20 | 06 | 2018

Заліки та екзамени І курс

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                             Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                     проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                     «         »                                                 2018р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У ІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н. р.

 

111а

а/н

111б

а/н

111в

а/н

112а

а/н

112б

а/і

112в

а/ф

121

ф/а

131

н/а

11.06.2018

понеділок

 

12.06.2018

вівторок

800Практика усного та писемного мовлення

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

1100Практика усн. та писем. мовлення

в.Суховецька Л.В.

1000Практика усн. та писем. мовлення

в.Безсонова А.С.

 

 

900Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

13.06.2018

середа

 

14.06.2018

четвер

 

15.06.2018

п’ятниця

1100Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

800Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

900Практика усного та писемного мовлення

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

1000Практична фонетика

доц.Семенова

О.В

1000Практична фонетика

ст. викл.

Шарко А. А.

16.06.2018

субота

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

 

 

1100Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

900Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

800 Практика усн. та писем. мовлення

доц.Семенова

О.В

1000 Практика усн. та писем. мовлення

ст. викл.

Шарко А. А

20.06.2018

середа

800Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

 

 

 

 

 

21.06.2018 четвер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

1100Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

 

                               

 Диспетчер                                                                                                                                            Смирнова Н.П.

Декан факультету                                                                                                                          доц. Жарикова М. В. 

Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                             Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                     проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                     «         »                                                 2018р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

101а

і/а

102а

і/п

103а

а/і

104а

а/п

105а

п/а

106а

у/а

11.06.2018

понеділок

 

12.06.2018

вівторок

1000ПКАМ

доц. Шкуропат М.Ю.

1200Загал. психологія

в .Разумова О.Г.

800Практична фонетика

ст. викл.Гордієнко С.Г.

800Загал. психологія

в. Разумова О.Г.

 

13.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

800Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О

15.06.2018

п’ятниця

800Історія стародавнього Сходу

проф.Докашенко Г.П.

800ПУПМ

доц. Андрущенко В.О.

 

 

16.06.2018

субота

 

 

 

 

800Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

900Давня Історія України

ст.викл..Стуканова Ю. Р.

 

 

 

800СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

20.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

21.06.2018 четвер

 

 

800Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

 

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

800ПКАМ

доц. Шкуропат М.Ю

23.06.2018

субота

 

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

 

 

 

900Історія України  ст.викл.

Стуканова Ю.Р.

 

 

               

Диспетчер                                                                                                                                            Смирнова Н.П. 

Декан факультету                                                                                                                          доц.Мараховська В.Г. 

Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                             Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                     проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                     «         »                                                 2018р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 1 КУРСУ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

109а

а/р

109г

а/у

   110а

у/р

141

Пер. а/н

11.06.2018

понеділок

 

12.06.2018

вівторок

900Історія України 

ст. викл. Стуканова Ю.Р.  

 

1100ПУПМдоц. Андрущенко В.О.

13.06.2018

середа

 

 

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

800Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О

 

15.06.2018

п’ятниця

900Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

 

800Пропедевтичний курс зарубіжної

літератури ст. викл. Писарева О. А.

16.06.2018

субота

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

1000ПУПМдоц. Андрущенко В.О.

800СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

20.06.2018

середа

 

 

 

 

21.06.2018 четвер

 

 

 

900Практична фонетика

доц.Зоз О.А.

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

23.06.2018

субота

900Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

 

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

 

 

 

1000Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 Диспетчер                                                                                                                                                       Смирнова Н.П. 

Декан факультету                                                                                                                          доц.Мараховська В.Г.                        

Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.