12 | 12 | 2017

Правила прийому до ГІІМ у 2017 р.

Правила прийому до ГІІМ у 2017 р. (зі змінами)

Правила прийому до ГІІМ у 2017 р.

Загальна інформація

Додаток 1 Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання.

Додаток 2 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 4 Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра.

Додаток 5 Перелік спеціальностей.

Додаток 6 Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Додаток 7 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Додаток 8 Правил прийому на навчання за науковим ступенем доктора філософії у Горлівському інституті іноземних мов 2017 році.

Додаток 9 Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення АТО (на період її проведення).

Додаток 10 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України.

Оголошення

  Інформуємо, що польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Республіки Польща на 2017/18 навчальний рік:

* До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років)

* До 10 осіб на часткове/семестрове навчання

* До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури 

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд) покриваються за рахунок учасника

За детальнішою інформацією звертатися до зав. відділу роботи з іноземними студентами Мальцевої Л.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Шановні колеги!

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на стипендійні програми DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік.

Докладну інформацію про програми можна знайти на сторінці в Інтернеті http://www.daad.org.ua.
Blowjob