19 | 02 | 2018

III курс (ЗО)

Міністерство освіти і науки          України                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                              Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов                                                                                                                                                   проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»                                                                         «         »                                          2018   р.

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ 5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТІВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

у І семестрі 2017-2018  н. р.

17.02. – 18.02.2018 р.

      група

час

51

англ.м./зар.л.

56

психологія

Субота 17.02.18

1

8.00-9.20

 

 

2

9.30-10.50

Комунікативні стратегії (англійська мова)

в. Дудніченко Н.А

ПКАМ  доц. Зоз О.А.

3

11.10-12.30

Комунікативні стратегії (англійська мова)

в. Дудніченко Н.А

ПКАМ  доц. Зоз О.А.

4

12.40-14.00

Новітня зарубіжна література

проф. Комаров С.А.

Кросс-культурна

психологія  доц. Борозенцева Т.В

5

14.10-

15.30

Новітня зарубіжна література

проф. Комаров С.А.

Кросс-культурна

психологія  доц. Борозенцева Т.В

Неділя  18.02.18

1

8.00-9.20

Комунікативні стратегії (англійська мова)

в. Дудніченко Н.А

 

2

9.30-10.50

Комунікативні стратегії (англійська мова)

в. Дудніченко Н.А

Кросс-культурна

психологія  доц. Борозенцева Т.В

3

11.10-12.30

МНІМіК у ВНЗ  доц. Рафієнко О. В.

Кросс-культурна

психологія  доц. Борозенцева Т.В

4

12.40-14.00

МНІМіК у ВНЗ  доц. Рафієнко О. В.

Кросс-культурна

психологія  доц. Борозенцева Т.В

 Диспетчер                                                                                                                                        Смирнова Н. П.

 Декан факультету                                                                                                                         доц. Жарикова М. В.

 Декан факультету                                                                                                                                      доц. Мараховська В. Г.

Начальник навчального відділу                                                                                                 доц. Семенова О.В.