22 | 08 | 2018

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 


Затверджую

 

В.о. директора Горлівського інституту

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський

Державний педагогічний університет»

 

______________________Є.М.Бєліцька

«21» січня 2015 року

 

 

СХВАЛЕНО

 

Вченою радою Горлівського інституту

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський

Державний педагогічний університет»

протокол №9 від 21 січня 2015 року

 

 

УЗГОДЖЕНО

 

Голова профспілкового комітету

 

____________________ С.А.Шкуропат

«21» січня 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету в Горлівському інституті іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

 

 

Артемівськ 2015