18 | 09 | 2018

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 1. Германські студії:  лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

2. Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Лінгводидактичні стратегії  навчання англійської мови, другої мови (іспанська)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова(англійська/російська)


2. Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

3. Практична психологія

4. Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова та література / психологія): лінгвістика,  літературознавство, психологія

5. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

6. Історія  (англійська мова/практична психологія)

7. Дидактичні стратегії соціальної та мовної комунікації (англійська мова та література, історія, психологія)

 

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

 Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у

МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ

яку реалізує Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) у партнерстві з низкою інституцій України, Польщі, Німеччини та Франції

та у міжнародному проекті «ТРЕНІНГ-МЕНТОРІНГ-ТЬЮТОРІНГ-КОУЧИНГдля сучасного  викладача» 


 Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тутШановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»