17 | 11 | 2017

Кафедра французької та іспанської мов

Кафедра французької та іспанської мов заснована у результаті реорганізації кафедри французької філології 1 січня 2015 року. Нині кафедраздійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «спеціаліст». На кафедрі викладають французьку як першу, другу іноземну мову, мову професійного спрямування, іспанську як другу іноземну мову.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів та практичних мовних дисциплін на факультеті романо-германських мов і на факультеті соціальної та мовної комунікації для студентів денної та заочної форм навчання.

Міжнародна діяльність. Тісне співробітництво з Посольством Франції в Україні, з університетами-членами Єдиної мережі викладачів французької мови внз України, внз-партнерами інших країн, зокрема, з департаментом соціолінгвістики та методики викладання французької мови як іноземної університету Ф. Рабле м. Тур (Франція), а також франкомовними та іспаномовними фахівцями, які перебувають з різними освітніми місіями на території України, та організаціями і навчальними закладами з метою обміну сучасними технологіями, прийомами навчання іноземних мов та професійним досвідом сприяють оптимізації навчальної та наукової діяльності викладачів.

Викладачі кафедри є членами Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови та Всеукраїнської мережі факультетів з підготовкивчителів французької мови.

Наукова робота. На кафедрі постійно функціонує науково-методичний семінар «Нові тенденції в романістиці та в методиці викладання іноземних мов» (керівник – доцент Семенова О.В.). Провідним вектором семінару є подальше вдосконалення критеріїв оцінювання навичок та вмінь студентів з практичних та теоретичних мовних дисциплін в контексті Загальноєвропейських рекомендацій з мовної політики. Робота семінару гармонізована з кафедральною темою наукових досліджень «Особливості функціонування та варіативність романських мов у контексті глобального соціокультурного середовища».

Апробація основних результатів роботи учасників даного семінару була здійснена в ході роботи багатьох міжнародних науково-практичних конференцій.

На кафедрі працюють проблемні групи та наукові гуртки. Тематика дипломних та курсових робіт, які виконують студенти під керівництвом викладачів кафедри, зумовлена основними науковими тенденціями сучасних мовознавчих парадигм.

Навчально-методична діяльність. До основних напрямів розвитку кафедри, пов’язаних із розробкою цілісного інтегрованого комплексу прийомів навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, належить укладання навчальних програм; подальше оновлення змісту мовних дисциплін; планування самостійного вивчення студентами дисциплін згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями у межах затверджених навчальних програм, упровадження основ автономного навчання як одного з методико-дидактичних принципів, коли студент є активним учасником навчального процесу, вчиться самостійно засвоювати технології та стратегії навчання, переносити набуті знання і стратегії на інші сфери, у тому числі, й професійної діяльності; укладання методичних вказівок та навчальних посібників. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Мокра Ольга Миколаївна  − в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1981 р. закінчила факультет французької мови Горлівського інституту іноземних мов, отримала кваліфікацію вчителя французької та німецької мов.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри».

З 2007 р. працює на кафедрі французької філології на посаді доцента.

Є автором 15 фахових публікацій, 8 праць навчально-методичного характеру, з яких три навчальних посібника з грифом МОН України (у співавт.), керівник студентської проблемної групи «Проблеми лінгвостилістичного аналізу франкомовного дискурсу», курсових та дипломних робіт з французької філології.

Наукові інтереси: аналіз дискурсу, комунікативна лінгвістика, семантика, синтаксис французької  мови.

Викладає дисципліни: «Теоретична граматика», «Історія французької мови».

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

У 2010 р. пройшла стажування на факультеті соціолінгвістики та методики викладання іноземних мов університету Ф. Раблє (м. Тур, Франція).

У липні 2015 р. пройшла методичну та мовну перепідготовку у всесвітньо відомому центрі Альянс Франсез (Париж Іль-де-Франс).

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Семенова Олена Валентинівна− Ph.D., кандидат філологічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови та отримала кваліфікацію вчитель французької та англійської мов.

У 2001 р. закінчила аспірантуру при кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови».

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови)» та отримала звання кандидата філологічних наук.

У 2007 р. отримала звання Doctor of Philosophy (Ph.D.).

У 2008 р. отримала звання доцента кафедри практики французької мови.

Є автором більш 50 публікацій, з яких, зокрема, 20 фахових та 6 праць навчально-методичного характеру, з яких 1 навчальний посібник з грифом МОН України, член наукової та науково-методичної ради інституту, керівниккафедрального науково-методичного семінару «Новітні тенденції в романістиці та в методиці викладання романських мов», керівник студентської проблемної групи «Дослідження мовленнєвих одиниць: стилістичний, фонетичний та когнітивний аспекти», курсових та дипломних робіт студентів, конкурсних робіт студентів з французької філології.

У 2008р. пройшла стажування в Atalante innovations, місто Сан-Рафаель (Франція); 2009 та 2012 рр. – Університет Франсуа Рабле, місто Тур (Франція).

Наукові інтереси: когнітивні засади просодичної організації усного французького дискурсу.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» (французька мова), «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Теоретична фонетика», «Лінгвокраїнознавство», «Лексикологія».

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

E-mail: olena_semenova@mail.ru  

Потреба Надія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1990 р. закінчила факультет французької мовиГорлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (спеціальність – французька та німецька мови); освітній рівень “спеціаліст”.

У 2006 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2007 захистила кандидатську дисертацію за темою «Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творчості І.О. Буніна)» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Науковий керівник – проф. д-р філол. наук Корабльов О.О. (Донецький національний університет).

Є автором більше 40 публікацій, з яких, зокрема, 10 фахових та 3 праці навчально-методичного характеру; завідувачем методичного об’єднання «Іноземна мова» (французька), керівником кафедральної теми наукових досліджень, членом науково-методичної ради інституту.

Дисципліни: «Друга іноземна мова» (французька), «Практика перекладу другої іноземної мови» (французької), «Теоретичний курс другої іноземної мови» (французької), «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови» (французької); курсові роботи з філології (IV курс).

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Франції; літературознавчі проблеми.

Інша діяльність: член спілки українських германістів вищої школи, яка існує при підтримці Гете-Інституту (м. Київ); керівник студентської наукової проблемної групи «Сучасні тенденції розвитку французької мови».

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Чудовська Тетяна Сергіївна − викладач кафедри французької та іспанської мов.

У 1995 р. закінчила факультет французької мови Горлівського педагогічного інституту іноземних мов (диплом з відзнакою). Отримала кваліфікацію вчителя французької та  англійської мов.

У 2014 році закінчила аспірантуру при Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

Є автором більш 30 публікацій, з яких, зокрема, 6 фахових.

Наукові інтереси: літературна ономастика.

Викладає дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» (французька), «Практична граматика» (французька), «Практична фонетика» (французька).

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

E-mail: tchudovskaya@mail.ru

 Данильченко Ксенія Ігорівна, викладач кафедри французької та іспанської мов. Закінчила ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,  факультет англійської мови. Має 5 публікацій. Викладає другу іноземну мову (іспанську). Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство, іспаномовна література.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оголошення

  Інформуємо, що польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Республіки Польща на 2017/18 навчальний рік:

* До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років)

* До 10 осіб на часткове/семестрове навчання

* До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури 

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд) покриваються за рахунок учасника

За детальнішою інформацією звертатися до зав. відділу роботи з іноземними студентами Мальцевої Л.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Шановні колеги!

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на стипендійні програми DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік.

Докладну інформацію про програми можна знайти на сторінці в Інтернеті http://www.daad.org.ua.
Blowjob