19 | 09 | 2018

Наукові видання

Наукові видання 


ГРАНІ ІСТОРІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК 


ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Горлівського інституту іноземних мов

 Випуск 4


 НАРИСИ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ У

ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Збірник 


СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ: ВІД НЕСТОРА ДО СЬОГОДЕННЯ

Матеріали

ІV Міжнародної наукової конференції 

10 квітня 2018 р.


УКРАЇНІСТИКА: НОВІ ІМЕНА В НАУЦІ

Матеріали 

І Міжнародна науколво-практична конференція

студентів і молодих науковців

22 - 23 березня 2018 р.


Актуальні проблеми дискурсології

 збірник тез 


Вісник 

студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов 

Випуск 3 

Дню науки в Україні присвячується


Нариси досліджень молодих науковців у галузі
гуманітарних наук

Мовознавство

Збірник 2


ТОТАЛІТАРИЗМ У ПОВОЄННІЙ ЄВРОПІ

МАТЕРІАЛИ
IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
(м. Бахмут, 15 листопада – 15 грудня 2016 р.)


LINGUISTIC VISNYK 

Issue 6

Collection of Abstracts


 

LINGUISTIC VISNYK 

Issue 5 

Collection of Abstracts


  ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВІСНИК

Випуск 6


 ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВІСНИК

Випуск 5


Вісник

студентського наукового товариства
Горлівського інституту іноземних мов
Випуск 2


Нариси досліджень молодих науковців

в галузі гуманітарних наук

Том 2


Нариси досліджень молодих науковців

в галузі гуманітарних наук

Том 1


УКРАЇНІСТИКА: НОВІ ІМЕНА В НАУЦІ


 


ГРАНІ ІСТОРІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ


 ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВІСНИК

Випуск 4 


 Східнослов’янська філологія

Збірник наукових праць

Випуск 27

Мовознавство


Лингвистический вестник

Випуск 3


Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук 

Збірник наукових праць: у 2 т. – Артемівськ : ГІІМ, 2015. –

Т. 1. Мовознавство.  

Т. 2. Літературознавство. Педагогіка. Історія.