21 | 05 | 2018

Заліки та екзамени IV курс

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18  р.

ГРАФІК

 СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

4 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У VІІІ СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

      група

дата

405а

п/а

406а

у/а

409г

а/у

410а

у/р

441

Пер. а/н

443

Пер. а/ф

10.05.2018

четвер

Загальне мовознавство

 проф.Габідулліна А.Р.

 

Загальне мовознавство        проф.Габідулліна А.Р.

11.05.2018

п’ятниця

 

Теоретична фонетика    доц. Зоз О. А.

 

Практика перекладу (українська)

доц. Радіонова Т.М.

 

 

12.05.2018

субота

Практикум з психокорек

ції  в. Разумова О.Г

 

 

 

 

 

13.05.2018

неділя

 

14.05.2018

понеділок

 

15.05.2018

вівторок

Диференційна психологія

в. Разумова О.Г.

ДЗВ«Основи літературознав.дослідже

нь»доц.Муратова О. В

Історія укр. літератури

в.Піскун В. О.

ДЗВ«Основи літературознав.дослідже

нь»доц.Муратова О. В

 

16.05.2018

середа

Психологія сім’ї

в. Разумова О.Г.

Лінгвістичний аналіз тексту   доц.Радіонова Т.М.

Теорія літератури

доц.Шкуропат М. Ю.

Захист курс. роботи з російської мови

 

17.05.2018

четвер

Захист курс. роботи з

психодіагностики

Захист курс. роботи з іноземної філології

Захист курс. роботи з іноземної філології

Лінгвістичний аналіз тексту

проф.Габідулліна А.Р.

Захист курс. роботи з філології

18.05.2018

п’ятниця

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

Методика навч. укр. літ.

доц.Муратова О.В.

Теорія літератури

доц.Муратова О.В.

 

19.05.2018

субота

Історія іноземної мови

доц.  Андрущенко В.О.

Історія іноземної мови

доц.  Андрущенко В.О.

Культура суч.укр. мови

проф.Голобородько Я.Ю

Переклад у/п  мовлен. (друга іноз. мова)   

в. Бірюкова І.П.

Переклад у/п  мовлення (друга іноз. мова)

викл. Чурсинова О.О.

               

                           Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                        доц.  Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

ГРАФІК

 СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

4 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У VІІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

      група

дата

411а

а/н

411б

а/ф

411в

а/і

421

ф/а

431

н/а

16.05.2018

середа

Захист курсової роботи з іноземної філології

17.05.2018

четвер

Історія    іноземної    мови    доц. Бєліцька Є. М.

 

Історія    іноземної    мови

проф.Аллахвердян Т.М.

Історія ін. мови 

доц Морозова Л.І.

18.05.2018

п’ятниця

Теорія           літератури             доц.   Муратова О.В.

                  Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

           Декан факультету                                                                                                             доц. Жарикова М.В.

            Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.


 


 

 Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   4  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У VІІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

      група

дата

405а

п/а

406а

у/а

409г

а/у

410а

у/р

441

Пер. а/н

442

Пер. а/ф

16.05.2018

середа

(достроково)

 

 

 

 

800Переклад ділового у/п мовлення

(основна мова)

доц. Ясинецька О.А

(дострокова здача)

21.05.2018

понеділок

 

 

 

 

 

22.05.2018

вівторок

800Психодіагностика

викл. Разумова О.Г.

1200СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

800Сучасна укр. літ. мова (синтаксис)

доц. Радіонова Т.М.

1200СУЛМ (синтаксис)

проф.Голобородько К.Ю.

800Політологія

проф. Докашенко В.М

23.05.2018

середа

 

 

 

 

 

24.05.2018

четвер

 

 

 

 

 

25.05.2018

п’ятниця

 

800Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

 

800Історія укр.літератури викл.Піскун В. О.

800Письмовий переклад з рідної мови на основну

доц. Ясинецька О.А

26.05.2018

субота

 

 

 

 

27.05.2018

неділя

 

 

 

 

28.05.2018

понеділок

 

 

 

 

 

 

29.05.2018

вівторок

800Зарубіжна            література        проф.   Марченко Т. М

 

800ПУПМ

ст. викл. Корольова О. Ю

30.05.2018

середа

 

 

 

31.05.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

1.06.2018

п’ятниця

800ПКАМ

ст. викл. Гордієнко С.Г

800Писем. діяльн.:мовл. та спілк.

ст. викл. Круть О.В..

800Сучасна рос. літ. мова (синтаксис)

проф. Габідулліна А.Р

800Друга іноземна мова

викл. Бірюкова І.П.

800Друга іноземна мова

доц. Потреба Н.А

               

             Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                                   доц.  Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                 «         »                                          20 18  р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 4  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У VІІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

      група

дата

411а

а/н

411б

а/ф

411в

а/і

421

ф/а

431

н/а

21.05.2018

понеділок

 

22.05.2018

вівторок

800  Писемна діяльність: мовлення та спілкування

доц. Сердюкова Л.І.

800  Писемна діяльність:

мовл. та спілк.

доц.Семенова  О.В.

800  Писемна діяльність: мовл. та спілк.

доц.. Морозова Л.І.

23.05.2018

середа

 

24.05.2018

четвер

 

25.05.2018

п’ятниця

800Друга іноземна мова як мова проф. спілкування ст. викл. Шарко А.А..

800Друга іноземна мова як мова проф.спілкування

доц. Потреба Н.А.

 

800Друга іноземна мова як мова професійного спілкування

викл. Днєпровська М.С.

26.05.2018

субота

 

27.05.2018

неділя

 

28.05.2018

понеділок

 

29.05.2018

вівторок

 

800Зарубіжна література

проф. Марченко Т. М.

30.05.2018

середа

800Зарубіжна література

проф. Марченко Т. М.

 

             

                Диспетчер                                                                                                                Смирнова Н.П.

          Декан факультету                                                                                                     доц. Жарикова М.В.

          Начальник навчального відділу                                                                          доц.Семенова О.В.