24 | 11 | 2017

ІІ курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2017  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 20.11.2017 р.

      група

 

час

201а

і/а

202а

і/п

205а

п/а

206а

у/а

206б

у/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Істор. географія України і світу

 доц.Євсєенко С.А.

Пед. психологія

в.Завгородня А.О.

 

 

2

9.30-10.50

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

Вікова психологія

викл. Завгородня А.О.

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

Історична граматика української мови

 доц. Мараховська В.Г

3

11.10-12.30

 

ДЗВ: Психологія тренінгів

 доц. Грицук О.В.

Старослов’янська мова

ст. вик. Скоплев А.О.

4

12.40-

14.00

 

 

 

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

Середа

1

8.00-9.20

 

Пед. психологія

в.Завгородня А.О.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

 

2

9.30-10.50

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

Вікова психологія

викл. Завгородня А.О.

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

Педагогіка

 ст.викл. Кокоріна Л. В.

3

11.10-12.30

Історія Давн. Греції та Риму викл. Завгородня А.О.

 

Історія укр. літ.

ст. викл. Муратова О. В.

4

12.40-

14.00

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

 

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

5

14.10-15.30

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М

 

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М

 

 

Четвер

 

1

8.00-9.20

 

 

2

9.30-10.50

 

Педагогіка викл. Фабрична К.С.  

3

11.10-12.30

 

Вікова психологія

викл. Завгородня А.О.

 

Історична граматика української мови

 доц. Мараховська В.Г

4

12.40-

14.00

Українська мова за професійним спрямуванням  викл.Піскун В. О.

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

 

5

14.10-15.30

Етнологія викл. Завгородня А.О.

 

 

 

6

15.40-17.00

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М

 

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М

 

П’ятниця

П’ятниця

1

8.00-9.20

Етнологія в.Завгородня А.О.

 

 

2

9.30-10.50

Історія Давн. Греції та Риму викл. Завгородня А.О.

 

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

3

11.10-12.30

ДЗВ: Основи архівознавства та музеєзнавства викл. Завгородня А.О.

 

СУМ(морфеміка і словотвір)

 доц. Радіонова Т.М.

4

12.40-

14.00

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

 

ПКАМ

 ст. викл. Долгих А.М.

 

5

14.10-15.30

 

 Мат.методи в роб.психолога

доц..Борозенцева Т.В.

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

 

Субота

1

8.00-9.20

 

 

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

2

9.30-10.50

 Істор. географія України і світу

 доц.Євсєенко С.А.

Мат.методи в роб.психолога

доц..Борозенцева Т.В.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

 

3

11.10-12.30

Світова література     викл. Карпіна О. С.

Мат.методи в роб.психолога

доц..Борозенцева Т.В.

Світова література     викл. Карпіна О. С.

4

12.40-

14.00

 

 

 

 

 

 

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

                           

 

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2017  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 20.11.2017 р.

      група

 

час

209а

а/р

209г

а/у

210а

у/р

241

Пер. а/н

242

Пер. а/ф

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

Практикум з рос.мови доц. Колесніченко О.Л.

 

Основи фонетичних знань (франц)

 викл. Чурсинова О.О

2

9.30-10.50

ПУПМ

викл. Височина В.І.

Історична граматика української мови

 доц. Мараховська В.Г

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г.

3

11.10-12.30

Старослов’янська мова ст. вик. Скоплев А.О.

ПУПМ

ст. викл. Долгих А.М.

4

12.40-

14.00

 

Друга ін. мова

ст.в. Врюкало В.М.

 

Середа

1

8.00-9.20

Світова      література     викл. Карпіна О. С.

 

Друга ін. мова

ст.в. Врюкало В.М.

Друга ін. мова

в. ЧурсиноваО.О.

2

9.30-10.50

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство доц. Концур В.В.

Педагогіка

 ст.викл. Кокоріна Л. В.

 

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г.

3

11.10-12.30

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

Історія укр. літ.

ст. викл. Муратова О. В.

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

4

12.40-

14.00

ПУПМ  викл. Височина В.І.

ДЗВ:Педагогіка канікул доц.Кошелева Н.Г.

ДЗВ:Основи економічної теорії

викл. Завгородня А.О.

Четвер

 

1

8.00-9.20

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство доц. Концур В.В

 

 

2

9.30-10.50

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г

Педагогіка викл. Фабрична К.С.  

 

3

11.10-12.30

 

Історія педагогіки викл. Фабрична К.С.  

Істор. граматика укр.мови

доц. Мараховська В.Г

 

 

4

12.40-

14.00

 

Практикум з укр.мови доц. Мараховська В.Г.

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

Основи фонетичних знань (немец)

ст.викл. Врюкало В.М.

Основи фонетичних знань (франц)

 викл. Чурсинова О.

5

14.10-15.30

ПУПМвикл. Височина В.І.

 

Українська мова за професійним спрямуванням  викл.Піскун В. О.

6

15.40-17.00

 

 

ДЗВ:Основи економічної теорії

викл. Завгородня А.О.

 

7

 

 

 

ПУПМ

ст. викл. Долгих А.М.

П’ятниця

 

1

8.00-9.20

 

ДЗВ:Педагогіка канікул доц.Кошелева Н.Г.

Друга ін. мова

ст.викл. Врюкало В.М.

Друга ін. мова

Викл. ЧурсиноваО.О.

2

9.30-10.50

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г.

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

ПУПМ

ст. викл. Долгих А.М.

3

11.10-12.30

ПУПМ

викл. Височина В.І.

СУМ(морфеміка і словотвір)

 доц. Радіонова Т.М..

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

4

12.40-

14.00

Теорія та практика дискурс. аналізу

 ст. викл. Круть О.В.

 

Комунікативна фонетика

 ст. викл. Гордієнко С.Г.

Субота

1

8.00-9.20

Теорія та практика дискурс. аналізу

 ст. викл. Круть О.В.

ДЗВ:  Світова дитяча література 

 доц. Писарева О.А.

 

 

2

9.30-10.50

Практикум з рос.мови доц. Колесніченко О.Л.

Практикум з укр.мови доц. Мараховська В.Г.

 

 

 

3

11.10-12.30

ПУПМ   викл. Височина В.І

Світова література     викл. Карпіна О. С.

 

4

12.40-

14.00

 

 

Основи фонетичних знань (немец)

ст.викл. Врюкало В.М.

Друга ін. мова

Викл. ЧурсиноваО.О.

5

14.10-15.30

 

Практикум з рос.мови доц. Колесніченко О.Л.

ПУПМ

ст. викл. Долгих А.М.

                       

                              

                                 Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 17   р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у ІІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 з 20.11.2017 р.

      група

 

час

211а

а/н

211б

а/н

211в

а/н

212а

а/ф

213а

а/і

221

ф/а

231

н/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

 

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

 в. Височина В.І.

 

Комунікативна фонетика викл.БірюковаІ.П

2

9.30-10.50

          

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М                                 

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство викл. Суховецька Л. В.

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство

доц. Семенова О.В.

 

3

11.10-12.30

 

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М                                 

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

 

ПУПМ

в. Чурсинова О.О

ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

4

12.40-

14.00

Світова      література     викл. Карпіна О. С.

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

 

Комунікативна фонетика доц. Семенова О.В.

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство ст. викл. Шарко А.А.

5

14.10-15.30

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М                                 

                                 

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М                                 

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

 

 

 

Середа

1

8.00-9.20

Філософія викл.Стуканова Ю.Р.

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

 

2

9.30-10.50

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М 

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

Філософія            викл.Стуканова Ю.Р.

3

11.10-12.30

 

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М.

 

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

 

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство

доц. Семенова О.В

ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

4

12.40-

14.00

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М 

        ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

Основи інформатики

 ст.в. Запасна І.М.

 

ПУПМ

в. Чурсинова О.О.

Комунікативна фонетика викл.БірюковаІ.П.

5

14.10-15.30

 

 

    ДЗВ:Лінгвокраїнознавство викл. Суховецька Л. В.

Основи інформатики

 ст.в. Запасна І.М.

Четвер

 

1

8.00-9.20

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство

 викл. Суховецька Л. В.

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

 в. Височина В.І.

Комунікативна фонетика доц. Семенова О.В.

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство ст. викл. Шарко А.А.

2

9.30-10.50

 

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф.

Теорія та практика дискурс. аналізу  доц. Ситняк Р.М

ПУПМ

доц. Сердюкова Л.І.

ПУПМ

в. Чурсинова О.О.

ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

3

11.10-12.30

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М

 

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

Історія педагогіки викл. Фабрична К.С.  

4

12.40-

14.00

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М

Основи інформатики

 ст.в. Запасна І.М

 

 

 

 

П’ятниця

П’ятниця

Субота

1

8.00-9.20

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М

 

Теорія та практика дискурс. аналізу  доц. Ситняк Р.М

 

 

ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

2

9.30-10.50

Теорія та практика дискурс. аналізу  доц. Ситняк Р.М

 

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М.

 

Теорія та прак. дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А.

Теорія та прак. дискурс. аналізу

викл.БірюковаІ.П.

3

11.10-12.30

Історія педагогіки викл. Фабрична К.С.  

ПУПМ доц. Сердюкова Л.І.

Основи інформатики ст.в. Запасна І.М

4

12.40-

14.00

ДЗВ:Лінгвокраїнознавство

 викл. Суховецька Л. В.

 

Світова      література     викл. Карпіна О. С.

5

14.10-15.30

ДЗВ:  Світова дитяча література   доц. Писарева О.А.

Основи інформатики

 ст.в. Запасна І.М.

 

 

Субота

1

8.00-9.20

ПУПМ

доц. Ситняк Р.

 

 

ПУПМ

ст. в. Гордієнко Ю. Ф.

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

ПУПМ

в. Чурсинова О.О

       ПУПМ

в.Бірюкова І.П.

2

9.30-10.50

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

ПУПМ

доц. Ситняк Р.М                                 

 

ПУПМ

ст. викл.

Гордієнко Ю. Ф

ДЗВ:  Світова дитяча література   доц. Писарева О.А.

3

11.10-12.30

 

                              

Теорія та практика дискурс. аналізу  доц. Ситняк Р.М

Комунікативна фонетика

в.Лихачова А.В.

 

                         

                              

                                  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Жарикова М. В.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Blowjob