21 | 02 | 2018

І курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 19.02.2018 р.

      група

 

час

101а

і/а

102а

і/п

103а

а/і

104а

а/п

105а

п/а

106а

у/а

Понеділок

 

День        самостійної        роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

2

9.30-10.50

Історія стародавнього Сходу

викл. Богуненко В.О.

 

Археологія доц.Євсєенко С.А.

Історія України  ст.викл.

Стуканова Ю.Р.

 

Історія укр. літератури (давня І ч.) доц.Муратова О.В

3

11.10-12.30

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

Теорія  та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

Загал психологія викл. ЗавгородняА.О.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

4

12.40-

14.00

 

Загал психологія

викл. ЗавгородняА.О

Історія первісного суспільства

доц.Євсєенко С.А.

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст.викл. Скоплєв А.О

 

Середа

1

8.00-9.20

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

 

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

2

9.30-10.50

ПКАМ

доц.Рафієнко О.В.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М.

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

3

11.10-12.30

 

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

 

Анатомія та фізіологія нервової системи доц. Борозенцева Т.В.

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

 

Четвер

 

1

8.00-9.20

 

Психологія

особистості

доц.Грицук О.В.

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

 

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

2

9.30-10.50

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

3

11.10-12.30

Давні мови народів Європи (старослов’янська)

ст. викл. Скоплєв А.О.

Зарубіжна література

проф. Комаров С. А.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

 

Історія первісного суспільства

доц.Євсєенко С.А.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

 

2

9.30-10.50

Давні мови народів Європи (старослов’янська)

ст. викл. Скоплєв А.О.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. в. Гордієнко С. Г.

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література  проф. Комаров С. А.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М

Археологія доц.Євсєенко С.А.

 

Зарубіжна література

проф. Комаров С. А.

4

12.40-

14.00

 

 

 

 

Вікова психологія

викл.Разумова О.Г.

 

Субота

1

8.00-9.20

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

ДЗВ   :Релігієзнавство       доц.Євсеєнко С.А

2

9.30-10.50

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

                         

 

Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018 р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 19.02.2018 р.

      група

 

час

109а

а/р

109г

а/у

110а

у/р

141

Пер.

Понеділок

 

День        самостійної        роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

 

Пропедевтичний курс зарубіжної літератури

доц. Писарева О. А

2

9.30-10.50

Історія України   ст.викл. Стуканова Ю.Р.

Історія укр. літератури

(давня І ч.)

доц. Муратова О. В

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О

3

11.10-12.30

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

Психологія

доц.Грицук О.В

4

12.40-

14.00

 

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В

 

 

Середа

1

8.00-9.20

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практикум з української мови

доц. Мараховська В. Г.

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

Теорія  та практика дискурс. аналізу. ст. викл. Круть О.В

3

11.10-12.30

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

 

 

4

12.40-

14.00

 

 

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

Валеологія та безпека життєдіяльності  

 викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

ДЗВ:Основи орфографії та пунктуації англ.мови

доц.Концур В.В.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література  проф. Комаров С. А.

 

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц.Тітова О. Б.

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

Вступ до перекладознавства

ст. викл. Долгих А.М.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

3

11.10-12.30

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц. Колесніченко О.Л.

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Зарубіжна література

 проф. Комаров С. А.

Практична фонетика

доц.Зоз О.А.

Субота

1

8.00-9.20

 

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

ПУПМ

доц.. Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл.Височина В.І.

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

ДЗВ:Основи орфографії та пунктуації англ.мови

доц.Концур В.В.

3

11.10-12.30

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

 

 

4

12.40-

14.00

 

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

 

 

                              

                                  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 

Начальник навчального відділу                                                                           доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 з 19.02.2018 р.

      група

 

час

111а

а/н

111б

а/н

111в

а/н

112а

а/н

112б

а/і

112в

а/ф

121

ф/а

131

н/а

Понеділок

 

День        самостійної        роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

2

9.30-10.50

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

 

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

4

12.40-14.00

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Муратова О. В.

5

14.10-15.30

Вступ до когнітивної лінгвістики

 ст. викл. Скоплєв А.О.  

 

Середа

1

8.00-9.20

 

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В

 

Практична фонетика

ст. викл.

Шарко А. А.

2

9.30-10.50

 

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

 

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

4

12.40-

14.00

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

 

 

 

 

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

ПУПМ

в. Суховецька Л.В.

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

Валеологія та безпека життєдіяльності  

 викл. Ковальська Н. В.

2

9.30-10.50

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

ДЗВ:  Основи   риторики  та  культури  мови  доц.   Колесніченко О.Л.

П’ятниця

1

8.00-9.20

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

 

 

 

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

 

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

 

ПУПМ

викл.Сухорукова І.Д.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

2

9.30-10.50

ДЗВ           :      Релігієзнавство       доц.       Євсеєнко С.А

3

11.10-12.30

 

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

 

 

 

Практична фонетика

доц.Семенова

 О.В

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. викл.

Шарко А. А.

Субота

1

8.00-9.20

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

2

9.30-10.50

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

                               

                              

                                  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 

Декан факультету                                                                                         доц. Жарикова М. В.

 

Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.