01 | 02 | 2015

Кафедра граматики та практики мовлення

Кафедра граматики та практики мовлення

 

Завідувач кафедри: Дрінко Ганна Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор Російської Академії Природознавства

Кафедра в її теперішньому складі налічує 6 викладачів (серед яких 4 кандидата філологічних наук), які забезпечують навчально-виховний процес зі студентами 1-4 курсів гуманітарного факультету спеціальності переклад з таких дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення (1-2 курси).

2. Практична граматика англійської мови (1-2 курси).

3. Порівняльна граматика англійської та української мов (4 курс).

4. Практична фонетика (1-2 курси).

5. Основи наукових досліджень (3 курс).

6. Лінгвокраїнознавство (3 курс).

7. Основи писемної комунікації (1 курс).

8. Практичний курс писемного мовлення (2 курс).

Кафедра була створена в 1995 році, як одна із базових спеціальних кафедр нового перекладацького факультету. Засновник та перший завідувач кафедри - Т.Д. Кокоза. Першими викладачами кафедри були: Г.М. Іваннікова, О.О. Перегудова, С.В. Сисоєнко. Саме вони сприяли створенню відповідної ділової атмосфери серед її членів та в стосунках зі студентами, атмосфери доброзичливості, обґрунтованої та доцільної вимогливості, моральної відповідальності за результати праці, взаємоповаги та товариських стосунків.

Основний напрямок діяльності кафедри - підхід до кожного студента з оптимістичною гіпотезою: вірити у можливості його вдосконалення та підтримувати силою свого професіоналізму, викладацького досвіду прагнення студента стати кваліфікованим спеціалістом та гуманною, доброзичливою людиною.

Викладачі кафедри активно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Викладачі Зернов О.В., Мініна О.В. закінчили аспірантуру та готуються до захисту дисертаційних досліджень.
Коло наукових інтересів кафедри охоплює широкий спектр лінгвістичної та методичної проблематики.

На кафедрі працюють 5 проблемних груп, а саме: "Зіставний аналіз синтаксичних структур англійської та української мов" (керівник доцент Т.Д. Кокоза), "Типологічні дослідження різноструктурних мов "(керівник доцент Г.Г. Дрінко), “Питання перекладу та аналізу засобів вторинної номінації сучасних англійської та української мов” (керівник доцент І.В. Решетарова), “Лінгвокультурологічні дослідження концепту свобода” (керівник ст. викл. О.В. Зернов), “Функціональна граматика” (керівник доцент О.О. Ситенко). У роботі цих проблемних груп беруть участь студенти ІІІ-V курсів, які працюють над курсовими та дипломними проектами, готують виступи на студентські науково-практичні конференції ГІІМ та інших вузів.

З 2007 року кафедра працює над темою "Викладання ділової англійської мови в неакадемічній сфері".

Керівник проекту: канд. філол. наук, доцент Дрінко Г.Г. Інші автори проекту: Решетарова І.В, Зернов О.В., Мініна О.В. , Ситенко О.О. Мета проекту полягає в наданні реальної практичної допомоги у вивченні ділової англійської мови всім, кому доведеться або доводиться займатися комерційними питаннями певних галузей промисловості та сільського господарства, безпосереднім виходом на міжнародні ринки та веденням імпортно-експортної торгівлі.

Кафедра граматики та практики мовлення є організатором проведення Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови” та Міжнародної очно-заочної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми ділового дискурсу та бізнес-комунікації”.


Викладачі кафедри:

1. Дрінко Ганна Геннадіївна - кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри.

2. Кокоза Тетяна Дмитрівна - кандидат філологічних наук, доцент.

3. Решетарова Ірина Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент.

4. Ситенко Ольга Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент.

5. Зернов Олександр Володимирович - старший викладач.

6. Мініна Олена Володимирівна - викладач.


1. Кокоза Тетяна Дмитрі
вна, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1976 році закінчила Горлівський педінститут іноземних мов. З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі при Київському педінституті іноземних мов. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію з германських мов. Доцент ГДПІІМ з 1982 року.

Стаж педагогічної роботи - понад 30 років. Увесь час працювала в Горлівському педагогічному інституті іноземних мов на різних посадах: секретар комітету комсомолу інституту, викладач, старший викладач, зав. кафедри, декан.

Опублікувала 25 наукових праць: навчальний посібник, наукові статті, методичні рекомендації й вказівки, наукові рецензії на підручники та посібники.

Виступала офіційним опонентом на захисті 6 кандидатських дисертацій в спеціалізованих радах при Київському національному лінгвістичному університеті та Херсонському державному університеті. Написано відгуки на автореферати двох докторських і більше 10 кандидатських дисертацій.

Коло наукових інтересів складають: дискурсологія, лінгвістика тексту, функціональна граматика англійської мови, когнітологія, прагмалінгвістика, порівняльна граматика англійської та української мов.

Мала наукові стажування при Центральному інституті післядипломної освіти Академії Педагогічних Наук, Донецькому, Сумському та Київському лінгвістичних університетах.

За багаторічну плідну працю з підготовки вчительських та перекладацьких кадрів неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами Міністерства освіти і науки. Занесена до Книги Пошани "Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України 2004".

2. Дрінко Ганна Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор Російської Академії Природознавства.

У 1976 році закінчила факультет англійської мови ГДПІІМ зі спеціальності "Англійська мова". Здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.

У 2003 році закінчила цільову аспірантуру при ГДПІІМ. 9 червня 2005 року захистила кандидатську дисертацію  "Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах" зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно–історічне і типологічне мовознавство. Науковий керівник - д-р філол. наук, проф. Каліущенко В.Д.

Обов’язки: завідувач кафедри граматики та практики мовлення, зав. методоб'єднанням з практики усного та писемного мовлення (2 курс).атську дисертацію "Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах" зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно–історічне і типологічне мовознавство. Науковий керівник - д-р філол. наук, проф. Каліущенко В.Д.

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення (2 курс), Основи наукових досліджень, Основи писемної комунікації, Практичний курс писемного мовлення.

Публікації: 25.

Посібники: 5

Стажування: 2012 рік - Донецький національний університет.

Міжнародна діяльність: член Російської Академії Природознавства, член Європейської Академії Природознавства.

Коло наукових і методичних інтересів: типологія, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, граматичні теорії.

Виступала офіційним опонентом на захисті 2 кандидатських дисертацій в спеціалізованій раді при Донецькому національному університеті. Написано відгуки на автореферати більше 10 кандидатських дисертацій.

Інша діяльність: керівник кафедральної теми "Викладання ділової іноземної мови в неакадемічній сфері", керівник кафедрального семінару "Особливості викладання англійської мови для студентів спеціальності переклад", керівник студентської науково-дослідницької групи "Типологічні дослідження різноструктурних мов".

3. Решетарова Іріна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1994 році закінчила факультет англійської мови ГДПІІМ зі спеціальності "Англійська й іспанська мови". Здобула кваліфікацію вчителя англійської та іспанської мов.

У 2009 році закінчила цільову аспірантуру при ГДПІІМ зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації – Засоби евфемії в масмедійному дискурсі початку ХХІ століття – зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Науковий керівник - канд. філол. наук, доцент Шкурко Т.А.

Обов’язки: відповідальна за наукову звітність кафедри, куратор 141 та 143 груп першого курсу.

Дисципліни: Практична граматика (1, 2 курси), Лінгвокраїнознавство (3 курс), Практика усного та писемного мовлення (1 курс), Ділова англійська мова (1 рівень).

Публікації: 19.

Посібники: 3.

Коло наукових і методичних інтересів: загальне та зіставне мовознавство, лексикологія, дискурсологія, стилістика, граматика англійської мови.

Виступала офіційним опонентом на захисті 1 кандидатської дисертації в спеціалізованій раді при Донецькому національному університеті.

Неодноразово була відзначена за внесок у справу виховання молодих фахівців та за наукову діяльність.

4. Ситенко Ольга Олександрівна- кандидат філологічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила факультет англійської мови ГДПІІМ за спеціальністю "Англійська й німецька мови та зарубіжна література". Здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2008 році закінчила цільову аспірантуру при ГДПІІМ зі спеціальності 10.02.15 –загальне мовознавство. Тема дисертації – Функціонально-семантичне поле демінутивності в германських та слов᾿янських мовах. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.
Обов’язки: куратор 442 групи.

Дисципліни: Практична граматика (1, 2 курси), Практична фонетика (1 курс), Практика у\п мовлення (ІV курс).

Публікації: 25.

Посібники: 3.

Коло наукових і методичних інтересів: загальне та зіставне мовознавство, лексикологія, дискурсологія, стилістика, граматика англійської мови.

 

5. Зернов Олександр Володимирович – старший викладач кафедри граматики та практики мовлення гуманітарного факультету. У 2004 році закінчив з відзнакою перекладацький факультет ГДПІІМ зі спеціальності “Переклад (англійська, німецька)”. Здобув кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов, вчителя англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2011 закінчив цільову аспірантуру при Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов зі спеціальності 10.02. 04 – герaманські мови.

Обов’язки: профорієнтаційна робота кафедри граматики та практики мовлення гуманітарного факультету; старший куратор 2 курсу.

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення (2 курс), Практична граматика (1, 2 курси), Практична фонетика (1, 2 курси), Ділова англійська мова (1 рівень).

Публікації: 7

Посібники: 2

Стажування:
1) 2004 – Teaching English as a Foreign Language, Public Affairs Section U.S. Embassy and Horlivka State Pedagogical Institute;
2) 2007 – Cambridge ESOL Seminar for Teachers “FIRST CERTIFICATE ENGLISH”. Horlivka (Ukraine);
3) 2007 – the 8th American Studies Summer Institute. American Identity: Regionalism and Nationhood. Luhansk National Shevchenko Pedagogical University.
4) 2012 – Cambridge ESOL Level 5* Certificate in Teaching English to speakers of other Languages (CELTA) (QCF), University of Cambridge.

Коло наукових та методичних інтересів: перекладознавство, когнітивна лінгвістика (сприйняття, категоризація й осмислення світу), теоретичні проблеми граматики англійської мови, ділова англійська мова як частина професійної компетенції.

6. Мініна Олена Володимирівна, викладач.

У 2001 році закінчила з відзнакою перекладацький факультет ГДПІІМ зі спеціальності "Переклад, мова та література". Здобула кваліфікацію перекладача англійської і французької мов, вчителя англійської і французької мов та зарубіжної літератури.

У 2012 році закінчила цільову аспірантуру при ГДПІІМ зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Тодорова Н.Ю.).

Обов'язки: - секретар кафедри граматики та практики мовлення гуманітарного факультету; старший куратор І курсу, куратор груп 142, 144, зав. методоб’єднання з Практичної фонетики І та ІІ курсів, зав. методоб’єднання з Теоретичної фонетики ІV курсу.

Дисципліни: - Практика усного та писемного мовлення (І курс), Практична фонетика (1, 2 курси), Теоретична фонетика (ІV курс).

Публікації: 17

Коло наукових та методичних інтересів: лінгвопрагматичні та просодичні особливості ділового дискурсу, літературна ономастика.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ КАФЕДРИ:

1. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення за темою CHOOSING A CAREER для студентів спеціальності 6.030500 переклад (англійська мова) / Уклад. Г.Г. Дрінко. - Горлівка: ГДПІІМ, 2010. - 88с. (7,5 др. арк.)

2. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення за темою A QUESTION OF HEALTH для студентів спеціальності 6.030500 переклад (англійська мова) / Уклад. Г.Г. Дрінко. - Горлівка: ГДПІІМ, 2010. - 80с. (7,3 др. арк.)

3. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення за темою THEATRE для студентів спеціальності 6.030500 Переклад (англійська мова). / Уклад. Г.Г. Дрінко – Горлівка: ГДПІІМ, 2010. 75с. (2,8 др. арк.).

4. SYNTAX: навч. посібник [для студ. філол. спец. вищих закл. освіти (7.030.507 «Переклад»)] / І. В. Решетарова, Г. Г. Дрінко. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 72 с. – (3,7 др. арк.)

5. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт для студентів спеціальності «Переклад» / Уклад. Г.Г. Дрінко– Горлівка: ГДПІІМ, 2011. - 91 с. (3,3 др. арк.).

6. Збірник тестів з практики усного та письмового мовлення для студентів ІІ курсу перекладацького факультету напрям підготовки 6.020303 Філологія / Уклад. Г.Г. Дрінко – Горлівка: ГДПІІМ, 2011. - 46 с. (1,6 др. арк.).


9 жовтня 2013 викладачі кафедри граматики та практики мовлення взяли участь у Всеукраїнській перекладацькій конференції «Переклад 3D». Організатором конференції виступила компанія "Бюро перекладу Донецького національного університету". У конференції брали участь більше 100 гостей із багатьох міст України: Києва, Харкова, Херсона, Львова, Кіровограда тощо. 

Керівники бюро перекладу, директори перекладацьких компаній, викладачі ВНЗ, представники ділових кіл, студенти обговорювали питання, пов'язані з ситуацією на ринку перекладу в Україні і за кордоном та з підготовкою майбутніх перекладачів. Конференцію відкрив Максим Козуб (перекладач-синхроніст, член АТА, м. Київ) виступом про Міжнародні перекладацькі організації і взаємодію перекладачів із різних країн. Із підсумками Міжнародної перекладацької конференції IAPTI Translation Conference в Лондоні (5 жовтня 2013 р.) присутніх ознайомила керівник Донецького Бюро перекладу Павлюк Наталія (доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету).
Викладачі нашої кафедри взяли активну участь в роботі круглого столу «Як готувати кваліфіковані кадри», організаторами якого стали Бондаренко Олександр (директор перекладацької компанії «Translatel», доцент кафедри перекладу і загального мовознавства Кіровоградського педагогічного університету ім. Винниченка і Струк Тетяна (директор перекладацької компанії «Лінгвістичний центр», старший викладач Національного університету Острожська академія, м. Львів.)
Професор кафедри перекладу англійської мови ХНУ Леонід Миколайович Чорноватий провів презентацію свого нового підручника «Методика викладання перекладу». Майстер-клас із методики викладання синхронного перекладу з учасниками конференції провів Євген Лобанов (перекладач-фрілансер, викладач курсів синхронного перекладу бюро перекладу ДонНУ, м. Донецьк).
На конференції панувала дружня, доброзичлива атмосфера. Учасники активно обговорювали проблеми та актуальні питання перекладацької справи, обмінювалися контактами. Викладачі кафедри граматики та практики мовлення запросили перекладачів-синхроністів взяти участь у конференціях із перекладу та бізнес-комунікації.