18 | 10 | 2017

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 1. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), Германські студії (англійська і немецька мови / німецька і англійська мови, переклад з англійської мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.


2. Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) Романські студії (французька і англійська мови, переклад з англійської мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Середня освіта. (Мова і література (із зазначенням мови)) Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (іспанська)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Філологія. Українська мова та література Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова(англійська/російська)


2. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

3. Психологія. Практична психологія

4. Середня освіта. Українська мова і література Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова та література / українська мова і література, психологія): лінгвістика, літературознавство, психологія

5. Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

6. Середня освіта Історія, практична психологія

 

 

Blowjob