22 | 08 | 2018

Рішення вченої ради

Рішення Вченої ради

 Горлівського інституту іноземних мов

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет» 


Звіт 

роботи вченої ради у 2016 - 2017 н.р.


 Про затвердження ліміту стипендіатів здобувачів вищої освіти 2-3 курсів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами весняного семестрового контролю 2016-2017 н.р.

 Протокол № 11 від 24 травня 2017 року 


Про затвердження ліміту стипендіатів здобувачів вищої освіти 4 курсу, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами весняного семестрового контролю 2016-2017 н.р.

Протокол № 10 від 26 квітня 2017 року 


Про затвердження тем бакалаврських, дипломних та магістерских робіт


Про профорієнтаційну роботу у 2016-2017 навчальному році


 Про результати літньої педагогічної практики студентів ІІІ курсу в оздоровчих таботрах


 Про план заходів щодо підтримання позитивного іміджу ГІІМ


 Про роботу Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності


Про науково-дослідницьку роботу студентів у 2016-2017 н.р.

Про профорієнтаційну роботу у 2016-2017 н.р.

 Про затвердження

зразку та порядку виготовлення документа пр вищу освіту

Про затвердження
концептуальних засад програми сталого розвитку

Про затвердження
положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти