16 | 10 | 2018

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 Факультет було засновано у листопаді 2014 року, після переміщення Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» з тимчасово непідконтрольного Україні міста Горлівки до міста Артемівська, шляхом злиття контингенту студентів та штатів випускових кафедр факультету слов’янських та германських мов (рік започаткування – 1992) та гуманітарного факультету (рік започаткування – 1984). У вересні 2015 року факультет прийняв до свого складу студентів спеціальностей «Історія», «Практична психологія», «Українська мова і література» навчально-наукового центру заочного навчання післядипломної освіти.

До сумнозвісних, «буремних» подій на Донбасі навесні 2014 року обидва факультети – гуманітарний, слов’янських та германських мов – цілком самостійні й самодостатні як у плані укомплектування штату їх кафедр, так і студентського контингенту, встигли вписати свої сторінки в славетну історію розвитку Горлівського інституту іноземних мов.     

Факультет слов’янських та германських мов сформувався у 2006 р. після реорганізації факультету іноземних та української мов (ФІтУМу), який розпочав своє існування 1 вересня 1992 року. Підставою задля його створення слугував соціальний запит суспільства на підготовку фахівців, які б, вивчаючи іноземні – англійську, німецьку або французьку мови, усвідомлювали свою приналежність до українського народу, мали покликання втілювати в життя українську національну ідею. Факультет іноземних та української мов став своєрідним осередком української культури, центром відродження духовного надбання українського народу в Донецькому, переважно російськомовному, регіоні.

За понад 23 роки існування факультету тут здобули освіту понад 1200 студентів, що сьогодні не лише вчать молоде покоління англійської та української мов, української та світової літератури, а й виховують юних громадян у дусі здорового патріотизму й національної самосвідомості.

Гуманітарний факультет (до 1997 року факультет іноземних та російської мов) розпочинався як російсько-іноземне відділення, на яке 1 вересня 1984 року вступили перші 50 студентів, через рік – ще 100 (50 осіб – на російсько-іноземне відділення, 50 – на іноземно-російське).

У 1992 році інститут здобув право на підготовку студентів спеціальності «Практична психологія» і на гуманітарному факультеті почали готувати спеціалістів з іноземних (англійської або французької) мов та практичної психології, англійської та російської мов, французької та російської мов.

З 2005 року структура гуманітарного факультету змінилася: у зв’язку із започаткуванням нової спеціальності – «Історія» – факультетові було підпорядковано кафедру вітчизняної та зарубіжної історії, а кафедра мовознавства та російської  мови увійшла до структури факультету слов’янських та германських мов, який відтоді почав готувати фахівців з російської мови.

У різноманітті спеціальностей гуманітарного факультету від 2012 року (часу входження до структури гуманітарного перекладацького факультету) особливе місце відводиться відділенню «Переклад», де студентів навчають не лише двох іноземних мов, а й забезпечують їх необхідними знаннями механізмів перекладу одиниць рідної мови іноземними й навпаки, тобто готують перекладачів-професіоналів.

Перекладацьке відділення було започатковане на базі факультету англійської мови, як самостійний структурний підрозділ перекладацький факультет був створений 1 вересня 1995 року для забезпечення міжнародних зв’язків Донецького регіону та України в економічній та культурній галузях. Контингент студентів на момент заснування складав 205 осіб. 

До структури факультету соціальної та мовної комунікації сьогодні входять кафедри:

вітчизняної та зарубіжної історії (завідувач: д.іст.н., проф. Докашенко Г.П.);

української філології (завідувач: к.філол.н., доц. Радіонова Т.М.);

англійської філології та перекладу  (в/о завідувача: к.філол.н., доц. Ясинецька О.А.);

- мовознавства та російської мови (завідувач: к.філол.н., доц. Колесніченко О.Л.). 

психології та педагогіки (завідувач: д.філос.н., проф. Мельник В.В.)

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» (термін навчання – 3 роки, 10 місяців) та «магістр» (термін навчання – 1 рік, 4 місяці) за спеціальностями та спеціалізаціями / освітніми програмами:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія);

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 053 Психологія.

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література;

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

 • 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька);

 • 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.05 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно) (французька);

Освітній ступінь «магістр»:

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

 • 014.03 Середня освіта (Історія),

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

Освітня програма: Дидактичні стратегії соціальної та мовної комунікації

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 053 Психологія

Освітня програма: Дидактичні стратегії соціальної та мовної комунікації

 • 053 Психологія;

Освітня програма: Практична психологія

 • 014.01 Середня освіта Українська мова і література,

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

Освітня програма: Сучасні когнітивні студії: лінгвістика, літературознавство, психологія

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

Додаткова спеціальність 053 Психологія;

Освітня програма: Сучасні когнітивні студії: лінгвістика, літературознавство, психологія

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

Додаткова спеціальність 035.04 Філологія Германські мови та літератури (англійська);

Освітня програма: Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова (англійська)

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

Освітня програма: Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (російської)

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),

Додаткова спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література;

Освітня програма: Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (української)

 • 035.01 Філологія Українська мова та література,

додаткова спеціальність 035.03 Філологія Слов’янські мови та літератури (російська);

Освітня програма: Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова (російська)

 • 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська).

Додаткова спеціальність 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька);

Освітня програма: Перекладознавство і комунікативна лінгвістика

 • 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська),

Додаткова спеціальність 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) (французька);

Освітня програма: Перекладознавство і комунікативна лінгвістика

 

Сьогодні на факультеті навчається 297 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання:

освітній ступінь бакалавра: 202 (денна форма навчання),  45 (заочна форма навчання);

освітній ступінь магістра: 45 (денна форма навчання), 4 (заочна форма навчання).

Випускники усіх факультетів – слов’янських та германських мов,  гуманітарного, перекладацького, – наразі об’єднаних у факультет соціальної та мовної комунікації, працюють учителями загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами провідних вищих навчальних закладів, перекладачами міжнародних агенцій, співробітниками посольств та консульств закордонних держав в Україні, у представництвах відомих фірм тощо.

Потужність наукового потенціалу і небайдужість викладачів до своєї справи сприяють активному розвитку студентської наукової роботи на факультеті. Реалізація наукового пошуку через діяння проблемних груп,  проведення наукових семінарів та колоквіумів сприяє мобілізації найактивніших їх учасників серед студентської молоді до  випробовування своїх наукових можливостей у найрізноманітніших всеукраїнських та міжнародних конкурсах: у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Україністика: нові імена в науці», в історико-культурологічних Борисо-Глібських читаннях (спільно з музеєм м. Часів Яр), в археологічних розвідках (р-н сел. Ямпіль), у всеукраїнських предметних олімпіадах.

Старшокурсники та молоді викладачі є постійними учасниками міжрегіональної конференції студентів та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук», за матеріалами якого видається збірник наукових праць «Нариси молодих науковців у галузі гуманітарних наук».

         Значна увага на факультеті приділяється розвитку творчих здібностей студентів. Юнаки та дівчата, члени студентського активу,  є організаторами та учасниками днів спеціальностей під час тижня факультету, акторами спектаклю з відкритою сценою «Потяг сучасності», «Благодійного аукціону», учасниками заходів, приурочених до «Дня першокурсника», «Дня вишиванки», «Дня української мови», «Всесвітнього дня мов», регіонального форуму молодіжних лідерів студентського самоврядування «Студентська веселка».

З метою орієнтування учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на спеціальності факультету кафедри спільно зі студентами традиційно організовують пізнавальні профорієнтаційні заходи, з-поміж яких: історико-філологічна гра «За сімома печатями» (до «Дня рідної мови»), брейн-ринг на кращого знавця слов’янських мов, конкурс творів англійською мовою“My Letter to Saint Nicholas”, конкурси поетичних перекладів.   

Діяльність викладацького складу факультету сьогодні спрямована на формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста, набуття здобувачами вищої освіти новітнього досвіду успадкування духовних та культурних надбань українського народу, проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-методичної роботи серед молоді, допомогу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу та свого місця в ньому.        

Декан факультету:

 

 

 Мараховська Валентина Гаврилівна, к.філол.н., доцент кафедри української філології;

 

 

 

 

 Заступник декана:

 

 

 Стуканова Юлія Ростиславівна, к.іст.н., ст. викладач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар деканату: Корецька Діана Олександрівна

 

 

 

 

 

Як зв’язатися з нами?

Адреса: м. Бахмут (Артемівськ), вул. Садова, 78а, ауд. 307

Телефон:

e-mail: fsЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.gmail.com

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»