21 | 10 | 2018

Положення про забезпечення якості освітньої діяльност

Положення
про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»