18 | 10 | 2017

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Факультет було засновано у листопаді 2014 році, після переміщення Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» з тимчасово непідконтрольного Україні м. Горлівки до м. Артемівська, шляхом злиття студентів та випускових кафедр факультету слов’янських та германських мов (рік започаткування – 1992) та гуманітарного факультету (рік започаткування – 1984). У вересні 2015 року факультет прийняв до свого складу студентів спеціальностей «Історія*», «Практична психологія*», «Українська мова і література*» навчально-наукового центру заочного навчання післядипломної освіти.

До сумнозвісних, «буремних» подій на Донбасі навесні 2014 року обидва факультети – гуманітарний, слов’янських та германських мов – цілком самостійні й самодостатні як у плані укомплектування штату їх кафедр, так і студентського контингенту, встигли вписати свої сторінки в славетну історію розвитку Горлівського інституту іноземних мов.     

Факультет слов’янських та германських мов сформувався у 2006 р. після реорганізації факультету іноземних та української мов (ФІтУМу), який розпочав своє існування 1 вересня 1992 року. Підставою задля його створення слугував соціальний запит суспільства на підготовку фахівців, які б, вивчаючи іноземні – англійську, німецьку або французьку мови, усвідомлювали свою приналежність до українського народу, мали покликання втілювати в життя українську національну ідею. Факультет іноземних та української мов став своєрідним осередком української культури, центром відродження духовного надбання українського народу в Донецькому, переважно російськомовному, регіоні.

За понад 23 роки існування факультету тут здобули освіту понад 1200 студентів, що сьогодні не лише вчать молоде покоління англійської та української мов, української та світової літератури, а й виховують юних громадян у дусі здорового патріотизму й національної самосвідомості.

Гуманітарний факультет (до 1997 року факультет іноземних та російської мов) розпочинався як російсько-іноземне відділення, на яке 1 вересня 1984 року вступили перші 50 студентів, через рік – ще 100 (50 осіб – на російсько-іноземне відділення, 50 – на іноземно-російське).

У 1992 році була відкрита нова спеціальність і на факультеті почали готувати спеціалістів з іноземних (англійської або французької) мов та практичної психології, англійської та російської мов, французької та російської мов.

З 2005 року структура гуманітарного факультету змінилася, у зв’язку із започаткуванням нової спеціальності – Історія* – факультетові було підпорядковано у кафедру вітчизняної та зарубіжної історії, а кафедра мовознавства та російської  мови увійшла до структури факультету слов’янських та германських мов, який відтоді почав готувати фахівців з російської мови.

У різноманітті спеціальностей гуманітарного факультету від 2012 року (часу входження до структури гуманітарного перекладацького факультету) особливе місце відводиться відділенню «перекладу», де студентів навчають не лише двох іноземних мов, а й забезпечують їх необхідними знаннями механізмів перекладу одиниць рідної мови іноземними й навпаки, тобто готують перекладачів-професіоналів.

Перекладацьке відділення було започатковане на базі факультету англійської мови, як самостійний структурний підрозділ перекладацький факультет був створений 1 вересня 1995 року для забезпечення міжнародних зв’язків Донецького регіону та України в економічній та культурній галузях. Контингент студентів на момент заснування складав 205 осіб. 

До структури факультету соціальної та мовної комунікації сьогодні входять кафедри:

- вітчизняної та зарубіжної історії (завідувач: д.іст.н., проф. Докашенко Г.П.:

- української філології (завідувач: к.філол.н., доц. Радіонова Т.М.);

- англійської філології та перекладу  (завідувач: к.філол.н., Андрущенко В.О.)

- мовознавства та російської мови (завідувач: к.філол.н., доц. Колесніченко О.Л.). 

психології та педагогіки (завдувач: д.філос.н., проф. Мельник В.В.)

На факультеті здійснюється підготовка студентів:

- освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами та спеціальностями:

6.020302 Історія*;

7.02030201 Історія*;

8.02030201 Історія*; 

6.020303 Філологія* (українська мова і література);

7.02030301 Українська мова і література*;

8.02030301 Українська мова і література*; 

- освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» за напрямами та спеціальностями:

6.030103 Практична психологія*;

7.03010301 Практична психологія*; 

6.020303 Філологія* (англійська мова і література);

7.02030302 Мова і література (англійська)*; 

6.020303 Філологія (англійська)

7.02030304 Переклад (англійська, німецька; англійська, французька).

Сьогодні на факультеті навчається 197 студентів денної та заочної форм навчання.

Випускники усіх факультетів – слов’янських та германських мов,  гуманітарного, перекладацького, – наразі об’єднаних у факультет соціальної та мовної комунікації, працюють учителями загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами провідних вищих навчальних закладів, перекладачами міжнародних агенцій, співробітниками посольств та консульств закордонних держав в Україні, у представництвах відомих фірм тощо.

Потужність наукового потенціалу і небайдужість викладачів до своєї справи сприяють активному розвитку студентської наукової роботи на факультеті. Реалізація наукового пошуку в проблемних групах, на семінарах та конференціях, участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, у всеукраїнських олімпіадах і наукових конкурсах, публікації тез і статей – далеко не повний перелік видів наукової студентської роботи, якою постійно опікуються на факультеті, де пульсує молода кров науки і сучасних технічних можливостей. 

Старшокурсники та молоді викладачі є постійними учасниками міжрегіональної конференції студентів та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук», за матеріалами якого видається збірник наукових праць «Нариси молодих науковців у галузі гуманітарних наук.

Студенти беруть активну участь у найрізноманітніших всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (одна з останніх – «Молодь і сучасна Європа»), є учасниками програм обміну для студентів «Global UGRAD Exchange Program»

Викладачі кафедр факультету систематично беруть участь у створенні випусків наукових збірників – «Східнослов’янська філологія», «Лінгвістичного вісника», заснованого ГІІМ ДВНЗ ДДПУ спільно з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди та Одеським національним педагогічним університетом ім. І.І. Мечникова, «Грані історії», що видається спільно з Донецьким національним університетом (м. Вінниця).

Викладачі кафедр є постійними учасниками конкурсів з організації навчальних кредитних мобільностей між навчальними закладами країн-членів та країн-партнерів «Еразмус+».

         Значна увага на факультеті приділяється розвитку творчих здібностей студентів. Юнаки та дівчата, члени студентського активу,  були активними учасниками заходів, приурочених до «Дня вишиванки», «Всесвітнього дня мов», «Всесвітнього дня туризму», регіонального форуму молодіжних лідерів студентського самоврядування «Студентська веселка».

Діяльність викладацького складу факультету сьогодні спрямована на формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста, набуття студентами новітнього досвіду успадкування духовних надбань українського народу, проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-методичної роботи серед молоді, допомогу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу та свого місця в ньому.        

Декан факультету:

 

 

 Мараховська Валентина Гаврилівна, к.філол.н., доцент кафедри української філології;

 

 

 

 

 Заступник декана:

 Долгіх Андрій Миколайович, ст. викладач кафедри англійської філології, перекладу та психології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар деканату Корецька Діана Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

Як зв’язатися з нами?

Адреса: м. Бахмут (Артемівськ), вул. Садовая, 78а, ауд.

Телефон:

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оголошення

  Інформуємо, що польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Республіки Польща на 2017/18 навчальний рік:

* До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років)

* До 10 осіб на часткове/семестрове навчання

* До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури 

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд) покриваються за рахунок учасника

За детальнішою інформацією звертатися до зав. відділу роботи з іноземними студентами Мальцевої Л.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Шановні колеги!

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на стипендійні програми DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік.

Докладну інформацію про програми можна знайти на сторінці в Інтернеті http://www.daad.org.ua.
Blowjob