21 | 04 | 2018

І курс

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018  р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

 

час

101а

і/а

102а

і/п

103а

а/і

104а

а/п

105а

п/а

106а

у/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

Теорія  та практика дискурс. аналізу

ст. викл. Круть О.В.

 

 

2

9.30-10.50

 

 

Археологія доц.Євсєенко С.А.

Історія України  ст.викл.

Стуканова Ю.Р.

 

Історія укр. літератури (давня І ч.) доц.Муратова О.В

3

11.10-12.30

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В.

 

Загал психологія викл. ЗавгородняА.О.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

4

12.40-

14.00

ДЗВ :

Релігієзнавство       доц.Євсеєнко С.А

Загал психологія

викл. ЗавгородняА.О

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

 

 

5

14.10-15.30

 

 

 

 

Вікова психологія

викл. ЗавгородняА.О

 

Середа

1

8.00-9.20

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

 

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

2

9.30-10.50

ПКАМ

доц.Рафієнко О.В.

 

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

3

11.10-12.30

 

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

ПУПМ   викл.Височина В.І.

 

Основи інформатики

ст.в. Запасна І.М

 

 

4

12.40-

14.00

 

Психологія

особистості

доц.Грицук О.В.

 

 

 

 

Четвер

 

1

8.00-9.20

Історія стародавнього Сходу

викл. ЗавгородняА.О

Практична фонетика

ст. в. Гордієнко С.Г.

 

 

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

2

9.30-10.50

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

3

11.10-12.30

 

Зарубіжна література  викл. Карпіна О. С.

ПКАМ

доц.Шкуропат М.Ю.

 

4

12.40-

14.00

 

 

Історія України  ст.викл.

Стуканова Ю.Р.

 

П’ятниця

1

8.00-9.20

Історія стародавнього Сходу

викл. ЗавгородняА.О.

Історія первісного суспільства

доц.Євсєенко С.А.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Вступ докогнітивної лінгвістики

ст.в. Скоплєв А.О

Зарубіжна література  викл. Карпіна О. С.

2

9.30-10.50

Давні мови народів Європи (старослов’янська)

ст. викл. Скоплєв А.О.

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. в. Гордієнко С. Г.

Загал психологія викл. ЗавгородняА.О.

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література

 викл. Карпіна О. С.

ПКАМ

ст. викл. Долгих А.М

Археологія доц.Євсєенко С.А.

 

Зарубіжна література  викл. Карпіна О. С.

 

4

12.40-

14.00

 

Загал психологія

викл. ЗавгородняА.О

 

Анатомія та фізіологія нервової системи доц. Борозенцева Т.В.

 

 

Субота

1

8.00-9.20

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

Вступ до когніт.лінгвістики

доц. Шлапаков О.С.

 

ДЗВ   :Релігієзнавство   

   доц.Євсеєнко С.А

2

9.30-10.50

Давня Історія України

ст. викл Стуканова Ю. Р.

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.

3

11.10-12.30

ПКАМ

доц. Рафієнко О.В

Загал психологія

викл.Разумова О.Г.

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

доц. Шлапаков О.С.

 

Історія укр. літератури (давня І ч.) доц.Муратова О.В

                                 

  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.


 

 Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          2018 р.

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

з 23.04.2018 р.

      група

 

час

109а

а/р

109г

а/у

110а

у/р

141

Пер.

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

 

 

 

 

2

9.30-10.50

Історія України   ст.викл. Стуканова Ю.Р.

Історія укр. літератури

(давня І ч.)

доц. Муратова О. В

Пропедевтичний курс зарубіжної літератури

викл. Карпіна О. С.

3

11.10-12.30

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В.

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

Психологія

доц.Грицук О.В

4

12.40-

14.00

 

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В

 

Вступ докогнітивної лінгвістики

ст.в. Скоплєв А.О

Середа

1

8.00-9.20

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

доц. Шлапаков О.С.

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

Зарубіжна література  викл. Карпіна О. С.

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

Теорія  та практика дискурс. аналізу. ст. викл. Круть О.В

3

11.10-12.30

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

 

 

4

12.40-

14.00

Аналіз художнього тексту. Жанри  та стилі. доц. Шкуропат М. Ю.

 

5

14.10-15.30

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

 

 

 

Четвер

1

8.00-9.20

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Теорія  та практика дискурс. аналізу ст. викл. Круть О.В

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

 

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

Практична фонетика

ст. викл. Гордієнко С. Г.

Історія  педагогіки

ст викл. Кошелева Н.Г.

 

3

11.10-12.30

 

 

Практична фонетика

доц.Зоз О.А.

 

4

12.40-

14.00

Історія України   ст.викл. Стуканова Ю.Р.

 

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В..

 

5

14.10-15.30

 

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

П’ятниця

1

8.00-9.20

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц. Колесніченко О.Л.

ДЗВ:Основи риторики та культури мови

доц.Тітова О. Б.

Зарубіжна література

 викл. Карпіна О. С.

Вступ до перекладознавства

ст. викл. Долгих А.М.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл. Височина В.І.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

СУЛМ(лексика) проф.Голобородько Я.Ю.

 

ПУПМ

доц.Андрущенко В.О.

3

11.10-12.30

 

 

Практикум з російської мови

доц. Колесніченко О.Л.

Вступ докогнітивної лінгвістики

ст.в. Скоплєв А.О

Субота

1

8.00-9.20

Вступ до когнітивної лінгвістики

доц. Шлапаков О.С.

Практикум з української мови

доц. Мараховська В. Г.

ДЗВ:Релігієзнавство доц.Євсеєнко С.А

ПУПМ

доц.. Андрущенко В.О.

2

9.30-10.50

ПУПМ   викл.Височина В.І.

ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст. викл. Скоплєв А.О.

ДЗВ:Основи орфографії та пунктуації англ.мови

доц.Концур В.В.

3

11.10-12.30

 

 

Історія укр. літератури (давня І ч.) доц.Муратова О.В

 

                          

  Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                         доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                           доц. Семенова О. В.


 

 Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

 з 23.04.2018 р.

      група

 

час

111а

а/н

111б

а/н

111в

а/н

112а

а/н

112б

а/і

112в

а/ф

121

ф/а

131

н/а

Понеділок

 

День самостійної та наукової роботи

Вівторок

1

8.00-9.20

Аналіз     художнього    тексту.     Жанри   та  стилі.  

   доц. Муратова О. В.

Вступ до когнітивної лінгвістикист.в.СкоплєвА.О.

 

2

9.30-10.50

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

Вступ до когнітивної лінгвістикист.в.СкоплєвА.О.

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

 

3

11.10-12.30

 

 

 

 

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А

4

12.40-

14.00

 

 

 

ПУПМ

в. Безсонова А.С.

ДЗВ           :      Релігієзнавство       ст. викл Стуканова Ю. Р.

5

14.10-15.30

 

 

 

Вступ до когнітивної лінгвістики

ст.в.СкоплєвА.О.

 

Середа

1

8.00-9.20

ДЗВ:Основи   риторики та  культ.мови  доц.   КолесніченкоО.Л

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

 

 

 

 

 

 

 

2

9.30-10.50

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

 

 

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  викл. Височина В.І.

Теорія та практика дискурс. аналізу

доц. Потреба Н.А.

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

Зарубіжна література  

доц. Горлова О. В.

Практична фонетика

доц. Старченко О.А.

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

ДЗВ:Основи риторики та  культури  мови 

доц.   Колесніченко О.Л.

Вступ до когнітивної лінгвістики

 ст. викл. Скоплєв А.О.

4

12.40-

14.00

 

 

ДЗВ:Основи   риторики та  культ.мови  доц.   Колесніченко О.Л.

Практична фонетика

доц.Старченко О.А.

 

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

Четвер

1

8.00-9.20

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

 

 

Валеологія та безпека життєдіяльності  

 викл. Ковальська Н. В.

 

2

9.30-10.50

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

ДЗВ:Основи риторики та культури  мови  доц.Колесніченко О.Л.

ПУПМ

викл. Сухорукова І.Д.

 

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

Практична фонетика

доц.Семенова

 О.В

 

3

11.10-12.30

ДЗВ           :      Релігієзнавство       ст. викл.  Стуканова Ю. Р.

Вступ до когнітивної лінгвістики

 ст. викл. Скоплєв А.О.

ДЗВ:Основи риторики та  культури  мови 

доц.   Колесніченко О.Л.

4

12.40-

14.00

 

 

Валеологія та безпека життєдіяльності 

  викл. Ковальська Н. В.

П’ятниця

1

8.00-9.20

 

Теорія та практика дискур.  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

 

 

 

 

 

2

9.30-10.50

 

ДЗВ:Основи риторики  та культ. мови  доц.Колесніченко О.Л.

 

ПУПМ

викл. Суховецька Л.В.

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

 

 

 

 

ПУПМ

ст. викл.

Шарко А. А.

3

11.10-12.30

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

Аналіз     художнього    тексту. Жанри   та  стилі.  

   доц. Муратова О. В.

 

 

Теорія та практика дискурс. аналізу

ст. в.Шарко А. А.

4

12.40-

14.00

Вступ до когнітивної лінгвістики

 ст.в.СкоплєвА.О.

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

Аналіз     художнього    тексту.  Жанри   та  стилі.  

   доц. Муратова О. В.

5

14.10-15.30

 

 

 

 

Теорія та практика дискурсивного  аналізу  доц. Архіпова І.М.

Практична фонетика

викл. Лихачова А.В.

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

 

Субота

1

8.00-9.20

Зарубіжна література  

доц. Горлова О. В.

ПУПМ

в. Суховецька Л.В.

ПУПМ

викл. Безсонова А.С.

ПУПМ

викл.Сухорукова І.Д.

 

2

9.30-10.50

ПУПМ

викл. Лихачова А.В.

ПУПМ

ст. в. Гордієнко Ю.Ф.

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

ПУПМ

викл. Фабрична К. С.

 

 

3

11.10-12.30

 

 

 

Зарубіжна література   доц. Горлова О. В.

4

12.40-

14.00

 

 

 

 

ПУПМ

викл. Чурсинова О.О.

Прак. фонетика

ст. викл.

Шарко А. А.

                               

                              Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

                             Декан факультету                                                                                                       доц. Жарикова М. В.

                             Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.