16 | 10 | 2018

Історія інституту

 Історія інституту
Восени 1949 року на базі Білоцерківського педагогічного училища було створено вчительський інститут іноземних мов. Завданням нового навчального закладу була підготовка вчителів англійської та французької мов для 5-7 класів загальноосвітньої школи. А вже у 1953-1954 навчальному році на базі вчительського інституту було організовано Білоцерківський педагогічний інститут іноземних мов, у якому працювало 39 викладачів. Директором інституту було призначено Карпа Кириловича Швачка – кандидата філологічних наук, спеціаліста з української мови.
9 вересня 1954 року Білоцерківський педагогічний інститут іноземних мов було переведено з міста Біла Церква Київської області до міста Горлівка Сталінської (нині Донецької) області й названо: Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, який став першим вищим навчальним закладом в місті Горлівка.
Для швидшого і продуктивнішого засвоєння іноземної мови, окрім практики мови і вивчення різних теоретичних особливостей її застосування студенти вивчали історію, побут, звичаї народу – її носія в межах країнознавства та історії мови. 
Набуття фаху вчителя іноземної мови тісно пов’язувалось з патріотичним та інтернаціональним вихованням, а також прищепленням художнього смаку. Кількість викладачів і студентів інституту рік у рік зростала, з’являлися кандидати наук.
Традиційними стали зустрічі з представниками закордонних держав (Болгарії, Угорщини, Німеччини, Італії, Чехословаччини, Сомалі, Канади, Алжиру, Куби, Сирії, Лівану, В’єтнаму, Кореї, Шрі-Ланки, Кіпру, Індії, Великобританії, Франції), як і запрошення в гості громадян нашої країни з метою культурного обміну. 

Створення в Горлівці вищого навчального закладу, безумовно, вплинуло на громадське і культурно-спортивне життя міста. Так, була започаткована традиція проведення регулярних методичних семінарів з англійської та французької мов, які забезпечували кваліфіковану допомогу місцевим вчителям. 
Розумні й активні в навчанні студенти нашого інституту творчо та цікаво почали підходили й до свого дозвілля. У 1962-1963 навч. році в інституті працювали гуртки художньої самодіяльності: хорового і сольного співу рідною та іноземними мовами, танцювальний, драматичний гуртки, духовий оркестр. Керівниками цих гуртків працювали спеціалісти з музики, співу і танців, викладачі спеціалізованих кафедр Горлівського педінституту. 
Одним із значних епізодів у житті навчального закладу та міста стало створення у нас рок-гурту «Коробейники», яким керував один з харизматичних студентських лідерів того часу Петро «Піт» Ватенмахен. У ті ж 60-ті 
роки з числа студентів було підготовлено чимало спортсменів-розрядників з видів спорту культивованих в інституті: футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика, легка атлетика, гандбол, стрільба, туризм, настільний теніс. Насолодитися ж канікулами та відпустками студенти та викладачі могли у мальовничому куточку Донецької області на березі ріки Сіверський Донець, де у липні 1963 р. організовано спортивно-оздоровчий табір, в якому вперше відпочили 50 студентів. На початку свого існування «Альтаїр» функціонував як наметове містечко, але поступово його було комфортабельно облаштовано різними будівлями, які ховалися серед струнких сосен Краснолиманського лісу.
ГДПІІМ впевнено крокував уперед, розширюючи горизонти своєї діяльності. Наприкінці 70-х років було запроваджено перехід Горлівського педінституту на підготовку учителів за двома спеціальностями: “учитель англійської і німецької мови” та “учитель французької та німецької мови” з терміном навчання на обох факультетах – 5 років. Перший випуск фахівців з двох мов на факультетах англійської та французької мов відбувся у 1979 р.
Треба зазначити, на науково-дослідницькій ниві робота кипіла не менше: у 1980/81 р. 55,3% студентів працювали в створених при кафедрах 24 наукових гуртках та 16 проблемних групах. 
Розбудова Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов проходила під керівництвом сумлінних і талановитих особистостей: кандидата філологічних наук Швачко Карпа Кириловича (ректор ГДПІІМ 1953-1975), кандидата педагогічних наук, доцент Іваненко Галини Сергіївни (ректор ГДПІІМ 1975-1982), кандидата історичних наук, доцента Кліцакова Івана Олексійовича (ректор ГДПІІМ 1982-2001). Протягом 80-90-х рр. в інституті зросла кількість студентів, відкрито нові спеціальності та факультети, збільшилась кількість викладачів і співробітників, в тому числі фахівців найвищої кваліфікації. З’явились штатні доктори наук, зміцніли міжнародні зв’язки.
Починаючи з 1992 р. між ГДПІІМ та Південним університетом (США) була розроблена угода про співробітництво у галузі навчального процесу та встановлення прямих культурних, наукових контактів з викладачами університету. Кожного року весною та восени університет надсилає своїх викладачів, спеціалізацією яких є лінгвістика, психологія та педагогіка, і вони проводять заняття за навчальною програмою ГДПІІМ.
Розвиваються зв’язки з Німеччиною, насамперед з представництвом Гете-інституту в Києві. Факультет німецької мови отримує довідкову, наукову, навчальну літературу з Німеччини. На сьогоднішній день два викладачі інституту вчаться в очній аспірантурі університету (ФРН).
З 1995 р факультет французької мови запрошує для читання лекцій, проведення занять за навчальною програмою інституту викладачів з Сорбонни та інших вищих навчальних закладів Франції, які читають лекції з літературознавства, історії французької літератури, країнознавства. Щорічно на факультеті працюють по два викладачі з Франції. 
У 2007-2008 рр. розпочався взаємний обмін делегаціями студентів та викладачів між Краківською академією ім. Анджея Фрича Моджевського на основі підписаних угод про співпрацю та обмін студентами і викладачами. Базовими напрямами співпраці між навчальними закладами Польщі та нашим інститутом є: науково-дослідницька діяльність, програми обміну студентами, організація спільних наукових семінарів та конференцій тощо.
У 2001 році на зборах трудового колективу ректором інституту було обрано професора, доктора історичних наук Докашенка Віктора Миколайовича. 

На долю В.М. Докашенка випало працювати ректором у дуже складні, як для нашого інституту, так і для освіти України, часи. Компетентного коригування вимагали всі зони діяльності навчального закладу. Але Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов попри економічні та демографічні труднощі продовжує розвиватися й готувати фахівців в галузі освіти. Інститут не лише розширив матеріально-технічну базу, але й збільшив кількість факультетів та ліцензійний обсяг. Сьогодні навчальний процес інституту здійснюється у 8 навчальних корпусах, де на 8 факультетах навчається майже 3500 студентів. Студенти мають можливість користуватися бібліотечним фондом, який становить більше 27 тисяч примірників навчальної, методичної, наукової та художньої літератури, фондами ресурсних центрів англійської мови, французької мови та німецької мови. Відкрито 5 комп’ютерних класів з підключенням до мережі Інтернет. 

За роки становлення Горлівського педагогічного інституту іноземних мов стільки прожито різного: серйозного і смішного, веселого і сумного, тяжкого до безтями, неспокійного і завжди турботливого. Проте кожен, хто ступав на поріг цього навчального закладу з дня його заснування, береже у глибинах своєї пам’яті світлу згадку про ГДПІІМ, як про рідний дім. Міцна дружба, уважне ставлення до особи студента, постійна турбота про вищі інтереси колективу завжди були пріоритетними для ГДПІІМ. Переконаність і світла віра у краще майбутнє кличуть нас до творчої роботи і нових відкритих перспектив. 

З 2012 року інститут входить до складу Донбаського державного педагогічного університету як відокремлений структурній підрозділ «Горлівський інсти тут іноземних мов».

 

 

 

 

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»