16 | 10 | 2018

Засідання Вченої ради

27 травня відбулося чергове засідання Вченої ради Горлівського інституту іноземних мов. Присутні члени Вченої ради обговорили важливі питання господарської діяльності унституту у поточному році та завдання на наступний рік, роботу кафедр з міжнародного 
співробітництва. Заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи 
доктор філологічних наук, професор Т.М.Марченко поінформувала про роботу аспірантури ГІІМ. 
Відповідальний секретар відбіркової комісії доцент О.В.Муратова доповіла про роботу комісії. На засіданні були обговорені 
подальші кроки щодо підготовки до акредитації 
напрямів підготовки і спеціальностей «Філологія»* (англійська, французька, німецька, іспанська, російська мова і література), «Філологія» (англійська, французька, німецька) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «спеціаліст», «Філологія*. Українська мова і література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».
К. філол.н. О.А.Ясинецьку було одноголосно обрано на посаду доцента.