12 | 12 | 2017

Положення про ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Затверджено

рішенням Вченої ради

Донбаського державного

педагогічного університету

14 грудня 2015 року

Ректор ДДПУ

С.О. Омельченко

 

Положення про ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ Державного вищого навчального

закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

 

Слов’янськ – 2015

 

 

 

Blowjob