20 | 06 | 2018

Заліки та екзамени ІІ курс

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                                                  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                                           Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                                    проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                                             «              »                                    2018р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   2  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІV  СЕМЕСТРІ 2017-2018н.р.

 

201а

і/а

202а

і/п

205а

п/а

206а

у/а

206б

у/а

04.05.2018

п’ятниця (достроково)

800Педагогіка       доц. Кокоріна Л. В.

 

 

11.06.2018

понеділок

 

12.06.2018

вівторок

1000 Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

 

 

1000 Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

13.06.2018

середа

 

900 Сучасні теорії глибинної психології

викл.  Разумова О.Г.

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

 

 

 

1000 Світова література

доц. Горлова О.В.

16.06.2018

субота

800 Світова література 

доц. Горлова О.В.

 

800 Світова література

доц. Горлова О.В.

 

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

 

 

 

800 ПКАМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

20.06.2018

середа

800 ПКАМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

 

800 ПКАМ

ст. викл. Корольова О.Ю.

 

 

21.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

23.06.2018

субота

800 Історія середніх віків  проф. Докашенко Г.П.

 

900 СУЛМ(морфологія)

доц. Тітова О.Б.

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

27.06.2018

середа

800 Нова історія України  доц.Евсеенко С.А.

 

 

 

               Диспетчер                                                                                                                              Смирнова Н.П.                       

                        Декан факультету                                                                                                                доц. Мараховська В.Г.                        

                        Начальник навчального відділу                                                                                       доц. Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                                                  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                                           Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                                    проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                                             «              »                                    2018р.

 

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   2  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІV  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

209а

а/р

209г

а/у

210а

у/р

241

Пер. а/н

242

Пер. а/ф

03.05.2018

четвер (достроково)

800Педагогіка       доц. Кокоріна Л. В.

 

 

 

11.06.2018

понеділок

 

 

 

12.06.2018

вівторок

 

 

1000Психологія

доц. Борозенцева Т.В.

800 Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

13.06.2018

середа

 

 

 

 

 

14.06.2018

четвер

800 ПУПМ

доц. Андрущенко В.О

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

 

 

1000Світова література 

доц. Горлова О.В.

 

 

16.06.2018

субота

 

 

.

900 ПУПМдоц. Андрущенко В.О.

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

800СРЛМ (фонетика та лексикологія

проф. Габідулліна А.Р.

900 СУЛМ (фонетика, лексикологія)

 доц. Тітова О.Б.

800СРЛМ (фонетика та лексикологія

проф. Габідулліна А.Р.

 

 

20.06.2018

середа

 

 

 

900Друга ін. мова

викл. Бірюкова І.П.

900Друга ін. мова

доц. Потреба Н.А

21.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

23.06.2018

субота

800 Світова література 

доц. Горлова О.В.

900 СУЛМ(морфологія)

доц. Тітова О.Б.

 

 

             

                         Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П. 

                         Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г.  

                         Начальник навчального відділу                                                                                     доц. Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                                                  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                                           Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                                    проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                                             «              »                                    2018р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У ІV  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

      група

час

211а

а/н

211б

а/н

211в

а/н

212а

а/ф

213а

а/і

221

ф/а

231

н/а

11.05.2018

п’ятниця

(достроково)

800Педагогіка       доц. Кокоріна Л. В.

 

 

 

 

12.05.2018

субота (достроково)

 

 

 

800Педагогіка       доц. Кокоріна Л. В.

23.05.2018

середа (достроково)

 

 

 

 

1100Друга іноземна мова

в. Фабрична К.С.

 

 

2.06.2018

субота

(достроково)

1100ПУПМ доц. Ситняк Р.М.

 

 

 

 

 

11.06.2018

понеділок

 

12.06.2018

вівторок

 

 

 

1100 Світова    література проф. Комаров С.А.

13.06.2018

середа

 

 

800ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

 

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2018

субота

800 Друга іноземна мова

ст. викл. Врюкало В.М.

1000 Друга іноземна мова

викл. Бірюкова І.П.

900Друга іноземна мова

доц. Потреба Н.А.

1000ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

900 Друга іноземна мова

 ст. викл. Гордієнко Ю.Ф

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018

середа

1000Психологія 

доц. Борозенцева Т.В.

900 Світова    література

проф. Комаров С.А.

 

 

 

21.06.2018

четвер

 

 

 

1000Психологія     доц. Борозенцева Т.В.

22.06.2018

п’ятниця

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2018

субота

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

800 Світова    література

проф. Комаров С.А.

1000Психологія  доц. Борозенцева Т.В

 

800ПУПМ

доц. Семенова О.В.

900ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.

                 

                    Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П. 

           Декан факультету                                                                                                             доц. Жарикова М.В. 

           Начальник навчального відділу                                                                                   доц. Семенова О.В.