19 | 09 | 2018

Перелік
штатних науково-педагогічних працівників
Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет",
які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців
і мають не менше п'яти публікацій у періодичних
виданнях із переліком цих публікацій