Заходи бібліотеки до 65-річного ювілею ГІІМ

Заходи бібліотеки

до 65-річного ювілею ГІІМ

ДВНЗ «Донбаский державний педагогічний університет»

 

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання

 

Місце проведення

 

 

Відповідальний

 

1

 

Міжфакультетська вікторина «Знавець історії Горлівського інституту іноземних мов»

 

лютий-жовтень 2014р.

 

Відділ обслуговування читачів

 

Павличенко О.І

Цимбал І.Л.

 

2

 

Конкурс «Віват, читачу – 2014р.!»

 

лютий-травень 2014р.

 

Відділ обслуговування читачів

 

Мулькова Н.В. Черкасова Т.В.

 

3

 

Презентація нових під-ручників з грифом МОН України виклада-чів ГІІМ:

  • Історія рідного краю. Донеччина: люди – духовність – довкілля

/ уклад.: В.М.Дока-шенко, Г.П.Докашен-ко. – Горлівка : вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2012. – 206 с.

  • · Бельмаз, Я.М. Історія англійської мови: лекціонно-практич-ний курс. – Горлівка : Вид-во ГІІМ, 2014. – 196 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

2014р.

 

 

 

 

 

Гуманітарний факультет

 

 

 

 

 

 

Факультет слав’янських та германських мов

 

 

 

 

 

Рачинська Л.М.

Самойленко Л.В.

 

 

 

 

 

Рачинська Л.М.

Самойленко Л.В.

 

4

 

Акція «Подаруй бібліо-теці нову книгу»

 

лютий-жовтень 2014р.

 

Відділ комплектування та наукової обробки літератури

 

 

Данилова В.Д.

Бабенко Л.В. Мулькова Н.В.

 

5

 

Святковий захід «Сьо-годні свято у колег, сьогодні День бібліо-тек»

 

Вересень 2014р.

 

Читальна зала

 

Рачинська Л.М.

Самойленко Л.В.

 

6

 

Виставка «золотого» фонду бібліотеки «Шарм раритетного видання»

 

Березень-квітень 2014р.

 

Сектор раритетних книг

 

Рачинська Л.М.

 

7

 

Виставка подарованих книжок «Слава меце-натам!»

 

Травень 2014р.

 

Читальна зала

 

Данилова В.Д.

Мулькова Н.В.

Павличенко О.І

 

8

 

Бібліографічний огляд літератури: «Розкри-ваємо запасники біб-ліотеки: словники європейських та аме-риканських видав-ництв»

 

Квітень-вересень 2014р.

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Гриньова Н.О.

 

9

 

Відкритий перегляд літератури «Фестиваль людських талантів та наукових досягнень: друковані праці про-фесорсько-виклада-цького складу та сту-дентів»

 

Листопад 2014р.

 

Хол

(2 поверх)

 

Рачинська Л.М.

Мулькова Н.В.

Гриньова Н.О.

 

10

 

Цикл заходів «Якщо твоє покликання – педагог»

1. Лекції-бесіди:

  • З елітарного кола на-ціональної інтелеген-ції: Іван Огієнко;
  • Христина Алчевська – організатор освіт-ньої справи в Україні;
  • Софія Русова: педаго-гічна наука для прий-дешніх поколінь;
  • «Віддав себе я праці без вагання...»: Борис Гринченко;
  • В.О.Сухомлинський: творча спадщина та сучасність;
  • Молодіжна субкуль-тура як спосіб знайти себе

 

2. Книжкові виставки:

  • · Життя студентів у форматі non-stop (на допомогу першокурс-нику);
  • · Країна позашкілля (на допомогу студенту практиканту);

На вас тримається все вічне на землі (до Дня працівників освіти)

 

 

 

 

 

Квітень 2014р.

 

Травень 2014

 

Вересень 2014р.

 

 

Березень 2014р.

 

Жовтень 2014р.

 

Червень 2014р.

 

 

 

Вересень 2014р.

 

 

Травень 2014р.

 

Жовтень 2014р.

 

 

 

 

 

Кураторська година

 

Кураторська година

 

Кураторська година

 

 

Кураторська година

 

Кураторська година

 

Кураторська година

 

 

 

Читальна зала

 

 

 

Відділ обслуговування читачів

Читальна зала

 

 

 

 

 

Самойленко Л.В.

 

Самойленко Л.В.

 

Самойленко Л.В.

 

 

Цимбал І.Л.

 

 

Самойленко Л.В.

 

Самойленко Л.В.

 

 

 

Павличенко О.І

 

 

 

Черкасова Т.В.

 

 

Шарикова С.М.

 

11

 

Усний журнал «Духов-на скарбниця Донбасу»

 

Листопад 2014р.

 

Читальна зала

 

Самойленко Л.В.

 

12

 

Науково-методичний семінар «Виховання толерантності й духов-ності студентської мо-лоді – місія бібліотеки»

 

Листопад 2014р.

 

Читальна

зала

 

Рачинська Л.М.

           Завідувач бібліотеки                                                    Л. М. Рачинська


Положення про конкурс
«Віват, читачу – 2014!»


 

 

 

         6.02.2014р.

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

 Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у

МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ

яку реалізує Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) у партнерстві з низкою інституцій України, Польщі, Німеччини та Франції

та у міжнародному проекті «ТРЕНІНГ-МЕНТОРІНГ-ТЬЮТОРІНГ-КОУЧИНГдля сучасного  викладача» 


 Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тутШановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»