19 | 02 | 2018

 

VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ"


ФУНКЦІЇ АВТОРСЬКИХ ВІДСТУПІВ В АНГЛОМОВНИХ ПРОЗОВИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Ірина АРХІПОВА (Бахмут, Україна)

Conceptualization of Equality in Absolut Vodka commercials: A Cognitive Linguistics Perspective

Larysa BOBROVA (Miami University, USA)

ANALYSIS OF THE QUALITY OF LITERARY TEXTS IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE INTERMEDIATE LEVEL AT THE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE LANGUAGE INSTITUTE DURING THE PERIOD MARCH-AUGUST 2015

Mónica del Carmen Pinto Viana

СИСТЕМА МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ в ІМІДЖЕвОМУ дискурсі косметичних компаній

Орислава Іванців (Тернопіль, Україна)

МІЖКУЛЬТУРНІ РОЗБІЖНОСТІ В МОВНОМУ СПІЛКУВАННІ НОСІЇВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В АВСТРІЇ ТА ГЕРМАНІЇ

Ірина БІРЮКОВА (Бахмут, Україна)

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ

Анна БЕЗСОНОВА (Бахмут, Україна)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Галина БЫШУК (Санкт-Петербург, Россия)

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ІДЕЇ «КОНЦЕПТ»

Аліна БОБРИШЕВА, (Бахмут, Україна)

ВИКОРИСТАННЯ ВІРШІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Вікторія ВРЮКАЛО ( Бахмут, Україна)

 ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННЫХ МОНОСТИХАХ

 А.Р. Габидуллина (г. Бахмут, Украина)

О. О. ПОТЕБНЯ, М. О. КОЛОСОВ І П. Г. ЖИТЕЦЬКИЙ ПРО ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ФОНЕТИЧНИХ ЗМІН

Володимир ГЛУЩЕНКО (Слов’янськ, Україна)

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ НА ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Олена ГОРЛОВА (Бахмут, Україна)

ЕТНОСПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Ксенія ДАНИЛЬЧЕНКО (Бахмут, Україна)

СТРУКТУРА МЕДИЧНИХ ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Юлія ДЕЙНЕКА( Краматорськ, Україна)

Олена КОРНЄЄВА ( Краматорськ, Україна)

ЗІСТАВНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНОЛОГІЙ

Віктор ДОРМЕНЄВ, Олексій АЛЕКСЄЄВ (Маріуполь, Україна)

ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ УНИВЕРБОВ

ДЬЯЧОК Н. В. (Днепр, Украина)

ПОЛІТИЧНІ ДЕБАТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ ПРЕЗИДЕНТІВ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА ТА ВАЦЛАВА КЛАУСА)

Олександра ЄВЛАНОВА (Київ, Україна)

ВПЛИВ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ МЕДИЧНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ

(Катерина ЗАМАЙ м. Краматорськ, Анастасiя СЬОМІНА м. Краматорськ, Олена САМОЙЛЕНКО м. Краматорськ)

СУТНІСТЬ ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Олена КОРНЄЄВА (м. Краматорськ, Україна)

АМЕРИКАНСЬКА АНГЛІЙСЬКА. ПРИЧИНИ ТА ЗАСОБИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

Катерина КРИКЛИВА (м. Бахмут, Україна)

ПОХОДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

(на матеріалі українсько-польського словника математичних термінів)

Ганна КУЧЕРЕВИЧ (Люблін, Польща)

ЛЕКСИКА КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ У РОМАНІ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА»

Наталія МЕДВІДЬ (Київ, Україна)

CТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНОВ К. ИСИГУРО

В.Г. МИНИНА (Минск, Беларусь)

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕМОЦІЙ В МОВІ

Галина МОРЄВА (Маріуполь, Україна)

Про деякі  особливості лінгвостилістичного оформлення «Листів до подруги»

Вільгельма фон Гумбольдта

Людмила Морозова (Бахмут, Україна)

З’ЯСУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ІЗ СИНКРЕТИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Еліна ОЛІЙНИК (Бердянськ, Україна)

ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ

 Світлана ПАМПУРА (Словянськ, Україна)

 ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СМИСЛУ ТА ЗНАЧЕННЯ СЛІВ

Юлія ПЕТРЕНКО (Полтава, Україна)

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Наталія ПЕТРУШОВА (Полтава, Україна)

ПРИНЦИП ДИНАМІЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Надія ПОЖИДАЄВА (Бахмут, Україна)

РОЛЬ ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВАВ ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. А. БУНИНА

ПОТРЕБА Надежда (Бахмут, Украина)

Мотиватори-Сингулятиви в ономасіологічній структурі німецьких композитних номінацій осіб

Анастасія РИШКОВА (Черкаси, Україна)

НАУКОВО-КРИТИЧНИЙ ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ДИСКУРС ДЕВІДА ЛОДЖА

Анна САВЧУК (Львів, Україна)

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСФІКАЦІЇ АФІКСОЇДІВ

Олена САМОЙЛЕНКО (м. Краматорськ)

МІЖМОВНІ ВЗАЄМОДІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

(на матеріалі фразеологічних одиниць із колоративним компонентом)

Тетяна СЕМАШКО (Маріуполь, Україна)

КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ ПІЗНІХ РОМАНІВ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА

Людмила СЕРДЮКОВА (Бахмут, Україна)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

(Молодіжний сленг у лінгвістичному аспекті)

Ірина СИТКОВСЬКА (Бахмут, Україна)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕБРЕНДИНГ ОТ ПРОТИВНИКА КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ БОРЬБЫ ЗА ЛЕКСИКУ

Дмитрий СОКОЛОВ (Днепр, Украина)

НЕОЛОГІЗМИ ТА АРХАЇЗМИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ганна СОХАЦЬКА (Бахмут, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО СЮРРЕАЛІЗМУ

Ольга СТАНІСЛАВ (Київ, Україна)

ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ТА УМОТИВОВАНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Олена СТАРЧЕНКО (Бахмут, Україна)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ-ПЕРЕПИТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія СтРЕЛЬЧЕНКО (Київ, Україна)

ЛІБРЭТА Ё. В. ГЁТЭ «ФАЎСТ» У МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ

Таццяна СУПРАНКОВА (Мінск, Беларусь)

TECHNOLOGY TRENDS FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH

Svitlana SURGAI (Kyiv, Ukraine)

СОЦІАЛЬНІСТЬ ТА СИТУАТИВНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДИСКУРСУ

Людмила СУХОВЕЦЬКА (Бахмут, Україна)

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ, СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРІОДІВ-ОПИСІВ

Ольга ТІТОВА (Бахмут, Україна)

СИНКРЕТИЗМ ПРОСТОРОВОЇ Й ТЕМПОРАЛЬНОЇ МЕТАФОР ТА ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Олeна ТАУКЧІ (м. Бахмут)

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Інна ТУБОЛЬЦЕВА (Костянтинівка, Україна)

ИСТОЧНИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОТРАСЛИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Элина УСОВСКАЯ (Минск, Беларусь)

ВИДИ ЛАТИНСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Олександр ФЕДОСЕНКО (Краматорськ, Україна)

VIELDEUTIGKEITDER ZUSAMMENGESETZTEN VERBEN UND SPRACHLICHE (FEHL-)ENTWICKLUNGENIM DEUTSCHEN

Christian FUCHS (Neustadt / Aisch, Deutschland)

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. КОНАН-ДОЙЛА «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Екатерина Влерьевна ХОМЦОВА (Республика Беларусь, Минск)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІНГВІСТИЦІ

Тетяна ХРАБАН (Київ, Україна)

Комунікація як дипломатія у міжкультурних конфліктах

Анастасія Чорній (Чернівці, Україна)

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПЕРФОРМАТИВЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ  КОММУНИКАТИВНОГО НАМЕРЕНИЯ

Олег ШЛАПАКОВ (Бахмут, Украина)

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ СИНКРЕТИЗМУ ТА ВИЗНАЧЕНЯ ЙОГО РІВНІВ У МОВНІЙ СИСТЕМІ

Тетяна ШУНДЕЛЬ (Лиман, Україна)

«ЗАНЯТТЯ-СУД»ПРИ ВИКЛАДАННІ «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Інна ЮРЧЕНКО (м. Костянтинівка, Україна)