Вікторина

Вікторина
до 65-річчя Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Шановні студенти!

В межах святкування ювілею нашого Інституту бібліотека запрошує вас прийняти участь у міжфакультетській вікторині «Знавці історіі ГІІМ». Відповіді на запитання приймаються в читальній залі бібліотеки до 1 жовтня 2014 року у друкованому вигляді. Переможцям вікторини будуть вручені Грамоти та пам’ятні призи.


Питання
1. На базі якого навчального закладу і в якому році був створений Горлівський педагогічний інститут іноземних мов?
2. Хто був першим директором Інституту?
3. Хто був директором Білоцерківського педагогічного інституту іноземних мов, а потім став ректором Горлівського інституту іноземних мов?
4. В якому році Білоцерківський педагогічний інститут іноземних мов було переведено до м. Горлівка?
5. Скільки викладачів працювало наприкінці 1954-1955 рр.?
6. Скілько працювало в той час кандидатів наук?
7. Які кафедри існували в Інституті у 1954-1955 навчальному році?
8. Яким за рахунком був ГПІІМ як вищий навчальний заклад в Горлівці?
9. Які факультети мав Інститут у 1954-1955 роках?
10. В якому році в Інституті було запровадженно другу спеціальність – «Українська мова та література»?
11. За якими спеціальностями Інститут готував фахівців у другій половині 50-х –на початку 60-х років?
12. Хто з викладачів став першим кандидатом наук, працюючи в Інституті?
13. Назвіть призвища викладачів Інституту, які стали відомими науковцями.
14. Назвіть прізвища деканів факультету англійської мови, які очолювали факультет впродовж 65 років.
15. Назвіть прізвища деканів факультету французької мови, які очолювали факультет впродовж 65 років.
16. Назвіть прізвища деканів вашого факультету (з моменту його заснування до сьогодення).
17. В якому році здано в експлуатацію другий корпус Інституту?
18. Коли було створено Клуб інтернаціональної дружби (КІД)? Як він називався?
19. Хто були його керівники-президенти?
20. Представники яких країн були гостями Інтерклубу в період 60-70 рр.?
21. В яких країнах побували викладачі, студенти, випускники Інституту у 60-70 рр.?
22. В якому році та з якою метою почав працювати в м. Горлівка Народний університет іноземних мов? Хто був його директором?
23. В якому році в Інституті був створений вокально-інструментальний колектив, який став пізніше відомим в країні і навіть за кордоном? Яка його назва? Хто був його керівником?
24. Коли і де був організований спортивно-оздоровчий табір? Яка його назва? Скільки спочатку відпочивало студентів і скільки відпочиває в наші дні?
25. Які спеціальності готував Інститут в 70-і роки?
26. Яким був штат бібліотеки Інституту в 70-і роки?
27. Яким за кількістю був бібліотечний фонд?
28. Хто став ректором Інституту на початку 80-х років?
29. Яким був науковий потенціал Інституту в цей час?
30. Які нові спеціальності з’явились в Інституті у другій половині 80-х років?
31. В якому році відкрився факультет німецької мови? Хто був його першим деканом?
32. В якому році створено факультет іноземної та української мов? Хто був його першим деканом?
33. Коли факультет іноземної та російської мов було перейменовано на гуманітарний? Хто був його першим деканом?
34. В якому році створено вчительсько-перекладацький факультет? Хто був його першим деканом?
35. В якому році в Інституті було відкрито аспірантуру? Хто її очолював?
36. Які зовнішні зв’язки мав Інститут в 90-і роки?
37. Які заходи проводились в Інституті та місті в межах співробітництва з «Альянс-Франсез»?
38. Хто був Президентом «Альянс-Франсез» у м. Горлівка (1993-2004 рр.)? Яку державну нагороду Франції отримав?
39. Які зміни відбулись в Інституті в першому десятиріччі ХХІ ст.?
40. В якому році Інститут змінив свою назву?
41. Яким є кадровий та науковий потенціал ГІІМ ДВНЗ ДДПУ?
42. Які наукові збірники видає Інститут?
43. Географія міжнародних зв’язків Інституту

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

 Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у

МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ

яку реалізує Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) у партнерстві з низкою інституцій України, Польщі, Німеччини та Франції

та у міжнародному проекті «ТРЕНІНГ-МЕНТОРІНГ-ТЬЮТОРІНГ-КОУЧИНГдля сучасного  викладача» 


 Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тутШановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»