21 | 10 | 2018

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра германської філології (до 2015р. кафедра англійської філології) існує з 1963 року. Після переведення інституту з міста Біла Церква до міста Горлівка вона займає важливе місце у його структурі. Головним її завданням, як випускової кафедри, є підняти студентів на вищий ступінь практичних та теоретичних знань. У різні роки кафедру очолювали доценти, кандидати філологічних наук Мостовий М.І., Бритенкова В.М., Кероп'ян Р.Г., Байков В.Г., Сердюкова Л.І., Янко Н.А., Федотова О.І., Таукчі О.Ф., Пожидаєва Н.П. 

Після переміщення у місто Артемівськ (Бахмут) до складу кафедри увійшла секція німецької мови, і було прийняте рішення змінити назву на кафедра германської філології. 

 

 

е-mаіl: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">

 Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, доцент Ситняк Роман Миколайович.  

У 2002 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і французької мов і зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: лексикологія, історична лінгвістика. Науковий Гурток «Словотвір як популярний засіб розширення словникового складу англійської мови».

 Кафедра в її теперішньому складі налічує 13 викладачів, серед них:

кандидати філологічних наук, доценти

 

 

 

Бєліцька Євгенія Миколаївна, відмінник народної освіти. У 1989 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель російської мови і літератури, англійської мови.

Наукові інтереси: публічна промова, ономастика, когнітивна метафора.

 

 

 

 

 

 

 

Пожидаєва Надія Петрівна.  У 1987р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Наукові інтереси: лексикологія, англомовний адміністративний дискурс.

 

 

 

 

 

Таукчі Олена Федотівна.  У 1989 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Наукові інтереси: теоретична граматика, лексікологія, історія  англійської мови; науковий гурток  „Функціональна семантика мовних одиниць різних рівнів складності”. 

 

 

 

 

 

Сердюкова Людмила Іллівна, ветеран праці, відмінник народної освіти. У 1966 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської мови; вихователь школи-інтернату.

Наукові інтереси: ономастика; науковий гурток „Проблеми інтерпретації англомовного художнього тексту”.

   

 

 

 

 

 

Архіпова Ірина Михайлівна. У 2001 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і французької мов та зарубіжної літератури, перекладач.

Наукові інтереси: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика;науковий гурток «Проблема авторського відступу у тексті англійської  прози XX століття».

  

 

 

 

 

Старченко Олена Анатоліївна. У 1996р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Наукові інтереси: термінознавство, лексикологія, соціолінгвістика, теорія номінації.

  

 

 

старший викладач 

 

 

 

 Гордієнко Юлія Федорівна. У 1991р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Наукові інтереси: інтегративна граматика, прагматика.

 

 

 

 

викладач

 

 

Дудніченко Наталія Анатоліївна. У 2000 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і іспанської мов та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: англійська література, історія лінгвістики.

 

 

 

 

 Секція німецької мови

 

Голова секції

 

Морозова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент. У 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької мови та української мови і літератури.

Наукові інтереси: німецька література, теорія літературних родів жанрів.

 

 

 

Старші викладачі:

Шарко Альбіна Анатоліївна. У 1996 р. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: гендерна педагогіка, лінгвокраїнознавство, методика викладання німецької мови як другої іноземної.

 

 

 

Врюкало Вікторія Миколаївна. У 1981 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької та французької мов.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові, допрофільна підготовка учнів середньо освітньої школи.

 

 Викладач

 

 

 

 

Бірюкова Ірина Петрівна, наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові. У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови.

 

 

 

 

Ст. лаборант кафедри:

 

 

 

Кротова Ірина Василівна.

 У 2010р. закінчила Слав’янський державний педагогічний університет за спеціальністю   «Дефектологія», кваліфікація- вчитель старших класів загальноосвітньої спеціальної школи.

 З 2016р. навчається у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов на освітньому ступені магістра за спеціальністю (Історія).

 

 

Нагородження

 Відмінник народної освіти - Бєліцька Є.М.,  Сердюкова Л.І

Почесне звання „Ветеран праці" - Сердюкова Л.І.

UniversityAdministrationSupportProgramtrough IREX – Бєліцька Є.М.

Кращий випускник ГДПІІМ 2002 року – Ситняк Р.М. (за вагомий внесок у створення „Золотого інтелектуального фонду Донбасу").    

    Сьогодні на кафедрі працюють три покоління викладачів, що забезпечує наступність традицій кафедри, створює особливу гармонію - досвідченість старшого та середнього поколінь поєднується з енергією та ентузіазмом молодшого. Співпраця та взаємодопомога поколінь надають кафедрі силу злагодженого механізму, який підтримує постійне творче піднесення та високу продуктивність роботи. 

Основний напрямок діяльності кафедри - формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну та соціокультурну компетенції шляхом ознайомлення з різними методами і прийомами викладання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. 

Кафедральна тема наукового дослідження: “Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду”

На кафедрі англійської філологи викладаються такі дисципліни:

1. Практика усного та писемного мовлення

2. Теорія та практика перекладу

3. Стилістика англійської мови

4. Сучасна література країн,  мова яких вивчається  (Сучасна література Великої Британії та США)

5. Історія англійської мови.

6. Лексикологія англійської мови.

7. Теоретична граматика.

8. Теоретична фонетика.

9. Лінгвокраїнознавство.

10. Основи наукових досліджень.

11. Вступ до спеціальності «германська філологія».

12. Практична граматика.

13. Практична фонетика.

14. Інтегративна граматика.

15. Друга іноземна мова (англійська).

16. Друга іноземна мова як мова професійного спілкування.

17. Теоретичний курс другої іноземної мови. 

18. Теорія і практика дискурсивного аналізу.

Кафедрою започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції  „Сучасні лінгвістичні парадигми”.

Досягнення викладачів у різних сферах діяльності:

-  стажування у вузах Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та при Британській Раді;

- участь у розробці програми Європейського Співтовариства "Теmpus";

-  впровадження активних методів навчання, підвищення рівня методичної майстерності, вдосконалення навчально-методичної бази та проведення наукових досліджень;

 - розробка сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення, збірок методичних матеріалів зі стилістики англійської мови, з аудіювання та домашнього читання;

-  з 2001 року - навчання студентів англійської мови відповідно до нової Програми курсу сучасної англійської мови для студентів педагогічних інститутів та університетів;

- участь у міжнародній програмі„Інноваційні методи викладання іноземних мов" за проектом Кембриджського синдикату. Сформовано групу з   впровадження   учбової   програми   за   підручником   "Get Ready for CAE".

-   викладачі кафедри є стипендіатами міжнародних програм та членами міжнародних організацій:Міжнародної наукової організації дослідників англійської мови, Української Асоціації випускників програми ім. Дж. Фулбрайта, організації "РІЕ".

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»