17 | 11 | 2017

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 1. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), Германські студії (англійська і немецька мови / німецька і англійська мови, переклад з англійської мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.


2. Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) Романські студії (французька і англійська мови, переклад з англійської мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Середня освіта. (Мова і література (із зазначенням мови)) Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (іспанська)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Філологія. Українська мова та література Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова(англійська/російська)


2. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

3. Психологія. Практична психологія

4. Середня освіта. Українська мова і література Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова та література / українська мова і література, психологія): лінгвістика, літературознавство, психологія

5. Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

6. Середня освіта Історія, практична психологія

 

 

Оголошення

  Інформуємо, що польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Республіки Польща на 2017/18 навчальний рік:

* До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років)

* До 10 осіб на часткове/семестрове навчання

* До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури 

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд) покриваються за рахунок учасника

За детальнішою інформацією звертатися до зав. відділу роботи з іноземними студентами Мальцевої Л.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Шановні колеги!

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на стипендійні програми DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік.

Докладну інформацію про програми можна знайти на сторінці в Інтернеті http://www.daad.org.ua.
Blowjob