

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

 

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

 

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

 

Державного вищого навчального закладу

 

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17  р.

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

211а

а/н

211б

а/н

211в

а/н

212а

а/ф

213а

а/і

221

ф/а

231

н/а

П’ятниця 08.12.17

Основи інформатики ст. викл. Запасна І. М.

Субота

9.12.17

Світова      література     викл. Карпіна О. С..

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

ДЗВ:  Світова дитяча література   доц. Писарева О.А.

Середа 13.12.17

ДЗВ: Лінгвокраїнознавство   викл. Суховецька Л. В.

ДЗВ:Лінгво

країнознавство

доц. Семенова О.В

ДЗВ:Лінгво

країнознавство ст. викл. Шарко А.А.

Четвер 14.12.17

Комунікативна фонетика   в.Лихачова А.В.

Комунікативна фонетика доц. Семенова О.В.

Комунікативна фонетика викл.БірюковаІ.П.

П’ятниця 15.12.17

Історія педагогіки викл. Фабрична К.С.  

Субота

16.12.17

 

ПУПМ  доц. Ситняк Р.М                                 

 

ПУПМ  ст. викл.Гордієнко Ю. Ф.

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

ПУПМ

в. Чурсинова О.О.

ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

                               

 

 Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

 

Декан факультету                                                                                                            доц. Жарикова М.В.

 

Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

 

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

 

Державного вищого навчального закладу

 

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17 р.

 

 

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  3  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 

у V семестрі 2017 - 2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

311а

а/н

311б

а/ф

311в

а/і

321

ф/а

331

н/а

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

Зарубіжна             література              викл. Карпіна О. С.

Середа13.12.17

Методика виховної роботи   та основи пед. майстерності         ст.викл. Кокоріна Л. В.

Четвер14.12.17

ДЗВ   :    Педагогіка новаторства       доц.  Кошелева Н.Г.

П’ятниця 15.12.17

ПУПМ    доц. Ситняк Р.М.

Друга іноземна мова ст. викл. Долгих А.М.

Субота

16.12.17

Друга іноземна мова

Ст.викл. Врюкало В.М.

Друга іноземна мова

Викл. Чурсинова О.О.

Друга іноземна мова

викл. Фабрична К.С.

ПУПМ

Викл. Чурсинова О.О

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П

               

 

 

 

Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

 

 

 

Декан факультету                                                                                                            доц. Жарикова М.В.

 

 

 

Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.

 

 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

 

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

 

Державного вищого навчального закладу

 

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

у V семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

301а

і/а

303а

а/і

305а

п/а

306а

у/а

341

Пер. а/н

342

Пер. а/ф

П’ятниця 08.12.17

ДВЗ: Історія міжнарод. відносиндоц. Концур В.В.

 

Експер. психол

доц. Грицук О.В.

 

 

Субота9.12.17

 

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

Зарубіжна             література              викл. Карпіна О. С.

 

Середа13.12.17

Методика виховної роботи   та основи пед. майстерності      викл. Фабрична К.С.

 

Четвер14.12.17

Основи наукових досліджень викл.Стуканова Ю

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В..

Соціал. психологія

проф. Мельник В.В.

Основи наукових досліджень

доц. РадіоноваТ.М.

Лінгвокраїнознавство(основна іноземна мова)   доц. Концур В.В.

П’ятниця 15.12.17

Практична фонетика

англ. мовист. викл.

Гордієнко С.Г.

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А

Практична фонетика

англ. мовист. викл.

Гордієнко С.Г.

Основи наукових досліджень

проф. Габідулліна А.Р.

Субота

16.12.17

Соціологія

 в.Завгородня А.О.

 

ДЗВ:Основи  еконо-

мічних теорій

 в.Завгородня А.О..

 

ПУПМст. викл. Долгих А.М.

               

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

aМіністерство освіти і науки    України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

 

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

 

Державного вищого навчального закладу

 

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

 

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  3  КУРСУ

 

у V семестрі 2017 - 2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

312а,312б

(скорочений термін навчання)

307

(скорочений термін навчання)

Вівторок 12.12.17

 

Захист фольклорної практики

Середа 13.12.17

 

Основи народознавства і фольклористики

доц. Мараховська В.Г.

Четвер 14.12.17

Основи дискусивного аналізу в.Сухорукова І.Д.

ДЗВ:Основи риторики ст. викл.Муратова О. В.

П’ятниця 15.12.17

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

Практикум з української мови доц. РадіоноваТ.М.

Субота

16.12.17

Латинська мова. доц. Горлова О.В.

ПКАМ доц. Рафієнко О.В.

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

 Декан факультету                                                                                         доц. Жарикова М. В.

 

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  4  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у VІІ семестрі 2017-2018 н.р.

      група

 

 

дата

403а

а/і

405а

п/а

406а

у/а

409г

а/у

410а

у/р

441

Пер. а/н

442

Пер. а/ф

П’ятниця 08.12.17

Історія південних та західних слов’ян

проф Докашенко Г. П

Методика використання комп’ютерних технологій

ст.викл. Запасна І.М.

 

Методика використ. комп. технологій

ст.викл. Запасна І.М.

 

Субота

9.12.17

Загальне мовознавство  проф. Габідулліна А.Р

Практикум з психокорекції

 доц. Грицук О.В

 

Загальне мовознавство  проф. Габідулліна А.Р

Історич. граматика російської мови

ст.вик. Скоплев А.О.

Переклад ділового у/п мовлення (осн.ін.мова) доц. Ясинецька О.А

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

ДЗВ

доц. Зоз О. А

Теор.граматика

ст. викл. Круть О.В

ДЗВ

доц. Зоз О. А

Сучасна рос. літерат. мова (синтаксис) проф. Габідулліна А.Р.

Пис. переклад з рідн.мови на осн. інозем.

 доц. Ясинецька О.А.

Середа 13.12.17

З а х и с т    к у р с о в и х   р о б і т

ДЗВ:Аудіовізуальний переклад

доц. Ясинецька О.А.

Четвер 14.12.17

Нова історія Європи та Америки

проф Докашенко Г. П.

ПКАМ Гордієнко С. Г.

Методика навчання української мови

 доц. Радіонова Т.М.

Сучасна українська мова (синтаксис) доц. Радіонова Т.М.

Теоретична фонетика

доц. Зоз О.А.

П’ятниця 15.12.17

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

ПУПМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

Субота

16.12.17

Методикавикладання зарубіжної літератури

доц. Писарева О. А.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

Психодіагностика

викл. Завгородня А.О.

ДЗВ:Основи психокорекції

 викл. Завгородня А.О

Сучасна укр. мова (синтаксис) доц. Радіонова Т.М.

Методикавикладання зарубіжної літератури

доц. Писарева О. А.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

Мет. навчання рос. мови доц. КолесніченкоО.Л..

Друга ін. мова 

викл. Бірюкова І.П..

Друга ін. мова

доц. Потреба Н.А..

                         

 

Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                                  доц. Мараховська В. Г.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ  4  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у VІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

411а

а/н

411б

а/ф

411в

а/і

421

ф/а

431

н/а

П’ятниця 08.12.17

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

 

 

Субота

9.12.17

Загальне мовознавство  проф. Габідулліна А.Р

Неділя10.12.17

 

Понеділок

11.12.17

 

Вівторок 12.12.17

ДЗВ: Інтерпретація художнього тексту    доц. Сердюкова Л.І.

ДЗВ

  доц. Потреба Н.А

ДЗВ

доц. Морозова Л.І.

Середа 13.12.17

З а х и с т    к у р с о в и х   р о б і т

Четвер 14.12.17

ПУПМ  доц. Сердюкова Л.І.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

ст.викл. Долгих А.М.

П’ятниця 15.12.17

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування ст. викл. Шарко А.А

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

доц. Потреба Н.А.

Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

 Викл. Фабрична К.І.

ПУПМ

 доц. Семенова О.В.

ПУПМ

доц. Морозова Л.І.

Зарубіжна література викл. Карпіна О. С.

Субота

16.12.17

Методика    викладання   зарубіжної    літератури                  доц. Писарева О.А.

               

                                 Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

                                    Декан факультету                                                                                                доц. Жарикова М.В.

                                     Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.


 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 5  КУРСУ У І ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

501

і/а 

502

і/п

503

а/і 

504

а/п 

505а

психологія

 

Вівторок 12.12.17

 

 

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

 

Середа 13.12.17

Історія Донбасу в контексті історичної регіоналістики

доц.Євсєенко С.А.

Психолінгвистика

доц. Грицук О.В.

 

Четвер 14.12.17

ДЗВ    доц.Євсєенко С.А.

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі проф. Комаров С.А.

Патопсихологія. Психологія відхиленої поведінки. Клінічна психологія.

 доц. Грицук О.В

П’ятниця 15.12.17

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії викл.Стуканова Ю.Р.

Парадигма сучасної вітчизняної історіографії проф. Докашенко В.М.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

Психосоматика доц. Грицук О.В.

Субота

16.12.17

Філософія сучасної освіти

доц.Кошелева Н.Г.

Комунікативні стратегії (англійська мова)

 доц. Шкуропат М.Ю

Педагогіка       та      психологія      вищої      школи проф.Алфімов В.М.

                   

      

           Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П.

 

          Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г. 

 

           Начальник навчального відділу                                                                                    доц.Семенова О.В.

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 5  КУРСУ У І ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

      група

 

 

дата

506а

у/а 

506б

у/п

507

у/а 

509а

 а/р

509г

 а/у

510а

 у/р

 

541

Пер.

а/н

542

Пер.

а/ф

Вівторок 12.12.17

 

 

Сучасна наукова мова

доц. Тітова О.Б.

 

 

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

Середа 13.12.17

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

Методика навч. укр.мови у ВНЗ  доц. РадіоноваТ.М.

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

Методика навч. укр.мови у ВНЗ  доц. РадіоноваТ.М.

 

 

Четвер 14.12.17

Філософія сучасної освіти доц.Кошелева Н.Г

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі проф. Комаров С.А.

 

 

 

Лінгвістика тексту

проф. Габідулліна А.Р.

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

 

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

П’ятниця 15.12.17

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Диференційна психологія доц.Чернякова О.В.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Методика навч. рос.мови у ВНЗ доц. Колесніченко О.Л. 

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Шкуропат М.Ю

Субота

16.12.17

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

Комунікативні стратегії (українська мова)

 доц. РадіоноваТ.М.

Комунікативні стратегії (німецька мова) ст. викл. Шарко А.А

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Потреба Н.А.

 

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В

 

Комунікативні стратегії (рос. мова) доц. Колеснічен

ко О.Л.

 

 

                                   

           

          Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П.

 

          Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г. 

 

           Начальник навчального відділу                                                                                    доц.Семенова О.В.

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 17  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАЛІКІВ 5  КУРСУ У І ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

      група

 

 

дата

512б

а/н

512в

а/н

513а

а/ф

514

а/ф Неспоріднені спеціал.

513б а/і

515

а/н Неспоріднені спеціал.

516

а/н Неспоріднені спеціал.

521

ф/а

531

н/а

 

Вівторок 12.12.17

Сучасна наукова мова

доц. Тітова О.Б.

 

Сучасна наукова мова доц. Тітова О.Б.

Середа 13.12.17

МНІМіК у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В

Історія сучасних літературознавчих вчень

 доц. Шкуропат М.Ю.

МНІМіК у ВНЗ доц. Рафієнко О. В

МНІМіК у ВНЗ

доц. Потреба Н.А.

МНІМіК у ВНЗ

ст.викл. Врюкало В.М.

Четвер 14.12.17

Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі доц. Скляр І.О.

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

 

Лінгвістика тексту проф. Габідулліна А.Р.

П’ятниця 15.12.17

Комунікатив.

стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

Комунікатив.

стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

Комунікатив.

стратегії (англ.. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

Комунікативні стратегії (французька мова) доц. Семенова О.В.

Комунікативні стратегії (нім.мова)

Доц.. Л.І.Морозова

Субота

16.12.17

Комунікативні стратегії ДІМ (німецька)

Доц.. Л.І.Морозова

Комунікативні стратегії ДІМ французька доц. Потреба Н.А.

Історія світової культури проф. Докашенко Г.П.

Комунікатив. стратегії ДІМ (німецька)

Ст. викл. Шарко А.А.

Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова)

 в. Дудніченко Н.А

                                   

                      Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

            Декан факультету                                                                                                             доц. Жарикова М.В.

            Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blowjob