20 | 06 | 2018

Заліки та екзамени II курс (ЗО)

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст. директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                       проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

РОЗКЛАД  СЕСІЇ 2 КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ МОВ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

у ІV семестрі 2017-2018 н.р. (07.06. – 16.06.2018 р.)

Дата

Час

 

група

21

 англ.м./літ

24

нім.м./літ.

09.06

14.10

15.30

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф. (ЗАХИСТ К.Р.)

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П.  (ЗАХИСТ К.Р.)

12.06

14.10

15.30

 

Теорія та практика дискурсивного аналізу

викл. Бірюкова І.П. (ЗАХИСТ К.Р.)

15.40

17.00

Світова література  доц. Горлова О.В. (ЕКЗАМЕН)

13.06

15.40

17.00

Психологія доц. Борозенцева Т.В.(ЕКЗАМЕН)

14.06

15.40

17.00

Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Таукчі О. Ф.(ЗАХИСТ К.Р.)

ПУПМ

викл. Бірюкова І.П. (ЕКЗАМЕН)

17.10

18.30

ПУПМ

ст. викл. Гордієнко Ю.Ф. (ЕКЗАМЕН)

 

15.06

11.10

12.30

Педагогіка ст. викл. Кошелева Н.Г. (Д/ЗАЛІК)

12.40

14.00

Українська мова за професійним спрямуванням викл. Піскун В.О.(Д/ЗАЛІК) 

16.06

12.40

14.00

ДЗВ:   Історія       європейських       держав

проф. Докашенко Г.П. (ЗАЛІК)           

14.10

15.30

Теорія та практика дискурсивного аналізу

доц. Таукчі О. Ф. (ЕКЗАМЕН)

Теорія та практика дискурсивного аналізу

викл. Бірюкова І.П. (ЕКЗАМЕН)

 Диспетчер                                                                                                                  Смирнова Н. П.

Декан факультету                                                                                                    доц. Жарикова М. В.

Начальник навчального відділу                                                                           доц. Семенова О. В 


 

Міністерство освіти і науки           України                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                        __________                         проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                          «         »                                          20 18   р.

 

 

РОЗКЛАД  СЕСІЇ 2 КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

у ІV семестрі 2017-2018 н.р. (07.06. – 19.06.2018 р.)

Дата

Час

група

27

укр.мова і літ.

26

практ. психологія

25

істор.

11.06

15.40

17.00

ДЗВ:Зіставна граматика рос. та укр. мови

ст. в. Скоплєв А.О. (ЗАЛІК)

 

 

17.10

18.30

 

Історія психології

доц. Чернякова О.В.(ЗАХИСТ К.Р.)

 

12.06

11.10

12.30

Світова література  доц. Горлова О.В. (ЕКЗАМЕН)

 

 

13.06

14.10

15.30

Основи наукових досліджень

доц. Радіонова Т.М. (ЗАЛІК)

 

 

15.40

17.00

Психологія доц. Борозенцева Т.В.(ЕКЗАМЕН)

 

Психологія  доц. Борозенцева Т.В. (ЕКЗАМЕН)

14.06

14.10

15.30

ЗАХИСТ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

 

15.40

17.00

 

Основи наукових досліджень

проф. Мельник В.В. (Д/ЗАЛІК)

Історія середніх віків

проф. Докашенко Г.П. (ЕКЗАМЕН)

15.06

11.10

12.30

 

Педагогіка ст. викл. Кошелева Н.Г. (ЗАХИСТ К.Р.)

12.40

14.00

Українська діалектологія

доц. Тітова О.Б. (Д/ЗАЛІК)

 

 

15.40

17.00

 

Педагогіка ст. викл. Кошелева Н.Г. (Д/ЗАЛІК)

16.06

12.40

14.00

Історія укр. літ.(І пол. XIX ст.) доц. Муратова О.В. (Д/ЗАЛІК)

 

 

14.10

15.30

СУЛМ (морфологія)

доц. Тітова О.Б. (Д/ЗАЛІК)

 

Спеціальні історичні дисципліни ст.викл. Стуканова Ю.Р. (Д/ЗАЛІК)

15.40

17.00

 

Сучасні теорії глибинної психології

доц. Чернякова О.В. (ЕКЗАМЕН)

 

17.06

12.40

14.00

 

Історія психології

доц. Чернякова О.В. (Д/ЗАЛІК )

 

14.10

15.30

 

 

Нова історія України

доц. Евсеенко С.А. (ЗАХИСТ К.Р.)

18.06

11.10

12.30

 

Практикум із вікової психології

 доц. Борозенцева Т.В.(ЗАЛІК)           

 

14.10

15.30

 

 

Нова історія України

доц. Евсеенко С.А. (ЕКЗАМЕН)

19.06

11.10

12.30

 

Психологія відхиленої поведінки 

викл. Разумова О.Г. (Д/ЗАЛІК)           

 

12.4014.00

 

 

Основи економічної теорії

викл. Богуненко В.О. (ЗАЛІК)           

           

 Диспетчер                                                                                                                  Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                                  доц. Мараховська В. Г.

Начальник навчального відділу                                                                           доц. Семенова О. В.