20 | 06 | 2018

Заліки та екзамени

Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

ГРАФІК

 СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

3  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У VІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

301а

і/а

303а

а/і

305а

п/а

306а

у/а

26.04.2018 четвер

 

 

Захист курсової роботи з психології

 

 

27.04.2018

п’ятниця

Захист курсової роботи з історії

 

 

 

Захист курсової роботи з украінської мови або літератури

або методики ії навчання

05.05.2018

субота

 

Етнологія

викл. Завгородня А.О.

 

6.05.2018

неділя

 

 7.05.2018

понеділок

 

8.05.2018

вівторок

 

9.05.2018

середа

 

10.05.2018 четвер

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ доц.Писарева О.А.

Методика  вик. комп.техн. у школі ст.викл.Запасна І.М.

Методика викладання ЗЛ у ЗНЗ доц.Писарева О.А.

Історія укр.літератури (межа ХІХ – ХХ ст.)

 доц. Скляр І.О..

11.05.2018

п’ятниця

 

Методика навч.ін.м. в ЗОНЗ

 доц Рафієнко О. В.

 

 

12.05.2018

субота

 

ДЗВ: Лінгвіст. інтерпрет. тексту доц. Зоз О.А.

ДЗВ : Педагогіка канікул

 ст. викл. Врюкало В.М.

 

     Диспетчер                                                                                                                 Смирнова Н. П.

     Декан факультету                                                                                                   доц. Мараховська  В. Г.

   Начальник навчального відділу                                                                          доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                    Заст.директора з науково-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                       проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

ГРАФІК

СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

ІІІ курс

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ГР.341,342

 

 

 

341 Пер. а/н

 

342 Пер. а/ф

22.05.2018

Вівторок

 

23.05.2018

Середа

Переклад науково-технічного у/п мовлення

викл. Бірюкова І.П..

Лінгвокраїнознавство (друга іноз. мова)

проф.Аллахвердян Т.М.

24.05.2018

Четвер

Лінгвокраїнознавство (друга іноз. мова)

ст. викл.Шарко А. А.

Переклад науково-технічного у/п мовлення

 викл. Чурсинова О.О.

25.05.2018

П’ятниця

Переклад юридичного у/п мовлення (основна іноземна мова)

доц. Ясинецька О.А.

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П.

 Декан факультету                                                                                                                               доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В. 


 Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

ГРАФІК

 СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У VІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

    

      група

 

 

дата

311а

а/н

311б

а/ф

311в

а/і

321

ф/а

331

н/а

10.05.2018 четвер

Методика  використання комп’ютерних технологій у школі  ст.викл.Запасна І.М.

11.05.2018

п’ятниця

Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах     доц. Рафієнко О. В.

МНІМіК у ЗОНЗ

доц Потреба Н.А.

МНІМіК у ЗОНЗ ст. викл. Врюкало В.М.

12.05.2018

субота

ДЗВ : Педагогіка канікул  ст. викл. Врюкало В.М.

             

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П.

 Декан факультету                                                                                                                          доц. Жарикова М. В.

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.


 


Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   3  КУРСУФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У VІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

 

      група

 

 

дата

301а

і/а

303а

а/і

305а

п/а

306а

у/а

11.05.2018

п’ятниця

(достроково)

800Політологія

проф. Докашенко В.М.

(дострокова здача)

1100Історіографія та джерелознавство

 проф.Докашенко В.М. (дострокова здача)

800Політологія

проф. Докашенко В.М.

(дострокова здача)

800Методика навчання української та зарубіжної літератури

доц.Скляр І. О.

(дострокова здача)

12.05.2018

субота

 

 

 

 

13.05.2018

неділя

 

 

 

 

14.05.2018

понеділок

800ПКАМ

доц. Рафієнко О.В.

1100ПУПМ

доц. Рафієнко О.В.

800ПКАМ

доц. Рафієнко О.В.

15.05.2018

вівторок

 

 

 

 

16.05.2018

середа

 

 

 

 

17.05.2018

четвер

 

 

 

1230Соціальна психологія

проф. Мельник В.В.

 

18.05.2018

п’ятниця

1100Нова історія країн Європи та Америки

проф. Докашенко Г.П.

800Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Зоз О.А.

 

800Методика навчання української  мови  доц. Радіонова Т.М.

19.05.2018

субота

 

 

 

 

20.05.2018

неділя

 

 

 

 

21.05.2018

понеділок

 

 

 

 

22.05.2018

вівторок

800                    Зарубіжна           література          проф.        Марченко   Т. М.

23.05.2018

середа

 

 

 

 

24.05.2018 четвер

 

 

 

 

25.05.2018

п’ятниця

800Методика викладання історії   у ЗНЗ

доц. Концур В.В.

 

800Експериментальна психологія

в. Разумова О.Г.

800СУЛМ (морфологія)

ст. в. Тітова О.Б.

26.05.2018

субота

 

                  Диспетчер                                                                                                                            Смирнова Н.П.

           Декан факультету                                                                                                              доц. Мараховська В.Г. 

            Начальник навчального відділу                                                                                    доц.Семенова О.В.

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                                    Заст.директора з науково-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                       проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18  р.

 

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ   3  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У VІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

ГР.341,342

 

341 Пер. а/н

 

342 Пер. а/ф

29.05.2018

Вівторок

800   Практика усного та писемного мовлення доц. Ясинецька О.А.

30.05.2018

Середа

 

 

31.05.2018

Четвер

 

1.06.2018

П’ятниця

800   Порівняльна лексикологія      ст. викл. Корольова О.Ю.

2.06.2018

Субота

 

3.06.2018

Неділя

 

4.06.2018

Понеділок

 

5.06.2018

Вівторок

1100 Друга ін. мова  викл. Бірюкова І.П.

         1100Друга іноземна мова  доц. Потреба Н.А.

6.06.2018

середа

 

7.06.2018

Четвер

 

8.06.2018

П’ятниця

800    Теорія та практика дискурсивного аналізу    доц. Зоз О.А.

9.06.2018

Субота

 

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н.П.

 Декан факультету                                                                                                                               доц. Мараховська В. Г.

 Начальник навчального відділу                                                                                                      доц. Семенова О.В.


 

 

  Міністерство освіти і науки       України                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                          Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                            __________                        проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                                                  «         »                                          20 18   р.

РОЗКЛАД  ЕКЗАМЕНІВ 3  КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

У VІ  СЕМЕСТРІ 2017-2018 н.р.

      група

 

 

дата

311а

а/н

311б

а/ф

311в

а/і

321

ф/а

331

н/а

14.05.2018

понеділок

800Друга іноземна мова

ст. в. Врюкало В.М.

800Друга іноземна мова

доц Потреба Н.А.

800Друга іноземна мова

доц.Кокоріна Л.В.

800   Друга іноземна мова

доц. Ситняк Р.М.

15.05.2018

вівторок

 

16.05.2018

середа

 

17.05.2018

четвер

 

18.05.2018

п’ятниця

800      Теорія та практика дискурсивного аналізу

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф.

800 Теорія та практика дискурсивного аналізу доц. Потреба Н.А.

800 Теорія та практика дискурсивного аналізу ст. викл. Врюкало В.М.

19.05.2018

субота

 

20.05.2018

неділя

 

21.05.2018

понеділок

 

22.05.2018

вівторок

800Зарубіжна           література          проф.        Марченко   Т. М.

23.05.2018

середа

 

24.05.2018 четвер

 

25.05.2018

п’ятниця

800            ПУПМ   викл. Безсонова А.С.

 

800      ПУПМ

доц Семенова О.В.

 800    ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.

26.05.2018

субота

 

                     

            Диспетчер                                                                                                                          Смирнова Н.П.

            Декан факультету                                                                                                             доц. Жарикова М.В.

            Начальник навчального відділу                                                                                   доц.Семенова О.В.