20 | 06 | 2018

Заліки та екзамени V курс

 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                          Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                  проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                     «             »                                        20 18 р.

 

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   5  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

 

501

і/а

502

і/п

503

а/і

505а

психологія

506а

у/а

506б

у/п

11.06.2018

понеділок

800Цивілізаційні засади світової історії

проф. Докашенко В.М.

800МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

 

1000Методика навчання української мови у ВНЗ доц. Радіонова Т.М.

12.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

13.06.2018

середа

 

 

 

1230Психолінгвістика доц. Чернякова О.В.

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

800Новітня світова література

проф. Комаров С.А.

1000Етнопсихологія

доц. Борозенцева Т.В

 

 

800Комунікативні стратегії: українська мова  доц. Радіонова Т.М.

16.06.2018

субота

 

 

 

 

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

800Теорія  мовленнєвої              комунікації                        доц. Жарикова М.В.

1000Порівняльна психологія /Патопсихологія

 проф. Мельник В.В.

800Теорія  мовленнєвої              комунікації                        доц. Жарикова М.В.

800ПКАМ

доц. Зоз О.А.

 

 

20.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

21.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

800Еволюційність іст. процесу в сучасній заруб. історіографії  проф. Докашенко Г.П.

 

 

800Теорія  мовленнєвої комунікації                        доц. Жарикова М.В.

23.06.2018

субота

 

 

800Наративні практики сучасн. англ. мови

доц. Андрущенко В.О

 

 

 

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

27.06.2018

середа

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

 

1200Комунікативні стратегії (англ. мова)доц. Шкуропат М.Ю.

 

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

 

                  Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П. 

          Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г.  

           Начальник навчального відділу                                                                                    доц.Семенова О.В.


Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                          Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                  проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                     «             »                                        20 18 р.

 

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   5  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

 

507

у/а

509а

а/р

509г

    а/у

510а

у/р

541

Пер. а/н

542

Пер. а/ф

11.06.2018

понеділок

800Комунікативні стратегії: українська мова  доц.Радіонова Т.М.

800МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

800Комунікативні стратегії: українська мова  доц.Радіонова Т.М.

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

12.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

13.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

800Новітня світова література

проф. Комаров С.А.

800Комунікативні стратегії: російська мова

проф. Габідулліна А.Р.

800Комунікативні стратегії: українська мова

доц. Радіонова Т.М.

800Новітня світова література

проф. Комаров С.А.

800Комунікативні стратегії (нім. мова)

ст. в. Шарко А.А

1000Комунікативні стратегії (фран. мова)

 проф. Аллахвердян Т.М.

16.06.2018

субота

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

1000Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

800Теорія  мовленнєвої  комунікації  доц. Жарикова М.В.

1000Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

20.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

21.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

800Теорія  мовленнєвої  комунікації  доц. Жарикова М.В.

 

 

800Теорія  мовленнєвої  комунікації  доц. Жарикова М.В.

800Методика навчання перекладу у ВНЗ

доц. Ясинецька О.А.

23.06.2018

субота

 

800Наративні практики сучасн. англ. мови

доц. Андрущенко В.

 

 

 

24.06.2018

неділя

 

 

 

 

 

 

25.06.2018

понеділок

 

 

 

 

 

 

26.06.2018

вівторок

 

 

 

 

 

 

27.06.2018

середа

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Шкуропат М.Ю

1200Комунікативні стратегії (англ. мова)

доц. Шкуропат М.Ю.

 

 

 

                  Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П. 

          Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г.  

           Начальник навчального відділу                                                                                    доц.Семенова О.В.


 

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                          Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                                                                  проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                                                     «             »                                        20 18 р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 5  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

  У ІІ ПІВРІЧЧІ 2017-2018 н.р.

група

 

 

дата

512б

а/н

512в

а/н

513а

а/ф

514

а/ф Неспоріднені спеціал.

515

а/н Неспоріднені спеціал.

516

а/н Неспоріднені спеціал.

521

ф/а

531

н/а

 

513б

а/і      7

10.05.2018

четвер

(достроково)

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунікативні стратегії ДІМ (ісп.) ст. викл. Кокоріна Л.В.

11.06.2018

понеділок

 

 

1000Комунікативні стратегії ДІМ фран. доц.

Потреба Н.А.

1000Комунікативні стратегії ДІМ фран. проф. Аллахвердян Т.М

800Теорія  мовленнєвої   комунікації доц.Жарикова М. В.

800Теорія та практика перекладу проф. Аллахвердян Т.М.

800Теорія та практика перекладу

доц. Морозова Л.І.

800МНАМ у ВНЗ

доц. Рафієнко О. В.

12.06.2018

вівторок

800Методологія сучасних лінгвістичних досліджень  проф. Габідулліна А.Р.

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2018

п’ятниця

800Теорія і практика перекладу доц. Пожидаєва Н.П.

800Теорія мовленнєвої                 комунікації

доц. Жарикова   М.   В.

 

1000Методологія сучасних лінгвістичних досліджень

проф. Габідулліна А.Р.

800Комунікативні стратегії (фран. мова) проф. Аллахвердян Т.М

800Теорія  мовленнєвої   комунікації доц. Жарикова М. В.

16.06.2018

субота

 

17.06.2018

неділя

 

18.06.2018

понеділок

 

19.06.2018

вівторок

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Пожидаєва Н.П.

1000Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

800Комунікатив. стратегії (англ. мова )

доц. Бєліцька Є.М.

1000Методологія сучасних лінгвістичних досліджень проф. Габідулліна А.Р.

 

20.06.2018

середа

 

 

 

 

 

 

 

 

800Комунікативні стратегії (англійська мова)

доц. Пожидаєва Н.П

21.06.2018

четвер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2018

п’ятниця

800Комунікативні стратегії ДІМ (нім. мова)

 доц. Морозова Л.І.

800Теорія і практика перекладу

доц. Пожидаєва Н.П.

800Комунікатив. стратегії ДІМ (нім.) ст. викл. Шарко А.А

1200Комунікативні стратегії ДІМ (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П.

 

23.06.2018

субота

 

24.06.2018

неділя

 

25.06.2018

понеділок

 

26.06.2018

вівторок

800Теорія мовленнєвої                 комунікації

доц.  Жарикова   М.   В.

800Комунікативні стратегії (англійська мова) доц. Пожидаєва Н.П

800Теорія мовленнєвої                 комунікації доц. Жарикова М. В.

1200Теорія і практика перекладу

доц. Пожидаєва Н.П.

800Теорія мовленнєвої                 комунікації доц. Жарикова М. В..

800Комунікативні стратегії (нім.мова)

доц. Морозова Л.І.

800 Наративні практики сучасної англ. мови

доц. Сердюкова Л.І

                     

             Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П. 

           Декан факультету                                                                                                             доц. Жарикова М.В. 

           Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.