21 | 05 | 2018

БЕК IV курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                               __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

Розклад

 роботи екзаменаційної комісії з перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки

здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр»

 і присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня  « бакалавр» випускникам 2018 року

ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

 

 

 

Голова ЕК – доц. Шлапаков О.С.

Заступник голови ЕК – ст.в.Гордієнко Ю.Ф.

 

 

411а

а/н

411б

а/ф

411в

а/і

421

ф/а

431

н/а

11.06.2018

Понеділок

 

 

 

 

 

12.06.2018

Вівторок

800 Комплексний іспит з основної інозем. мови та методики її викладання

 

 

 

1300Комплексний екзамен з третьої інозем. мови (німецька) та методики її викладання

 

13.06.2018

середа

 

800 Комплексний іспит з основної інозем. мови та методики її викладання

 

 

 

14.06.2018

Четвер

 

 

 

800 Комплексний екзамен з основної інозем. мови та методики її викладання 

1100Комплексний екзамен з основної інозем. мови та методики її викладання

15.06.2018

П’ятниця

 

 

 

 

 

16.06.2018

субота

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

 

 

 

 

19.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

20.06.2018

середа

800Зарубіжна література та методика її викладання

 

 

 

 

21.06.2018

четвер

 

800            Зарубіжна             література       та            методика      її           викладання

 

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П.

 Декан факультету                                                                                                                          доц. Жарикова М. В.

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                               __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

Розклад

 роботи екзаменаційної комісії з перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки

здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр»

 і присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня  « бакалавр» випускникам 2018 року

 ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

           Голова ЕК –

доц. Писарева О. А Заступник голови ЕК - доц.Мараховська В.Г.

Голова ЕК  –  доц.Концур В.В.

 Заступник голови ЕК  -  доц.Мараховська В.Г.

 

405а

п/а

406а

у/а

410а

у/р

409г

а/у

441

Пер. а/н

442

Пер. а/ф

11.06.2018

Понеділок

 

 

 

 

 

 

12.06.2018

Вівторок

 

800Історія української літератури та методика навчання української літератури

 

1000Комплексний екзамен із зарубіжної літератури та методики її викладання

 

 

13.06.2018

середа

1100Психологія

 

 

 

 

800Письмовий переклад  (основна іноземна мова(англійська))

14.06.2018

Четвер

 

 

 

 

 

 

15.06.2018

П’ятниця

 

 

 

 

 

 

16.06.2018

субота

 

 

 

 

 

 

17.06.2018

неділя

 

 

 

 

 

 

18.06.2018

понеділок

 

 

 

 

 

 

19.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

20.06.2018

середа

 

800Сучасна українська мова та методика навчання української мови

 

1000Комплексний  екзамен з англійської мови та методики її викладання

 

21.06.2018

Четвер

 

 

 

800Комплексний екзамен  з

основної іноземної мови(англійської)

Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П. 

Декан факультету                                                                                                                               доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.